LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин

камвольних тканин та розроблений алгоритм управління якістю використано й підтверджено на стадії розроблення та впровадження у виробництво п'яти нових зразків камвольних костюмних тканин: чистововняної тканини арт. 9В12264-ДЧ, призначеної для споживачів типологічної групи „консерватори", напіввовняних тканин арт. 9В12161-ДЧ, 9В7523-ДЧ, 9В7504-ДЧ, 9В7560-ДЧ, призначених, відповідно, для „прагматиків", „ідеалістів", „лідерів" та „естетів". На підставі результатів проведених досліджень доведено високий рівень показників ужиткових властивостей та конкурентні переваги нових камвольних тканин. Безпечність нових тканин підтверджено висновком санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, а їх соціальну значимість – споживчою оцінкою.

 • Результати досліджень впроваджено у практику виробництва, торгівлі і в навчальний процес. Економічний ефект від упровадження у виробництво нових камвольних тканин арт. 9В12264-ДЧ, арт. 9В7504-ДЧ та арт. 9В7560-ДЧ із поліпшеними ужитковими властивостями становить 323,3 тис. грн на загальний обсяг виробництва – 80466 пог. м; від зниження собівартості нових тканин арт. 9В7504-ДЧ та арт. 9В7560-ДЧ за рахунок зменшення поверхневої густини порівняно зі знятими з виробництва тканинами арт. 9В7236-ДЧ та арт. 9В12040-ДЧ – 673,2 тис. грн на загальний обсяг їх виробництва – 76933 пог. м.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  Статті у наукових фахових виданнях

 • Склянников В.П., Осипенко Н.И., Тюргашкина С.В. Качество тканей и спрос населения на них // Текстильная промышленность.– 1991. –№ 1. – С. 58-59. – 0,28 д.а. (автору належить організація і проведення досліджень, аналіз отриманих результатів, участь у формулюванні висновків – 0,11 д.а.).

 • Осипенко Н.І. Проблеми формування асортименту камвольних тканин в Україні // Вісник ДонДУЕТ. – 2003. – №1(17). – С. 47-52. – 0,56 д.а.

 • Осипенко Н.І., Пугачевський Г.Ф. Методологічні підходи до формування асортименту камвольних тканин // Легка пром-сть. – 2003. – №3. – С. 56. – 0,35 д.а. (автору належить розробка питань щодо методології формування асортименту камвольних тканин – 0,18 д.а.).

 • Осипенко Н.І. Використання методу головних компонент для візуалізації і систематики камвольних тканин // Вісник ДонДУЕТ. – 2004. – № 1 (21). – С. 53-58. – 0,75 д.а.

 • Осипенко Н.І. Ринок камвольних тканин в контексті економічної безпеки // Легка промисловість. – 2004. – №1. – С. 52-53. – 0,4 д.а.

 • Осипенко Н.І. Концептуальні підходи до формування властивостей та якості камвольних тканин // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1 (8). – С. 124-127. – 0,5 д.а.

 • Осипенко Н.І. Вибір базових зразків для оцінювання якості камвольних тканин // Легка промисловість. – 2004. – №2. – С. 54-55. – 0,59 д.а.

 • Осипенко Н.І. Стан сировинної бази для виробництва камвольних тканин // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 2 (9). – С.54-59. – 0,75 д.а.

 • Осипенко Н.І. Обґрунтування вибору камвольних тканин для досліджень за допомогою методу головних компонент // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2004. – №4. – С. 54-58. – 0,75 д.а.

 • Осипенко Н.І. Дослідження формостійкості камвольних тканин при розтягуванні // Вісник КНУТД. – 2004. – № 4 (18). – С.143-148. – 0,62 д.а.

 • Осипенко Н.І. Пілінгування камвольних тканин: моделювання та оцінювання // Вісник ДонДУЕТ. – 2004. – № 4 (24). – С. 83-88. – 0,72 д.а.

 • Осипенко Н.І., Пугачевський Г.Ф. Інформаційна база як основа формування асортименту камвольних тканин // Легка пром-сть. – 2004. – №4. – С. 53. – 0,38 д.а. (автору належить аналіз інформації, необхідної в процесі формування асортименту камвольних тканин – 0,2 д.а.).

 • Осипенко Н.І. Дослідження зносостійкості камвольних тканин // Вісник ДонДУЕТ. – 2005. – № 1 (25). – С. 59-66. – 0,84 д.а.

 • Осипенко Н.І. Моніторинг задоволеності споживачів камвольними тканинами // Легка промисловість. – 2005. – №1. – С.38-39. – 0,5 д.а.

 • Осипенко Н.І. Прогнозування міцності тканин на етапі їх проектування // Вісник КНУТД. – 2005. – №2(22) . – С. 115-121. – 0,69 д.а.

 • Осипенко Н.І. Роль потреб споживачів у формуванні асортименту камвольних тканин // Вісник КНТЕУ. – 2005. – №2. – Ч.2. – С. 51-55. – 0,69 д.а.

 • Пугачевський Г.Ф., Осипенко Н.І. Методологічні засади формування показників якості текстильних матеріалів // Стандартизація. Сертифікація. Якість – 2005. – №2. – С. 56-60. – 0,81 д.а. (автору належить аналіз нормативних документів на номенклатуру показників якості, обґрунтування діалектичних перетворень властивостей текстильних матеріалів, розробка методологічних основ класифікації показників та характеристик якості текстильних матеріалів – 0,41 д.а.).

 • Осипенко Н.І. Сучасні вимоги до безпеки камвольних тканин // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2005. – №5. – С. 57-62. – 0,69 д.а.

 • Осипенко Н.І. Сучасні асортиментні концепції тканин // Вісник Львівської комерційної академії. – 2005. – № 7. – С. 3-9. – 0,56 д.а.

 • Осипенко Н.І. Вимоги споживачів різних типологічних груп до камвольних тканин // Вісник ДонДУЕТ. – 2006. – № 1 (29). – С. 119-125. – 0,75 д.а.

 • Осипенко Н.І. Дослідження безпечності нових камвольних тканин // Товари і ринки. – 2006. – № 2. – С. 188-193. – 0,72 д.а.

 • Осипенко Н.І. Сучасний ринок вовняних тканин і його регулювання // Легка пром-сть. – 2006. – №4. – С. 53-54 (0,55 д.а).

 • ТУ У 17.2-14251734-174:2005. Тканини камвольні костюмні побутового призначення. Технічні умови. – К., 2005. – 17 с.

  Публікації в інших виданнях

 • Pugachevskiy G., Osypenko N. Development of mathematical models for forecasting quality of fabrics // Polish journal of commodity science. – 2005. – №(4)5. – P. 61-66. – 0,44 д.а. (автору належить організація і проведення досліджень, аналіз отриманих результатів, формулювання висновків та пропозицій щодо використання отриманих математичних моделей для прогнозування показників властивостей камвольних тканин на етапі їх проектування – 0,22 д.а.).

 • Осипенко Н.І., Ценова А.В. Естетична цінність шерстяних костюмних тканин // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 1994. – С. 88-89. –0,15 д.а. (0,12 д.а.).

 • Астапова К., Астапова Г., Осипенко Н. Моделі корпоративного управління і товарна політика підприємтсв // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 2000. – Вип. 11. – Т.2. – С. 13-21 (0,75 д.а.) 0,15 д.а.

 • Осипенко Н.И., Пугачевский Г.Ф. Факторы формирования ассортимента камвольных тканей // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров: Сб. науч.


 •