LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту

колодки.Рис.4. Креслення уніфікованої колодки до дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту.


З метою вивчення можливостей уніфікації конструкції взуття для ігрових видів спорту було проаналізовано біля 500 моделей спортивного взуття для волейболу, баскетболу, гандболу, кросу та тренувань провідних фірм-виробників: NIKE, REEBOK, ADIDAS, DIADORA, NEW BALANCE тощо.

Проведений аналіз дозволив виявити основні найбільш типові конструкції для означених видів спорту, а також факт використання однієї та тієї ж моделі взуття для різних видів спорту (бігу, кросу, тренувань, баскетболу тощо – напр., моделі фірми NIKE), а також для різних статевікових груп (напр., чоловічої та дитячої – фірм REEBOK та NIKE). Тобто провідні фірми–виробники застосовують уніфікацію при виготовленні спортивного взуття.

За результатами проведеного аналізу була розроблена класифікація основних деталей верху (союзок, берців, задинок, надблочників, п'яткових амортизаторів) взуття для ігрових видів спорту, що дозволить значно скоротити та автоматизувати процес конструкторської підготовки при розробці та виготовленні нових моделей спортивного взуття.

За результатами проведеного аналізу були спроектовані (рис.5) та виготовленні моделі уніфікованих тренувальних черевиків та напівчеревиків для ігрових видів спорту (волейболу, баскетболу та гандболу), дослідна партія яких була передана колективу спортсменів для експериментального носіння та одержала їх позитивний відгук та рекомендацію щодо впровадження даного взуття в масове виробництв

Рис. 5. Креслення верху взуття дитячих тренувальних напівчеревиків для ігрових видів спорту.


ВИСНОВКИ


 • Ігрові види спорту (баскетбол, волейбол та гандбол) є дуже популярними в нашій країні, але діти, що займаються даними видами спорту в Україні, найчастіше використовують нефункціональне взуття або взуття, яке застосовується для занять іншими видами спорту. Тому актуальною є тема розробки раціональних колодок та функціонального дитячого взуття на базі антропометричних досліджень ступнів дітей (хлопчиків та дівчаток), які займаються ігровими видами спорту.

 • З урахуванням вище означеного, в даній роботі вперше на Україні були проведені антропометричні дослідження більше 750 ступнів хлопчиків та дівчаток віком 13 – 15 років, які займаються цими видами спорту. Обміри проводилися в міських і республіканській спортивних школах та інтернатах м. Києва та м. Броварів (Київська область) за вдосконаленою програмою. На кожній обміряній ступні визначалося біля 100 параметрів (довжинних, широтних, висотних та обхватних). Дані антропометричного дослідження ступнів дітей–спортсменів оброблялися методами математичної статистики.

 • Виявлені основні морфофункціональні зміни ступнів дітей – спортсменів, а саме: збільшення латерального краю зводу ступні, гіпертрофія головок першої та п'ятої плюсневих кісток, поперечна плоскостопість тощо.

 • Проведена графоаналітична обробка даних, у результаті чого отримані контури основних перерізів УСТС дітей (хлопчиків та дівчаток), які займаються баскетболом, волейболом та гандболом.

 • За даними антропометричного дослідження встановлені основні закономірності в розмірних ознаках ступнів дітей–спортсменів, які займаються ігровими видами спорту: по–перше, розподілення частот параметрів довжини ступні й довжинних, висотних та поперечних розмірів (широтних та обхватних) з максимальною імовірністю виражається законом нормального розподілення; по–друге, обхватні та широтні розміри ступнів дітей – спортсменів, пов'язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю, яка має вигляд: ; по–третє, всі однойменні розміри ступнів: довжинні – з загальною довжиною, поперечні – з обхватом у пучках, – мають між собою тісну кореляційну залежність та визначаються рівняннями лінійної регресії виду: .

 • Як показав порівняльний аналіз параметрів та контурів, дітям, що займаються ігровими видами спорту, не підходять колодки для побутового взуття, а так само колодки для дорослих груп взуття відповідних видів спорту, тобто виготовлення дитячого спортивного взуття для гандболу, волейболу та баскетболу необхідно здійснювати на спеціальних колодках, розроблених за даними антропометричних досліджень ступнів відповідних груп спортсменів.

 • Результат біомеханічного аналізу (щодо застосування аналогічних локомоторних прийомів) та антропометричного аналізу (параметрів основних розмірних ознак ступнів дітей–спортсменів), параметрів та контурів основних перерізів колодок до дитячого взуття для ігрових видів спорту надали змогу розробити єдину уніфіковану колодку до дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту.

 • На основі аналізу вітчизняної, зарубіжної літератури та каталогів біля 500 моделей спортивного взуття для волейболу, баскетболу, гандболу, кросу та тренувань встановлено, що провідні фірми-виробники використовують при розробці спортивного взуття уніфіковані конструкції верху для різних статевікових груп та для різних видів спорту.

 • Розроблена класифікація основних деталей верху (союзок, берців, задинок, надблочників, п'яткових амортизаторів) взуття для ігрових видів спорту.

 • На уніфікованій колодці спроектовані та виготовленні моделі тренувальних черевиків та напівчеревиків для ігрових видів спорту, дослідна партія яких була передана колективу спортсменів для експериментального носіння. Отриманий позитивний відгук колективу спортсменів щодо можливості використання уніфікованого взуття для проведення тренувального процесу та рекомендація для впровадження його в масове виробництво.

 • Розроблено еталон уніфікованої колодки фас. 78643–Е з контрольними шаблонами та техдокументацією (паспорт та таблиці градуювання основних параметрів еталона для серії номерів та повнот колодок), які були передані на впровадження.

 • Очікуваний економічний ефект від впровадження уніфікованого дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту складає 915 тис.грн.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Первая Н.В., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Антропометричні та біомеханічні аспекти проектування колодок та взуття для дітей, які займаються ігровими видами спорту.(Навчальний посібник). – К.: КДУТД, 2001. – 115с.

 • Первая Н.В., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Проектування юнацьких колодок до взуття для ігрових видів спорту на основі антропометричних досліджень ступнів. Повідомлення 1 // Вісник ДАЛПУ. – 2000, №1, с.118–122.

 • Первая Н.В., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Проектування юнацьких колодок до взуття для ігрових видів спорту на основі антропометричних досліджень ступнів. Повідомлення 2 // Вісник ДАЛПУ. – 2000, №2, с.199–203.

 • Первая Н.В., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Розробка внутрішньої форми взуття для дітей, які займаються ігровими видами спорту // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. (Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини). – К.: ФАДА, ЛТД. – 2000, №7, с.146–147.

 • Первая Н.В., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Застосування уніфікації при проектуванні дитячого спортивного взуття для ігрових видів спорту // Вісник Технологічного Університету Поділля. – 2001,


 •