LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів

полімерної композиційної плівки

з текстильним матеріалом:

1- полімер, в плівці якого розподілений пігмент і полімер- гідрофобізатор


У підрозділі 3.3 наведено порівняльну оцінку ефективності поліорганілсилоксанів у якості гідрофобізаторів та результати вибору на основі термодинамічного підходу ефективних емульгаторів для приготування емульсій на їх основі.

Враховуючи розрахункові значення критеріїв сумісності встановлено, що найбільш оптимальними емульгаторами для приготування гідрофобізуючих емульсій є вінілові полімери.

Використовуючи термодинамічні параметри компонентів полімерної композиції - гідрофобізаторів та емульгаторів, встановлено, що полімером-матрицею є вініловий полімер, а дисперсійною фазою - поліорганілсилоксановий полімер, що обумовлює технологічний регламент приготування полімерної системи.

В результаті розрахунків та аналізу термодинамічних параметрів досліджуваних полімерів встановлено, що незалежно від сировинного складу тканин для гідрофобної обробки найбільш ефективними є поліалкіл-гідросилоксанові емульсії (полімери, які мають в боковому ланцюжку у атома кремнію атом водню), а також, що наявність в боковому ланцюжку поліалкілгідросилоксану етильних радикалів суттєвим чином впливає на ступінь гідрофобного ефекту – він вищий, ніж при використанні поліалкілгідро-силоксану з метильними радикалами у атома кремнію в боковому ланцюжку полімеру, ці висновки були підтверджені експериментальним шляхом. Наприклад, для бавовняної тканини показник водопоглинення склав: полідиметилсилоксан - 60,8%; поліметилгідросилоксан - 37,6%; поліетилгідро-силоксан - 17,6%.

В результаті експериментальних досліджень було встановлено, що для гідрофобизації текстильних матеріалів, які мають в молекулярній структурі волокна такі активні полярні групи, як: гідроксильні, карбоксильні, карбонильні та аміногрупи (бавовна, льон, вовна, шовк і т.п.) більше значення має хімічна будова полімеру-гідрофобізатора, ніж для тканин, які мають в молекулярній структурі гідрофобні радикали.

Оскільки в процесі зберігання гідрофобізуючих емульсій, виготовлених на основі обраного типу полімеру-гіцдрофобізатора, виділяється водень, що є досить небезпечним, було запропоновано використання прийому, що дозволяє уникнути цього явища без погіршення ефективності композицій.

У підрозділі 3.4 наведено технологічну схему суміщеного процесу фарбування пігментами і гідрофобної обробки текстильних матеріалів, яка складається з трьох послідовних операцій: просочення тканини у двох ваннах, сушка, термообробка; промивання не потрібно, це пов'язано зі специфічним механізмом фіксації пігментів на поверхні текстильного матеріалу. При суміщенні пігментного фарбування та гідрофобної обробки виключається фарбувально-сушильна лінія, на якій здійснюється: просочення тканини в двох просочувальних ваннах, сушіння, термообробка. Виключення цих технологічних операцій дозволяє суттєво знизити собівартість обробленої тканини, знизити витрати води, пари, електроенергії, а також значно скоротити час опоряджування текстильної продукції.

У підрозділі також наведено оцінку впливу складів полімерних компонентів в суміщеній фарбувально-оздоблювальній композиції на якість обробки текстильних матеріалів. З метою підвищення якості пігментних забарвлень у складах використано також предконденсати термореактивних смол, які суттєво покращують якість фарбування (табл. 4).

Таблиця 4

Склади полімерних фарбувально-оздоблювальнихкомпозицій

для пігментного фарбування та гідрофобізації

Склад

композиції

В а р і а н т и


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Гідрофобізатор

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Каталізатор 1

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Карбамол ЦЕС

35,0

-

35,0

35,0

-

-

35,0

-

Стабітекс GFA

-

35,0

-

-

35,0

35,0

-

35,0

Вініловий полімер

41,0

41,0

-

-

-

-

41,0

41,0

Вінілацетатний полімер

20,0

20,0

-

-

-

-

20,0

20,0

Binder CFN

-

-

40,0

-

40,0

-

-

-

Binder 77

-

-

-

40,0

-

40,0

-

-

Сечовина

3,6

3,6

-

-

-

-

3,6

3,6

Каталізатор 2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-

-

Пероксид водню

-

-

-

-

-

-

15,0

15,0

Пігмент

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Вода

до 1000

до 1000

до 1000

до 1000

до 1000

до 1000

до 1000

до 1000


За результатами фізико-механічних досліджень: стійкості одержаних забарвлень до прання, сухого тертя, опору водопроникненню, встановлено оптимальні склади фарбувально-оздоблювальних композицій для суміщеного процесу пігментного фарбування та гідрофобної обробки текстильних матеріалів. Запропоновані композиційні склади дозволили одержати на бавовняних тканинах опір водопроникненню 220 мм.вод.ст., стійкість забарвлень до прання та сухого тертя 4 бали, що відповідає вимогам Держстандарту (табл. 5).

Таблиця 5

Показники якості обробки досліджуваних тканин

Показник

В а р і а н т и:


I

II

III

IV