LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технологічного процесу проектування та формування текстильного взуття в AutoCAD

функцій графічного редактора AutoCAD, відомої в математиці формули:

, (6)


де р - довжина дуги, мм; - число "пі" 3,14; r - радіус, мм; - градусна міра центрального кута, а також формули, за якою розраховується довжина n-го обводу P перетинів і сліду колодки, мм:


Рn = Sn+dn), (7)


де рn- довжина n-ої криволінійної ділянки обводу, мм; dn - довжина n-ої прямолінійної ділянки обводу, мм.

Спосіб полягає в тому, що будується система геодезичних ліній розгортки колодки. Вона містить відрізки взаємоперпендикулярних прямих, що отримані в результаті розрахунків довжин обводів 9-ох поперечно-вертикальних перетинів: 0,07Д; 0,18Д; 0,3Д; 0,4Д; 0,5Д; 0,62Д; 0,73Д; 0,8Д; 0,9Д і лінії габариту колодки, де Д - довжина ступні, мм. Кінці відрізків та опукла точка а п'яткової частини колодки з'єднуються, утворюючи контур розгортки бічної поверхні колодки. Довжини її контурних ліній корегуються відповідно до попередньо розрахункових довжин обводів поздовжньо-осьового перетину і розгортки сліду колодки за зонами: I - IV; IV - IX; IX - X (рис. 2).


Рис. 2. Побудова УРК розрахунково-графічним методом


Носова частина розгортки МН'М2будується відомим методом "віяло" за реальними вимірюваннями колодки. В результаті побудови розгортки розрахунково-графічним методом досягається її максимальний збіг з поверхнею колодки, що копіюється, за довжиною геодезичних та контурних ліній.

Одержання наближеної розгортки взуттєвої колодки новим "ручним" методом здійснюється за допомогою паперового шаблона, надрізаного в місцях найбільшої опуклості та увігнутості тіла колодки і корегованого на розмір площ виточок і накладень. В його основу покладене одержання УРК із штучної шкіри для підкладки - футора за методикою Загальносоюзного будинку моделей взуття (ЗБМВ).

Проведено експериментальні дослідження розгорток, отриманих за відомими методиками: I - середньої копії, II - АРС Суторіа, III - ЗБМВ і IV - новим спрощеним способом. На (рис. 3) графічно зображено їх відповідність до бокової поверхні колодки, що копіюється, за всіма критеріями точності побудові: площі S, дм2; довжині середньої (геодезичної) лінії L,мм; лінії гребеня Г, мм; ребру сліду Н, мм.

Як видно з рисунка, розгортка IV, що отримана новим спрощеним способом, відповідає на 100% за всіма розмірними ознаками боковій поверхні колодки, що копіюється.

Рис. 3


Розроблено конструктивні сітки для автоматизованої побудови контурів деталей усіх видів взуття, особливістю яких є використання окремих елементів конструктивних сіток відомих в проектуванні взуття. На рис. 4 накреслено нову конструктивну сітку з деталями верху чобота для жінок зрілого віку на УРК, що отримана новим спрощеним способом. Конструктивна сітка чобіт відрізняється від діючої в проектуванні взуття тім, що при ії побудові визначається точка середини розгортки на підйомній частині B, через яку проводиться три лінії: косого підйому 1, допоміжна для побудови передньої лінії халяви 2, передня лінія халяви 3. Після визначення висоти ВС і ширини ШС чобота за формулами (4) і (5) кресляться останні лінії сітки: висоти чобота 4, ширини чобота 5, нижнього краю застібки-блискавки 6, напрямку застібки-блискавки 7 та точка М', що визначає раціональне положення нижнього краю застібки-блискавки.

Проведено графічні дослідження конструктивних сіток, що побудовані новим способом, на фоні діючих з розташуванням на УРК, де висота підборів hк=20, 50, 80 мм. Встановлено, що прийнята в проектуванні взуття конструктивна сітка із системою базисних ліній, які на умовній розгортці представляють проекції поперечно-вертикальних перетинів колодки, може бути цілком замінена іншими лініями, розташованими більш раціонально.


Рис. 4. Креслення деталей верху чобота з фігурною союзкою в AutoCAD


На конструктивних сітках будуються базові основи взуття з урахуванням необхідних припусків на товщину пакету матеріалів верху. В табл. 3 сформовані основні функції графічної системи AutoCAD, які використовуються при конструюванні взуття.

Креслення (файли) типових конструкцій верху взуття групуються за видами в каталоги, утворюючи власну автоматизовану базу даних підсистеми САПР деталей верху взуття.

Таблиця 3

Реалізація функцій AutoCAD в побудові деталей верху взуття

Конструктивній

База даних ACAD

контур

МЕНЮ

Команди

Введення інформації про контур УРК

DRAW

Spline

Побудова конструктивної сітки

DRAW

Line, Donut


MODIFY

Rotate

Побудова контурів деталей верху взуття

DRAW

Line, Xline, Arc, Spline, Donut, Trace

Трансформація контуру фігурної союзки

MODIFY

Move, Copy, Rotate, Break

Попередня укладуваність контуру

MODIFY

Move, Copy, Rotate, Mirror

Побудова технологічних контурів

DRAW

Line


MODIFY

Offset

Редагування контуру, лінії

MODIFY

Break, клавіша "Delete", Extend


Наведені нові методики побудови УРК, конструктивних сіток і типових конструкцій верху взуття, протоколів діалогів користувача ПК з графічним редактором AutoCAD при інтерактивному проектуванні складає інформаційно-методичне забезпечення підсистеми САПР деталей верху взуття, яке в роботі подано в табличній формі із застосуванням елементів схеми. Розроблена методика дозволяє швидко впровадити САПР в технологічний процес проектування взуття і забезпечити високу якість і мобільність виробництва нового асортименту.

В четвертому розділі вирішено питання поліпшення якості формування взуття з нових текстильних матеріалів, в основі яких лежать синтетичні волокна.

Відомо, що волокна, які отримані із високомолекулярних синтетичних з'єднань, мають термопластичну спроможність, а виготовлені з них вироби можуть піддаватися стабілізації, тобто зберігати розміри та форму. Для нових взуттєвих текстильних матеріалів, в складі яких переважають синтетичні волокна, стабілізація форми може бути отримана підвищенням температури нагріву до певного значення, що знаходиться в діапазоні переходу полімеру від високоеластичного стану до в'язкотекучого, тобто до початку деструкції матеріалу. Ціллю дослідження було визначити оптимальні режими термофіксації нових текстильних материалів у вказаному діапазоні для підвищення формостійкості і поліпшення якості формування текстильного взуття. Однорідність сировинної бази нових текстильних матеріалів і синтетичних шкір, що отримані із високомолекулярних з'єднань, дозволяє застосувати методику по фіксації форми взуття знакозмінними