LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту

коефіцієнт регресії поперечного розміру від обхвату у пучках; b2 – вільний член рівняння регресії для поперечних параметрів, мм.

Перевірка значущості рівнянь регресії та оцінка їх лінійності здійснювалася за F – критерієм Фішера.

У табл. 3, як приклад, наведені рівняння лінійної регресійної залежності основних розмірних ознак ступнів хлопчиків–баскетболістів.

Таблиця 3

Рівняння лінійної регресійної залежності основних розмірних ознак ступнів хлопчиків–баскетболістів

Розмірні ознаки ступнів

Коефіцієнт кореляції

Рівняння, які розраховані за новими даними:

y = R(yx) x + b

Рівняння, які використовуються:


y = R(yx) x

Д1–довжина до середини першого пальця

0,98

Д1 = 0,91Дст–3,6

Д1* = 0,90Дст

Д2–довжина до внутрішнього пучка

0,95

Д2 = 0,72Дст–3,2

Д2* = 0,73Дст

Д3–довжина до зовнішнього пучка

0,95

Д3 = 0,66Дст–8,7

Д3* = 0,62Дст

Д4–довжиною до середини п'ятки

0,51

Д4 = 0,11Дст+14,1

Д4* = 0,18Дст

Ш1–ширина по внутрішньому пучку

0,91

Ш1 = 0,38Оп+3,1

Ш1* = 0,95Оп

Ш2–ширина п'ятки

0,60

Ш2 = 0,18Оп+8,2

Ш2* = 0,72Оп

О1–обхват по внутрішньому пучку

0,96

О1 = 0,90Оп+22,9

О1*= 2,46Оп

О2–обхват по прямому підйому

0,80

О2 = 0,88Оп+62,4

О2* = 2,58Оп

О3–обхват через п'ятку та точку згину ступні

0,75

О3 = 1,00Оп+99,4

О3* = 3,45Оп


На рис. 2 графічно показано як саме змінилося розташування базисних ліній при проектуванні з використанням рівнянь лінійної залежності за новими даними.

Дослідження показують на неможливість використання при проектуванні колодок та дитячого взуття для ігрових видів спорту основних закономірностей, які використовуються й досі, та підтверджують результати досліджень, отриманих В.П. Коновалом щодо групи дітей-неспортсменів.

Таким чином, була доказана необхідність розробки нових колодок та взуття для дітей, які займаються ігровими видами спорту.


Рис.2.


Третій розділ присвячений розробці колодок до дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту.

У даному розділі був проведений зіставлений аналіз значень основних параметрів розроблених колодок з відповідними параметрами колодок до дитячого побутового взуття за ГОСТ 3927 та до дорослого спортивного взуття для ігрових видів спорту за ГОСТ 23724.

Порівняльний аналіз отриманих даних основних параметрів колодок до дитячого спортивного взуття зі відповідними параметрами колодок до дитячого побутового взуття (дівоча група, II підгрупа; хлопчача юнацька група, II підгрупа) показав, що у колодках для дитячого спортивного взуття розрахована ширина устілки в перетині 0,18ДСТ значно вужче значень за ГОСТ 3927 (наприклад, максимальне відхилення склало 6,8 мм у хлопчиків-гандболістів та 6,5 мм у дівчаток–волейболісток), а ширина устілки в перетині 0,68ДСТ навпаки ширше (наприклад, максимальне відхилення склало 4,6 мм в колодках для дівчачого волейбольного взуття).

При порівняльному аналізі основних параметрів спортивних колодок до гандболу, волейболу, баскетболу для підліткової та дорослої груп населення також спостерігається тенденція зменшення параметрів п'яткової частини в колодках до дитячого спортивного взуття. Наприклад, максимальне відхилення параметра ширини устілки колодок у жіночої та дівчачої груп для волейбольного взуття в перетині 0,18ДСТ склало 6,7 мм, а в колодках у чоловічої та хлопчачої груп для баскетбольного взуття – 8,2 мм. Ширина устілки в перетині 0,68ДСТ ширша у дорослої групи на 1,3 мм в колодках для чоловічого гандбольного взуття, а для жіночого на 0,3 мм. Тобто, це вказує на неможливість використання колодок для дорослих груп при виготовлені дитячого спортивного взуття, як це прийнято за кордоном.

Також було проведено графічне співставлення контурів основних перерізів стандартних та спроектованих колодок, яке дозволило додатково виявити, що положення вісі сліду УСТС спортсменів відрізняється від положення вісей перерізів колодок контрольних груп. Наприклад, у дівчаток-волейболісток п'яткова частина стопи відведена (n = 900), а положення переднього відділу стопи – приведене (m = 1640), тобто ступні спортсменів якби "закручені". Аналогічне положення п'яткової частини та переднього відділу ступні спостерігається у дітей, які займаються гандболом та баскетболом.

Тобто, графічний зіставлений аналіз контурів основних перерізів колодок до спортивного взуття для чоловіків та хлопчиків, жінок та дівчаток також підтвердив раніше висунуті твердження про неможливість виготовлення дитячого спортивного взуття на відповідних колодках для дорослих груп.

Таким чином, проведені дослідження підтвердили висновок про те, що для занять спортом, зокрема ігровими видами, навіть для підліткових груп населення необхідна розробка спеціальних колодок, що відповідають особливостям морфології та функції ступнів спортсменів, які займаються даними видами спорту.

У четвертому розділі наданий аналіз антропометричних параметрів ступнів дітей–спортсменів та застосування аналогічних біомеханічних прийомів в даних видах спорту, а також аналіз моделей спортивного взуття провідних фірм–виробників щодо можливостей уніфікації колодок та конструкцій взуття.

Для підтвердження даних теоретичного аналізу ігрових видів спорту, результати якого наведені у першому розділі, нами було проведене експертне опитування тренерів та спортсменів міських та республіканських спортивних інтернатів (стаж занять даним видом спорту не менше чотирьох років). Розраховані коефіцієнти конкордації (Wi, i = 1...n) показали високу ступінь погодженості експертів (0,7Wi1).

Проведене експертне опитування показало, що застосовність аналогічних прийомів у волейболі, баскетболі та гандболі складає для різних видів зупинок 83,3% (стрибком, однією чи двома ногами тощо); 90,9% для бігу (звичайного, приставним кроком, зигзагом, боком, уперед лицем та спиною тощо) – рис.3; 93,3% для ходьби (звичайним та приставним кроком, з поворотом, боком, уперед лицем та спиною тощо); 100% для стрибків та поворотів.

Результати біомеханічного аналізу щодо застосування аналогічних локомоторних прийомів (бігу, ходьби, стрибків, поворотів тощо) спортсменів-гравців вказують на наявність передумов до уніфікації при розробці тренувального взуття для дітей, які займаються волейболом, гандболом та баскетболом.Рис.3. Основні способи виповнення ходьби у волейболі, баскетболі та гандболі.


Для дослідження можливостей уніфікації колодок для дитячого тренувального взуття до ігрових видів спорту був проведений зіставлений аналіз основних розмірних ознак УСТС дітей–спортсменів, для чого вони були інтерпольовані до