LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин

кількістю операторів, побудовано математичні моделі та здійснено математичне моделювання алгоритмів налагоджувальних операцій, формування заправної швидкості, розгону двигуна, підтримання швидкості, переключення робочих швидкостей і гальмування двигуна мікропроцесорної системи керування режимами, що підвищує ефективність роботи друкарської машини як аркушевого, так і рулонного типів.

Результатами оптимізації є зменшення кількості операторів для алгоритмів: налагоджувальних операцій в 4.83 рази, підтримання швидкості в 3.42 рази, переключення робочих швидкостей у 4.38 рази, гальмування в 2.78 раза.

4. Синтезовано загальний алгоритм функціонування системи керування, який побудований за модульним принципом і забезпечує роботу друкарської машини в шести режимах на основі цифрового керування. Результатом оптимізації є зменшення кількості операторів у 7.14 рази.

5. Виконано математичне моделювання та на основі методу математичної індукції встановлено вірогідність алгоритмів налагоджувальних операцій, формування заправної швидкості, розгону двигуна, підтримання швидкості, переключення робочих швидкостей і гальмування двигуна, що забезпечило перевірку правильності їх функціонування ще до практичної реалізації й апробації.

6. Математичними моделями сигналів керування системи введення– виведення, які формуються на базі програмних даних і враховують особливості функціонування цифро-аналогових та аналого-цифрових перетворювачів узгоджено функціонування мікропроцесорної системи з електроприводом.

7. Побудовано мікропроцесорну систему керування, в якій програмно та апаратурно реалізовано та апробовано математичні моделі алгоритмів.

8. Виконано верифікацію наукових результатів, які впроваджені на виробництві та в навчальний процес. На основі виконаних досліджень розроблено методичні вказівки.

Публікації з теми дисертаційної роботи

 • Возна М. Формування закону керування, математичні моделі алгоритмів роботи друкарської машини // Вісник Державного університету "Львівська політехніка" – № 373. - Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 1999. – С. 22 – 31.

 • Возна М. Оптимізація алгоритму швидкості друкарської машини // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Технічні вісті, 1999. – № 1(8), 2 (9). – С. 112 – 113.

 • Овсяк В., Возна М. Синтез, оптимізація і дослідження математичних моделей алгоритмів керування електроприводом друкарської машини // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". - № 364. -Прикладна математика. – Львів, 1999. – С. 105 – 110.

 • Возна М. Математичні моделі алгоритмів апаратурного керування МПСК двигуном постійного струму друкарської машини // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С. 71 – 78.

 • Возна М. Адаптивна мікропроцесорна система керування електроприводом друкарської машини // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. Наук. праць. – Львів: УАД, 1998. – С. 135 – 136.

 • Возна М. А. Алгоритмічне і програмне забезпечення мікропроцесорної системи керування електроприводом постійного струму рулонних друкарських машин // Поліграфія і видавнича справа: Наук.-тех. збірник. – Львів: УАД. – 1997. – № 32. – С. 124 – 132.

 • Возна М. А. Дослідження алгоритму підтримання постійної швидкості електропривода друкарської машини // Поліграфія і видавнича справа: Наук.-тех. збірник. – Львів: УАД. – 1997. – № 33. - С.146 – 152.

 • Возна М., Маруняк Я. Мікропроцесорна система керування двигуном рулонних друкарських машин // Поліграфія і видавнича справа: Наук.-тех. збірник. – Львів: УАД. – 1997. – № 33. С. 133 – 139.

 • Возна М. А., Волощак І. А., Овсяк В. К. Мікропроцесорна система керування електроприводом друкарської машини // Поліграфія і видавнича справа: Наук.-тех. збірник. – Львів: Вища школа, 1998. –
  № 34. – С. 200 – 205.

 • Возна М. А. Математична модель алгоритму "поштовх вперед – поштовх назад" // Поліграфія і видавнича справа: Наук.-тех. збірник. – Львів: Вища школа, 1998. – № 34. – С. 212 – 216.

 • Возна М., Овсяк В. Аналіз і синтез алгоритмів систем керування електроприводом друкарських машин // Палітра друку. – 1999. – № 6. – С. 31 – 32.

 • Возна М. Математична модель алгоритму функціонування буферних регістрів // Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи: Наук. праці конф. "ДРУКОТЕХН-96"; Львів, 16 – 18 жовтня 1996 року; Тези доп. – Львів: УАД, 1996. – С. 66 – 67.

 • Возна М. Математичні моделі алгоритмів функціонування мультиплексора і аналого-цифрового перетворювача // Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи: Наук. праці конф. "ДРУКОТЕХН-96"; Львів, 16 – 18 жовтня 1996 року; Тези доп. – Львів: УАД, 1996. – С. 67 – 68.

 • Возна М. Математична модель алгоритмів тестових програм // Звітна наук.-тех. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів за 1996 рік. Тези доп. – Вип. 3. – Львів: УПІ, 1997. – С. 75.

 • Возна М. Часові діаграми функціонування мікропроцесорної системи керування електроприводом ротаційної друкарської машини // Звітна наук.-тех. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів за 1996 рік. Тези доп. – Вип. 3. – Львів: УПІ, 1997. – С. 64.

 • Возна М. А., Овсяк В. К. Математична модель алгоритму автоматичного гальмування електропривода друкарської машини // Тези доповіді конференції "Автоматика-97". – Черкаси: ЧІТІ, 1997. – Т. 3. – С. 15.

 • Возна М. А. Математична модель перетворення аналогового сигналу в системі керування електроприводом постійного струму // Звітна науково-технічна конференція за 1998 р. Тези доповідей. – Вип. 4.– Львів: УАД, 1999. – С. 123.

 • Проектування комп'ютерних систем. Проектування мікропроцесорних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дослідження цифрової системи керування електропривода друкарської машини / І. А. Волощак, В. К. Овсяк, Я. С. Маруняк, М. А. Назаркевич. – Львів, 1999. – 37 с.


  Анотація

  Назаркевич М. А. Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. - Державний університет "Львівська політехніка", Львів, 2000.

  Дисертаційна робота присвячена синтезу, оптимізації і дослідженню математичних моделей алгоритмів, які служать для здійснення мікропроцесорною системою керування електроприводом друкарських машин залежно від величин заданої швидкості, зворотних зв'язків за швидкістю і навантаженням, із здійсненням відбору і видачі інформації в моменти часу, обумовлені сигналами переходу через нульове значення та запуску тиристорів, що підвищує ефективність функціонування друкарських


 •