LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Створення полімерних композицій для суміщених процесів пігментного фарбування і гідрофобізації текстильних матеріалів

V

VI

VII

VIII

Стійкість забарвлення до прання, бали

3

3-4

3-4

3-4

4

3-4

3-4

4

Стійкість забарвлення до сухого тертя, бали

3

3-4

3

3-4

4

4

3-4

4

Опір водопроникненню, мм.вод.ст.

190

200

180

205

220

215

200

220


В ході проведення експериментальних досліджень щодо суміщення процесів фарбування та гідрофобізації тканин було встановлено, що суміщений процес потребує використання системи каталізаторів, оскільки немає такого універсального каталізатору, який би був ефективним для цих процесів.

Показано, що при виборі типу каталізатору треба враховувати хімічну будову пігменту.

Наприклад, для пігментів зеленого GG та червоного 2СТП зроблено наступні висновки:

- для пігменту зеленого GG:

з двох солей оцтової кислоти (свинцю та цинку) найбільш ефективним є цинку ацетат - Zn(CH3COO)2; з двох солей свинцю (нітрату та ацетату) кращий результат одержано при використанні свинцю ацетату - Pb(CH3COO)2.

За ефективністю каталізатори для пігменту зеленого GG можна розмістити в наступному порядку: Zn(CH3COO)2 → Pb(CH3COO)2 → Pb(NO3)2;

- для пігменту червоного 2СТП:

найкращий результат за ровнотою, інтенсивністю, стійкістю забарвлення до сухого тертя одержаний при використанні в якості каталізатора свинцю ацетату - Pb(CH3COO)2.

Таким чином, можна зробити висновок, що хімічна будова пігменту впливає на вибір типу каталізатора.

У цьому ж підрозділі запропоновано композиційні склади для одержання водотривкого та водовідштовхувального оздоблення текстильних матеріалів в залежності від їх функціонального призначення.

Дослідження були проведені для тканин, що виробляє Херсонський ВАТ "ХБК", які складаються з бавовни (100%), але мають різні структури, це: тканина плащова двошарова гладкофарбована, арт. 5В0031-ХЕ, тканина костюмна гладкофарбована, арт. 0В0129, тканина наметова гладкофарбована, арт. 3181. Для досліджень використовували три (50%-ові) кремнійорганічні гідрофобізуючі емульсії, одна з яких (Гідрофобізуюча емульсія № 3 ) була приготована з кремнійорганічної рідини. Гідрофобізація текстильних матеріалів проводилася за наведеною раніше технологічною схемою.Таблиця 6

Порівняльна характеристика гідрофобних властивостей

бавовняних тканин

Склад:


В о д о п о г л и н е н н я, %


арт. 5В0031-ХЕ

арт. 0В0129

арт. 3181

Гідрофобізуюча емульсія № 1

Цинку ацетат

44,3

17,2

26,0

Свинцю ацетат

47,8

21,1

37,3

Міді ацетат

45,6

31,3

33,7

Кобальту хлорид

40,7

24,7

33,3

Гідрофобізуюча емульсія № 2

Цинку ацетат

46,9

19,1

31,7

Свинцю ацетат

44,3

16,3

23,0

Міді ацетат

39,1

17,6

27,0

Кобальту хлорид

46,0

23,9

35,0

Гідрофобізуюча емульсія № 3

Цинку ацетат

40,2

18,2

32,7

Свинцю ацетат

46,7

14,6

36,4

Міді ацетат

47,1

14,1

35,6

Кобальту хлорид

48,1

28,0

28,8

Без обробки

68,1

50,0

62,0


Як видно з табл. 6, водопоглинення залежить від структури тканини: з підвищенням щільності тканини і гладкості поверхні якість обробки знижується: якщо для тканини арт. 0В0129, що має саржеве переплетення, водопоглинення досягає мінімуму, рівного 17%, то для більш щільних тканин, що мають полотняне переплетення, у цих же умовах показник водопоглинення складає 26% і 40%, відповідно для арт. 3181 і 5В0031-ХЕ (рис. 3).

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

- гідрофобні властивості залежать від структури та поверхневої щільності тканини: найкращий ефект гідрофобної обробки одержаний на тканині, що має найменш гладку поверхню та найменшу поверхневу щільність (костюмна тканина, що має саржеве переплетення);

- структура та поверхнева щільність тканини відіграють важливу роль для одержання гідрофобного ефекту на текстильних матеріалах, що слід враховувати у виробничих умовах при наданні тканинам гідрофобних властивостей.

Рис. 3. Водопоглинення досліджених тканин:

1- арт. 0В0129; 2 - арт. 318; 3 - арт. 5В0031-ХЕ

У розділі 4 наведено аналіз результатів виробничих випробувань гідрофобізуючої полімерної композиції, яка була приготована у виробничих умовах на основі кремнійорганічної рідини за розробленими складом та технологічним регламентом. Ефективність запропонованої гідрофобізуючої емульсії було перевірено в пігментних фарбувальних складах для бавовняної тканини арт. 0В0129. Виробничі випробування проводилися на Херсонському ВАТ "ХБК". В результаті випробувань було встановлено оптимальні технологічні параметри для проведення процесу гідрофобної обробки та пігментного фарбування на лінії просочувально-полімеризаційній АНО № 5: швидкість руху тканини – 35 м/хв., тиск в жалі валів - 2 атм. За результатами випробувань зроблено наступні висновки: завдяки використанню розробленої гідрофобізуючої композиції підвищується стійкість забарвлень до сухого тертя в середньому на 0,5 бали. При використанні запропонованої гідрофобізуючої емульсії підвищуються всі показники якості забарвленої та оздобленої тканини. Гідрофобний ефект оцінювали за показником опору водопроникненню: арт. 3181 - 227 мм. вод.ст.; арт. 0В0129 - 168 мм.вод.ст.; арт. 5В0031 - ХЕ - 235 мм.вод.ст.; при суміщеному процесі фарбування та гідрофобізації – 205 мм.вод.ст.

У розділі 5 розраховано економічну ефективність суміщення процесів пігментного фарбування та гідрофобної обробки текстильних матеріалів з урахуванням скорочення технологічної схеми шляхом об'єднання двох технологічних процесів в один.

Економічний ефект від впровадження розробленої суміщеної технології пігментного фарбування та гідрофобної обробки складе 49,9 грн. на 100 м