LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту

внутрішнього пучка

190,30,9

14,2

7,4

-0,03

-0,77

до центра відбитка першого пальця

238,70,9

17,7

7,4

0,01

-0,53

Кут відхилення першого пальця

5,50,4

5,1

9,5

0,44

0,16

Ширина:

п'ятки

62,40,5

5,1

8,3

-0,07

-0,62

середини пучків

94,40,6

7,3

7,7

0,32

-0,42

Висота:

найвищої точки першого пальця

19,40,2

2,1

10,7

0,30

-0,31

головки першої плюсневої кістки

33,50,3

4,0

11,9

-0,26

-0,43

Обхват:

по внутрішньому пучку

236,80,9

14,9

6,3

0,48

0,72

по зовнішньому пучку

237,40,9

16,6

7,0

0,10

-0,07


Крім того, проведена графоаналітична обробка результатів антропометричного дослідження та отримані контури основних перерізів умовно середньо–типових ступнів (УСТС) дітей–спортсменів, які займаються баскетболом, волейболом та гандболом.

У даному розділі наданий порівняльний аналіз розмірних ознак ступнів дітей – спортсменів та неспортсменів, який показав суттєві та специфічні відмінності їх морфології, що обумовлює необхідність проектування спеціальних колодок та спортивного взуття для даної групи населення. У дітей-спортсменів, які займаються баскетболом, волейболом та гандболом спостерігається збільшення довжинних параметрів у порівнянні з відповідними параметрами дітей–неспортсменів (наприклад, максимальне відхилення по довжині ступні у баскетболістів–хлопчиків – 23,9 мм). Це пов'язано зі спеціальним відбором дітей для даних видів спорту, а також з наявністю процесу акселерації. Аналогічні тенденції спостерігаються і в інших довжинних параметрах таких, як: довжина до середини п'ятки, до внутрішнього та зовнішнього пучків.

Поряд із збільшенням довжинних параметрів ступнів спортсменів–дітей спостерігається і збільшення їх висотних параметрів. Наприклад, у баскетболістів максимальне відхилення висоти точки згину ступні від аналогічного параметру неспортсменів складає для хлопчиків – 5,8 мм, а для дівчаток – 11,8 мм. Збільшення висоти головки 1-ої плюсневої кістки у юних спортсменів може пояснюватися наявністю у більшості обміряних гіпертрофії головки 1-ої плюсневої кістки.

В широтних параметрах спостерігаються такі зміни: ширина пучків дітей–спортсменів більша, ніж у неспортсменів (максимальне збільшення ширини пучків складає у хлопчиків-баскетболістів – 12,1 мм). Однак широтні параметри п'ятки спортсменів–дітей вужчі, ніж у неспортсменів (наприклад, максимальне відхилення ширини п'ятки спостерігається у дівчаток-гандболісток – 6,6 мм). Зменшення ширини в п'ятці у дітей, пов'язано з несформованістю її у ділянці п'яткового бугра та з дією процесу акселерації. Також це пов'язано з особливістю біомеханіки ступнів в даних видах спорту, а саме: великий об'єм стрибкового навантаження припадає на передню частину ступні, п'ятка при цьому недонавантажена.

Тенденція збільшення параметрів ступнів спортсменів-дітей спостерігається і в обхватних параметрах. Так, наприклад, у хлопчиків-баскетболістів максимальне відхилення від відповідних параметрів хлопчиків, які не займаються спортом, складає 14,6 мм по обхвату зовнішнього пучка; – 19,2 мм по обхвату через п'ятку/згин ступні. Значна відмінність обхватних параметрів по прямому підйому і через п'ятку/згин ступні у спортсменів та неспортсменів пояснюється наявністю у спортсменів специфічної патології (у більшості обміряних спостерігалася значна гіпертрофія м'язів тильної сторони підйому ступні).

При проведенні антропометричних досліджень ступнів дітей–спортсменів була виявлена морфологічна адаптація кістякової та м'язової систем (збільшення латерального краю зводу ступні (41,769,4 %), гіпертрофія головок першої та п'ятої плюсневих кісток (28,258,3 %), повздовжня (9,136,1 %) й поперечна (біля 90 %) плоскостопість тощо), яка має характер робочої гіпертрофії.

За результатами антропометричного дослідження були встановлені закономірності в розмірних параметрах ступнів дітей–спортсменів.

По–перше, розподілення частот параметрів довжини ступні й довжинних, висотних та поперечних (широтних та обхватних) параметрів з максимальною імовірністю виражається законом нормального розподілення (рис.1). Перевірка гіпотези нормальності розподілу здійснювалася за аналізом показників асиметрії (А) та ексцесу (Е) та за χ2 – критерієм Пірсона.

По–друге, обхватні (ОП) та широтні (ШП) розміри ступнів дітей – спортсменів пов'язані з їх довжиною (ДСТ) ортогональною регресійною залежністю , яка у нашому випадку має вигляд:

, (1)

(2)

де визначається за статистичними характеристиками поля розсіювання , і коефіцієнту кореляції між ними за формулою: ; b1 – вільний член рівняння регресії для обхватних параметрів, мм; b2 – вільний член рівняння регресії для широтних параметрів, мм.


Рис.1. Емпірична та теоретична криві розподілення довжини ступні у дівчаток–волейболісток.


У табл. 2, як приклад, наведені рівняння ортогональної регресійної залежності основних розмірних ознак ступнів дітей–баскетболістів.

Таблиця 2

Рівняння ортогональної регресійної залежності основних розмірних ознак ступнів дітей–баскетболістів

Розмірні ознаки ступнів

Хлопчики

Дівчатка

Ш1–ширина по внутрішньому пучку

Ш1= 0,34Дст.– 51,5

Ш1= 0,31Дст.+ 1,9

Ш2–ширина п'ятки

Ш2= 0,16Дст.+7,8

Ш2= 0,14Дст.+12,1

О1–обхват по внутрішньому пучку

О1= 1,03Дст.– 37,3

О1= 1,02Дст.– 31,0

О2–обхват по прямому підйому

О2= 0,28Дст.+1,5

О2= 0,91Дст.+26,8

В1–висота головки першої плюсневої кістки

В1= 0,1Дст.+ 7,4

В1= 0,06Дст.+17,9

В2–висота в точці згину ступні

В2= 0,28Дст.+ 1,5

В2= 0,3Дст.+ 4,4


По–третє, у дітей–спортсменів всі однойменні розміри ступнів: довжинні – з загальною довжиною ступні (ДСТ), поперечні – з обхватом у пучках (ОП), – мають між собою тісну кореляційну залежність та визначаються рівняннями лінійної регресії. А саме для довжинних розмірів:

, (3)

для поперечних розмірів:

(4)

де – коефіцієнт регресії довжинних розмірів Ді від ДСТ; b1 – вільний член рівняння регресії для довжинних параметрів, мм; –