LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів

– коефіцієнт асиметрії

г2 – коефіцієнт ексцесу

Похибка

збігу П, %
розрахункове

при Р0,05

розрахункове

при Р0,05


1

162,24

4,24

–0,21

0,47

0,45

0,85

4,49

16

113,90

3,25

0,49

0,47

–0,46

0,85

4,97

19

120,99

3,32

0,30

0,47

0,46

0,85

4,94


Параметричними дослідженнями конструктивного рішення жіночого демісезонного пальта підтверджено взаємозв'язок варіаційних членувань виробу з групою розмірів фігури.

Встановлено, що типовим конструктивним рішенням жіночого демісезонного пальта для групи розмірів 108–120 є – п'ятишовна конструкція (49 %) з бічними швами (91 %), наскрізними рельєфами від плечового шва до низу (40 %) на пілочці і з середнім швом спинці (64 %).

Дослідження вхідної антропометричної інформації шести найбільш поширених на сьогодні методик конструювання проведено на основі групування розмірних ознак (РО) за частотою використання для розрахунку параметрів основи конструкції: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (рис. 9).

Виявлено, що в кожній із шести методик конструювання, найбільша частка РО відносяться до універсальних (рис. 10). Систематизація параметрів вимірювання основних конструктивних точок виявила, що рівень варіабельності значень конструктивних параметрів, внаслідок використання різної антропометричної інформації, значно перевищує величини міжрозмірних, міжзростових і міжповнотних приростів.
Рис. 9. Групування розмірних

ознак за частотою зустрічності

Рис. 10. Відсотковий розподіл розмірних ознак по групах


Аналіз відхилень параметрів шести основ конструкцій від значень середньозваженої конструкції показав, що найнижчий поріг відхилень – три конструктивні відрізки, має методика ЄМКО РЕВ, два з них характеризують ступінь прилягання на лініях талії (Пст) і стегон (Псб) і не впливають на передньо-задній баланс виробу. Відхилення розхилу нагрудної виточки (Рг.в) в 6,9 %, підтвердило доцільність уточнення регресійного коефіцієнта а8 в розрахунковій формулі ширини пілочки, який для групи розмірів 108...120 дорівнює 1,3 см.

Таким чином, проведені дослідження довели, що ЄМКО РЕВ є переважною для побудови матричної конструкції як прототипу розгортки поверхні манекену. Дослідження модульного синтезу укладок конструктивних зон розгортки поверхні манекену і блоків вертикальних членувань матричної конструкції підтвердили, що параметри формотворних елементів підпорядковані вихідним лініям орієнтації та виду макетного матеріалу. Базовою для силуетної трансформації обрана жорстка оболонка, яка адекватно відтворює вихідну поверхню манекену.

Аналіз діапазону прибавок рекомендованих ЄМКО РЕВ для жіночих пальт демісезонних з пальтових тканин товщиною 1,5...3,5 мм і поверхневою густиною 350...600 г/м2, показав що він відповідає встановленим значенням і варіаціям розподілу прибавки на вільне облягання по лінії грудей сучасним методикам конструювання і може бути базою для силуетної модифікації типових і модельних конструкцій демісезонного пальта.

Параметричний аналіз величин приростів основних конструктивних точок при силуетній модифікації дозволив визначити стабільні і мобільні зони конструкцій, а також виявив змінність балансу на верхній опорній ділянці переду через збільшення кута нахилу плечового зрізу переду (рис. 11, т.14//) внаслідок зменшення розхилу нагрудної виточки (див. рис. 11, відрізок 372-372/).

Величину передньо-заднього балансу (уп.з) визначено, як різницю між висотою точки основи шиї і шийної точки. Бічний баланс визначено, як різницю кутів нахилу плечової точки спинки (г2) і переду(г1) (рис. 12, табл. 4).
Рис. 12. Схема визначення бічного і передньо-заднього балансу основ конструкцій

Рис. 11. Схема визначення величини переміщення точки основи ший


Таблиця 4

Аналіз змінності балансу силуетних основ конструкцій силуетних груп

Силует

Значення бічного балансу, град

Значення передньо-заднього балансу, см
прилеглий

32,0

4,4

напівприлеглий

31,2

4,6

прямий

30,5

4,8


Параметрична оптимізація величин приростів відповідає вимогам відтворення раціональної конструкції виробу.

У четвертому розділі викладені результати розробки методу проектування раціональної конструкції жіночого пальта на фігури великих розмірів.

Базовим прототипом такої конструкції служить типова матрична конструкція (Си0Т), яка створена модульним синтезом розгортки поверхні манекену.

Технологія групування геометричних модулів конструктивних зон в раціональну матричну конструкцію передбачає використання 40 проектних процедур для виконання прийомів трансформації розгортки поверхні манекену в матричну конструкцію. Алгоритм способу перетворень реалізовано за допомогою розробленої спеціальної підпрограми в графічному середовищі AutoCAD.

Спосіб модифікування типових силуетних конструкцій жіночого пальта базується на застосуванні нормативних таблиць прибавок в лінійних геометрич-них перетвореннях графічного зображення деталей конструкції за принципом градації (рис. 13). Модифікація контурів матричної конструкцій Си0Т і типової Си1Т виконана операціями зсуву на величину силуетного приросту:

Х = Ах + Ву + С, (6)


Y = Dx + Ey + F, (7)


де А, В,... F – константи;

х, у – координати точок об'єктів до перетворення, см;

Х, Y – координати точок об'єктів після перетворення, см.


Модифікаційне перетворення конструкції Си1Т в модельну конструкцію крою напівреглан Си1ММ виконане поетапно на основі методу радіусографії.

Перший етап – перетворення опорної ділянки конструкції стану жорстким поворотом для поглиблення пройми. Другий етап – побудова варіантної пройми напівреглану. Третій етап – функціональне перетворення варіантної конструкції рукава напівреглан.

Величини і напрямки переміщень конструктивних точок в силуетній трансформації ланцюжка модельних конструкцій напівприлеглого і прямого силуетів (Си1ММ → Си2ММ → Си3ММ) визначені за допомогою команди "Розміри → ординатні" в графічному середовище AutoCAD (рис. 14).Рис. 13. Модифікація конструкції

стану Си0Т в конструкцію