LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів

координатах (, β) залежність являє собою пряму, що виходить з початку координат. Точки, що розташовані вище прямої відповідають несумісності полімерів, а нижче – її наявності.

За даними табл. 1, 2 розраховували параметри розчинності та умови сумісності для полімерів зв'язуючих та полімерів-гідрофобізаторів. Розраховані значення термодинамічного ступеня сумісності пар полімерів: зв'язуючих та гідрофобізаторів для полімерних композицій наведені в табл. 3.

Полімером-матрицею є полімер-гідрофобізатор, а дисперсійна фаза -полімер зв'язуючого.


Таблиця 3

Оцінка ступеня сумісності досліджуваних полімерів


Досліджувані

пари

полімерів


Величина β

ПоказателиВели-чина Ф

Кон-станта 2

Вели-чина а

Міжфаз-ний

натяг , дин/см2

Умова сумісності:

≤ 2ρβ

ПУ+ЕГС(n=8)

0,85

0,97

1,374

0,07

1,80

0,54<1,16

ПУ+ ЕГС (n=15)

0,96

0,99

1,374

0,02

0,42

0,60<1,31

ПУ+ ЕГС (n=20)

0,94

1,00

1,374

0,01

0,18

0,58<1,29

ПУ+ МГС

0,78

0,95

1,374

0,11

2,75

0,50<1,07

ПУ+ДМС

0,86

0,97

1,374

0,07

1,76

0,57<1,19

ПАА+ ЕГС(n=8)

0,52

0,85

1,374

0,34

16,99

0,21<0,72

ПАА+ ЕГС (n=15)

0,56

0,78

1,374

0,39

19,79

0,24<0,78

ПАА+ ЕГС (n=20)

0,56

0,75

1,374

0,44

22,28

0,23<0,77

ПАА+ МГС

0,50

0,87

1,374

0,33

16,78

0,20<0,69

ПАА+ ДМС

0,54

0,85

1,374

0,33

16,61

0,22<0,74

ПААгідрол.+ ЕГС(n=8)

0,50

0,91

1,374

0,30

18,84

0,22<0,69

ПААгідрол.+

ЕГС (n=15)

0,55

0,86

1,374

0,31

19,60

0,25<0,76

ПААгідрол.+ ЕГС (n=20)

0,55

0,83

1,374

0,34

21,65

0,24<0,76

ПААгідрол.+ МГС

0,48

0,93

1,374

0,31

19,57

0,20<0,66

ПААгідрол.+ ДМС

0,52

0,91

1,374

0,29

18,24

0,23<0,71

ПВА+ ЕГС(n=8)

0,67

0,87

1,374

0,25

8,30

0,52<0,92

ПВА+ ЕГС (n=15)

0,58

0,81

1,374

0,35

11,56

0,59<0,80

ПВА+ ЕГС (n=20)

0,48

0,77

1,374

0,42

13,84

0,57<0,66

ПВА+ МГС

0,64

0,89

1,374

0,24

7,74

0,49<0,88

ПВА+ ДМС

0,68

0,87

1,374

0,25

8,13

0,55<0,94


Як свідчать дані табл. 3, у всіх випадках ліва частина критерію менше його правої частини, отже більшою чи меншою мірою має місце сумісність досліджуваних пар полімерів. Точки, що відповідають розрахунковим значенням критеріїв сумісності досліджуваних пар полімерів, знаходяться в полі розчинності, нижче прямої, що відповідає залежності (рис. 1).

Одержані дані дозволили визначити найбільш сумісні полімери зв'язуючих та полімерів-гідрофобізаторів для фарбувально-оздоблювальних ванн при суміщенні процесів пігментного фарбування та гідрофобізації.

З досліджених в роботі пар полімерів найкращу сумісність мають вінілацетатні полімери та полімери-гідрофобізатори алкілгідросилоксани. У цих пар полімерів найменша різниця між критерієм та залежністю 2ρβ, ςобто ці величини близькі за значеннями (0,57<0,66; 0,59<0,80; 0,49<0,88). Найменш сумісними парами полімерів є поліуретанові та поліорганілсилоксанові полімери (0,60<1,31; 0,58<1,29; 0,54<1,16).

 • залежність ; 2 – ПУ; 3 - ПАА; 4 – ПААгідрол.; 5 - ПВА

  Формування полімерних фарбувально-оздоблювальних композицій з самого початку процесу проходить в умовах термодинамічної сумісності пар полімерних інгредієнтів.

  Полімери зв'язуючих та полімери-гідрофобізатори - партнери в полімерних композиційних матеріалах, кожен полімер виконує свою роль. Полімер зв'язуючого повинен зафіксувати пігмент на поверхні субстрату за рахунок сил адгезії, а полімер-гідрофобізатор повинен забезпечити гідрофобний ефект, а також стати компатібілізатором (агентом сполучення двох різнорідних фаз) для збільшення міжфазної взаємодії. Кремнійорганічний полімер фіксується на активних центрах волокна за рахунок активних зв'язків Si−H, а вуглеводневий радикал забезпечує зв'язок з полімерною матрицею, таким чином, силікон покращує стійкість одержаного пофарбування за рахунок зшивки полімеру зв'язуючого з полімером целюлози. Вуглеводневі радикали створюють над тканиною деяку подобу "парасольок", що захищають тканину від намокання.

  Запропоновану схему взаємодії полімерної композиційної плівки з текстильним матеріалом наведено на рис. 2.


  CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3 CH2─CH3

  │ │ │ │ │

  Si ─ O ─ Si ─ O ─ Si ─ O─ Si ─ O ─ Si ─

  │ │ │ │ │

  OO O O O

  │ │ │ │ │

  Текстильний матеріал


  1

  Рис. 2. Схема взаємодії


 •