LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

підтверджено під час створення й виготовлення в Чернігівській камвольно-суконній компанії „Чексіл" п'яти нових артикулів камвольних тканин, із яких один артикул 9В12264-ДЧ – чистововняна тканина, призначена для споживачів типологічної групи „консерватори", і чотири артикули – 9В12161-ДЧ, 9В7523-ДЧ, 9В7504-ДЧ, 9В7560-ДЧ – напіввовняні тканини, призначені, відповідно, для „прагматиків", „ідеалістів", „лідерів" та „естетів".

Теоретичне проектування нових тканин здійснено за допомогою розробленої за участю автора комп'ютерної програми FABRIC, яка дозволяє прогнозувати показники ужиткових властивостей чисто- та напіввовняних тканин за заданими параметрами структури, в автоматичному режимі розраховувати параметри структури (діаметр пряжі, коефіцієнт ущільненості переплетення, коефіцієнт наповнення), комплексні показники параметрів структури – головні компоненти, створювати нові види ткацьких переплетень. Результати досліджень нових зразків тканин (табл. 8) засвідчили, що вони відповідають наведеним у табл. 7 градаціям характеристик очікуваних властивостей. Крім того, порівняння розрахункових та фактичних характеристик ужиткових властивостей нових камвольних тканин показало достатньо високе їх збігання: відхилення коливаються переважно у межах 0ч10 %.

Безпечність нових тканин підтверджено висновком санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, а їх соціальну значимість – споживчою оцінкою. Установлено, що рівень задоволеності споживачів новими тканинами вітчизняного виробництва вищий у порівнянні з оцінкою тканин поточного асортименту і відповідає показникам задоволеності, визначеним як цільові: 3,5-4,5 бала щодо фактури, колірної гами й відповідності моді та 4 бала щодо гігієнічності й зносостійкості, або перевищує їх (табл. 9).

Визначено, що оцінка розроблених тканин дещо поступається базовим зразкам за всіма очікуваними параметрами, за винятком напіввовняної тканини арт. 9В7560-ДЧ, яка майже не відрізняється від базових зразків. Її загальний рейтинг становить 83,2 бала, а базових зразків – 84,7ч86,8 бала. Решта нових тканин має близький за значенням загальний рейтинг, який коливається у межах 72,7ч74,5 бала. Результатами проведених досліджень доведено, що нові камвольні тканини, виготовлені в Чернігівській КСК „Чексіл", близькі за показниками ужиткових властивостей до базових зразків, а завдяки нижчій ціні мають конкурентні переваги на ринку. Таким чином, підприємству необхідно нарощувати обсяги виробництва тканин, які задовольняють конкретні вимоги споживачів.

У шостому розділі „Соціально-економічна ефективність від упровадження розробленої методології формування асортименту та якості камвольних тканин" проаналізовано методики оцінювання ефективності розробки та впровадження нового асортименту тканин, визначено соціально-економічну ефективність від упровадження авторської методології формування асортименту та якості камвольних тканин. Доведено, що економічна ефективність від упровадження розробленої методології формування якості та асортименту камвольних тканин полягає у поліпшенні ужиткових властивостей, підвищенні рівня якості, зменшенні матеріалоємності, заощадженні сировини та зниженні собівартості нових тканин. Упровадження у виробництво нових тканин із поліпшеними ужитковими властивостями дозволило ЗАТ „КСК "Чексіл" отримати економічний ефект у сумі 323,3 тис. грн на загальний обсяг виробництва, а зниження собівартості нових тканин арт. 9В7504-ДЧ та арт. 9В7560-ДЧ за рахунок зменшення їх поверхневої густини – 673,2 тис. грн на загальний обсяг виробництва.

Результати досліджень упроваджено в ТОВ "Березанська суконна фабрика" та ВАТ "Богуславська суконна фабрика", на ПП „Текстиль-Контакт" (м. Донецьк), АТЗТ ДВТП „Донбас". Очікуваний соціально-економічний ефект на цих підприємствах досягається за рахунок: зменшення кількості експериментальних досліджень завдяки застосуванню математичного моделювання показників ужиткових властивостей – при розробці нових зразків тканин; підвищення конкурентних позицій виробів завдяки їх науковій проробці – при просуванні розроблених тканин на ринок; кращого забезпечення потреб споживачів оптимальним асортиментом камвольних тканин у сфері торгівлі; обґрунтованого підходу до закупівлі матеріалів для виготовлення одягу.


ВИСНОВКИ


  • На підставі широких товарознавчих досліджень наведено теоретичне узагальнення та нове розв'язання актуальної проблеми, що виявляється в розробці теоретичних і методологічних засад формування якості та асортименту камвольних тканин шляхом використання комплексного, процесного підходу. Такий підхід дає змогу промисловим і торговельним підприємствам внаслідок застосування сукупності взаємопозв'язаних керованих видів діяльності, людських та матеріальних ресурсів перетворити вимоги споживачів до камвольних тканин на задоволеність ними.

  • Розроблено наукову класифікацію камвольних тканин відповідно до потреб споживачів та визначено їх місце в розділі текстильних товарів. Сформовано таксономічний ряд рівнів систематики камвольних тканин: група→підгрупа→вид→різновид. Виявлено найбільш суттєві класифікаційні ознаки, за якими на певному рівні можна розпізнати камвольні тканини та відрізнити одну від одної, а саме: на рівні підгрупи – призначення за видом одягу (платтяні, костюмні, пальтові); на рівні виду – тип тканини (креп, бостон, шевйот тощо); на рівні різновиду – загальне призначення одягу (для побутового, форменого, спортивного одягу), його статевовікове призначення (для чоловічого, жіночого, дитячого одягу), сезонність тканини (зимова, демісезонна, літня), її волокнистий склад (чисто-, напіввовняна, змішана), вид переплетення (полотняне, саржеве тощо), характер обробки (вибілені, гладкофарбовані, пістрявоткані, меланжеві, друковані), відповідність моді (класична, модна, гостромодна), маса 1 м2 (полегшена, легка, середня, важка) тощо.

  • Удосконалено методику визначення потреб у камвольних тканинах, яка дозволяє виявити рівень забезпеченості споживачів основними видами швейних виробів з камвольних тканин та визначити перспективні тенденції. На підставі статистичних даних про чисельність дорослого населення України, даних проведеного соціологічного опитування щодо наявності у гардеробі споживачів основних видів швейних виробів із камвольних тканин та строків їх служби, а також максимальних норм витрат тканин на виготовлення певних видів одягу, прийнятих у швейній промисловості, визначено загальний річний обсяг передбачуваних потреб дорослого населення України в камвольних тканинах, який становить 271,9 млн. пог. м. Обґрунтовано структуру потреб ринку та окремих його сегментів у камвольних тканинах різного призначення – пальтових, костюмних, платтяних. Упровадження в практику отриманих


  •