LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ПЕРВАЯ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАУДК 685.31РОЗРОБКА УНІФІКОВАНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ТА ВЕРХУ ДИТЯЧОГО ТРЕНУВАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ


Спеціальність 05.19.06.

Технологія взуттєвих та шкіряних виробів


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: – кандидат технічних наук, доцент

Омельченко Надія Миколаївна,

Київський національний університет технологій та дизайну, викладач

кафедри "Конструювання та технології виробів із шкіри";

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук

Либа Володимир Петрович,

Мукачівський технологічний інститут, проректор з наукової роботи;

– кандидат технічних наук

Колядюк Роман Іванович, директор з наукових досліджень та

стратегічного планування міжнародної рекламної агенції

"Арк. Томпсон" (м. Київ).


Провідна установа: – Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький).Захист відбудеться 5 грудня 2001 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 1011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну.


Автореферат розісланий 5 листопада 2001 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

професор Журавський В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Такі види спорту, як баскетбол, волейбол, гандбол широко розповсюджені в країнах світу і на даний час є популярними серед української молоді, особливо серед дітей шкільного віку, але й досі в нашій країні не розробляється дитяче взуття для даних видів спорту.

Всі ці види спорту є дуже динамічними і характеризуються швидкими переміщеннями, стрибками, кидками при прийомі м'яча. Наприклад, в середньому за гру, спортсмени виконують 250 – 300 різних рухових ігрових дій, політ м'яча під час гри досягає 30 м/с, що дає допоміжні травмування гравців, втрата спортсменами ваги за гру досягає 2,5 – 3 кг. Такий динамічний характер даних видів спорту вимагає від спортсменів високої рухової активності, витривалості та фізичної підготовленості.

Заняття даними видами спорту спричиняють зміни морфологічної будови організму в цілому й ступні зокрема. Результати досліджень в спортивній біомеханіці підтверджують, що цілеспрямовані та систематичні навантаження при занятті спортом викликають у спортсменів–гравців наявність ознак пристосування опорно-рухового апарату й зокрема формування м'язів. Причому найбільш інтенсивне формування морфологічних змін відбувається в пубертатний період (13–16 років) та після нього. Спеціалізовані заняття цими видами спорту діти починають з 10–11 років.

Під час занять гандболом, волейболом та баскетболом відбуваються різні конфліктні ситуації між суперниками, поштовхи та удари, неправильне приземлення після стрибків з м'ячем тощо, що може призвести до травмування. Тому для спортсменів, що займаються цими видами спорту (тим більше для дітей–спортсменів, у яких ще остаточно несформовані ступні), важливо використовувати функціональне спортивне взуття, що відіграє важливу роль у профілактиці травм, особливо нижніх кінцівок.

Але ж діти, що займаються даними видами спорту, найчастіше використовують нефункціональне взуття або взуття, яке застосовується для занять іншими видами спорту і це часто призводить до необґрунтованого збільшення дитячого травматизму.

Роботи, які проводилися в м. Києві (НВО "Дніпро") та в м. Москві (ВИСТИ) в 1985–1988 роках по антропометричному обстеженню ступнів спортсменів, які займалися гандболом, волейболом та баскетболом, не включали програму обстеження ступнів дітей, без чого не можливо розробити раціональні колодки та функціональне спортивне взуття. Тобто, це вказує на необхідність проведення антропометричних досліджень ступнів дітей–спортсменів, які займаються даними видами спорту.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка уніфікованої внутрішньої форми та конструкції верху тренувального взуття для дітей (хлопчиків та дівчаток), які займаються ігровими видами спорту на основі антропометричних обстежень їх ступнів.

Для цього необхідно було вирішити наступні завдання:

 • провести антропометричні обстеження ступнів дітей (хлопчиків та дівчаток віком 13-15 років), які займаються гандболом, волейболом та баскетболом з подальшою обробкою отриманих даних математично–статистичним та графічним методами;

 • виявити морфофункціональні та антропометричні особливості їх ступнів;

 • встановити закономірності в розмірних параметрах ступнів дітей–спортсменів, які необхідно враховувати при проектуванні внутрішньої форми взуття;

 • встановити взаємозв'язок основних параметрів ступнів з параметрами колодки та спроектувати основні перерізи колодок до дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту;

 • провести аналіз щодо подібності антропометричних параметрів ступнів дітей–спортсменів та застосування аналогічних біомеханічних прийомів в даних видах спорту, а також аналіз моделей спортивного взуття провідних фірм–виробників щодо можливостей уніфікації колодок та конструкцій взуття;

 • розробити уніфіковану колодку та єдину конструкцію верху дитячого тренувального взуття для даних видів спорту та провести їх апробацію;

 • передати на впровадження еталон уніфікованої колодки до дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту.

  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження при проведенні антропометричних досліджень ступнів, застосовувався контактний метод. Результати досліджень оброблялися за допомогою вибіркового метода математичної статистики з використанням ПК та прикладних програм Аccess, Exsel та Mathcad. При анкетному опитуванні експертів (тренерів та спортсменів), застосовувався метод експертної оцінки.

  В роботі враховані результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі проектно–конструкторських робіт у взуттєвій, шкіргалантерейній, швейній промисловості тощо. Проведений ретельний аналіз літературних джерел, в тому числі даних з мережі Інтернету, а також аналіз біля 500 моделей спортивного взуття іноземних фірм–виробників за темою дисертації, які дозволили виявити основні завдання та етапи проведення досліджень.

  Наукова новизна одержаних результатів:

 • Вдосконалена методика антропометричного дослідження ступнів дітей, які займаються волейболом, гандболом та баскетболом.

 • Встановлені


 •