LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення нових форм жіночих головних уборів

Стрижова О.П.

Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)


створення нових форм жіночих головних уборів


Анотація. Розробка багатопланових колекцій жіночих головних уборів – кепок жіночих, в яких естетично вирішені основні утилітарні функції. Новизна художньо-конструкторського вирішення розроблених моделей кепок підтверджена п`ятьма патентами України на промисловий зразок.

Ключові слова: жіночий головний убір, нові форми.

Аннотация. Стрижова О.П. Создание новых форм женских головных уборов. Разработка многоплановых коллекций женских головных уборов – кепок женских, в которых эстетически решены основные утилитарные функции. Новизна художественно-конструкторского решения разработанных моделей кепок подтверждены пятью патентами Украины на промышленный образец.

Ключевые слова: женский головной убор, новые формы.

Annotation. Strigova O.P. Creation of the new forms of female headgears. Development of multiplane collections of female headgears, in which trial functions aesthetically are decided. Novelty of an art and designer solution of the developed models are confirmed by five patents of Ukraine for an industrial sample.

Keywords: a female headgear new forms.


Головний убір, в значно більшому ступені, ніж інші частини костюму (взуття, доповнення та прикраси), визначає естетичну цінність та соціальне значення одягу в цілому. В ньому можуть втілюватись морально-естетичні норми, яким відповідає костюм. Ще більш очевидною роль головного убору в костюмі виникає при з`ясуванні його призначення та змісту. В соціальному житті костюм в більшій (для різних видів праці) або в меншій (відпочинок чи свято) мірі буває діяльним. В костюмі, що призначений для трудової діяльності, головний убір не тільки виконує функціональні дії, а перетворюється на своєрідний пізнавальний знак даного костюму чи професії.

У нашому повсякденному житті відсутність головного убору – це, частіше за все, прояв молодого духу, спортивності та демократизму. Не "вдягнене" волосся надає іншого значення костюму взагалі, що може призвести до знецінення його основних частин, тобто руйнування цілісності усієї системи "людина-одяг".

Форма головного убору, яка довготривалий час виконувала одночасно цілий ряд функцій, в наш час набула стійкої прив`язки до форми костюму, де сприйняття навіть тільки окремих елементів такої форми відновлює образ в цілому, збагачує його образно-естетичний та функціональний зміст.

Сучасний дизайн одягу орієнтується на вимоги масового споживача та промислове виробництво. Створення сучасного швейного виробу неможливе без урахування традицій та сучасного культурного рівня споживачів, економічних та технологічних можливостей промисловості, а також, такої необхідної і актуальної зараз, індивідуалізації одягу.

Саме ці три основні завдання, в першу чергу, вирішувались автором при створенні нового продукту промислового дизайну – концептуально нових жіночих головних уборів, які б мали певні функціонально-естетичні властивості, що динамічно розвиваються та трансформуються. Під динамізмом та трансформуванням, в даному випадку, розуміється розширення можливостей виробу настільки, щоб це давало змогу багатоваріантного його ношення і використання. Подібна багатоваріантність надає нових властивостей виробу, як продукту дизайну, що виражається в можливостях поєднання в одному виробі декількох стилів (спортивного, романтичного, ділового або урочистого) в залежності від варіантів трансформації.

В Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) на кафедрі технології та конструювання швейних виробів вже декілька років ведеться перспективне проектування та дослідне виготовлення нових форм жіночих головних уборів. Метою розробки є створення такого дизайнерського продукту в ряді традиційних виробів, який би відповідав сучасним вимогам технічної естетики щодо головних уборів, вимогам промислового виготовлення швейних виробів, а також розширення функціональних можливостей даного виробу.

Результатами такої діяльності є розробка багатопланових колекцій жіночих головних уборів – кепок жіночих, в яких естетично вирішені основні утилітарні функції. Новизна художньо-конструкторського вирішення розроблених моделей кепок підтверджена п`ятьма патентами України на промисловий зразок.

Особливості вирішення таких головних уборів дають можливість використовувати його як в якості самостійного виробу, так і доповнення до повсякденного чи вечірнього одягу в залежності від використаних матеріалів та наявності ряду конструктивних деталей та декоративно-функціональних елементів. За своїм конструкторсько-технологічним вирішенням – це кроєно-зшиті жіночі головні убори, створені на базі традиційних чоловічих форм цього ж асортименту.

Розроблені головні убори дають можливість різноманітного ношення виробу в залежності від бажання споживача, від його стильового образу, в зв`язку з чим набувають нових споживчих якостей. Конструкції даних головних уборів нескладні і можуть служити основою для проектування багатьох нових моделей за рахунок використання різноманітних за волокнистим складом і властивостями матеріалів та застосування конструктивно-декоративних елементів і деталей.

Розроблені вироби жіночих кепок своєю актуальністю та новими можливостями викликають велику зацікавленість як споживачів, так і виробників.