LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

матеріального потоку друкарського контакту з урахуванням розсіювання фарби при стабільному фарбоперенесенні за умов постійного тиску і швидкості та температури друкарської форми в смузі контакту при друкуванні зі сталими параметрами процесу.

18. На основі термодинамічних закономірностей проведено аналіз друкарського контакту. Встановлено його просторову і часову структуру та наведено графічний вираз друкарського контакту за виробництвом ентропії при різноймовірних станах. За результатами діагностики друкарського контакту на основі теорії графів встановлено аналітичний вираз меж його поточної рівноваги і розраховано його чисельні межі — 2022 відбитка для МПДПЗ, які гарантують оптимізацію поточного контролю друкованої продукції й зниження впливу стохастичності її виробництва.


Основні положення дисертації викладені в роботах:


1. Величко О. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту. — Київ: ВПЦ „Київський університет". — 2005. — 264 с.

2. Величко О. М., Борзаковський В. М. Інтенсифікація закріплення фарби на друкарському відбитку. — Київ: Час. — 1990. — 24 с.

3. Лабінський В. С., Величко О. М. Закріплення фарби на друкованому відбитку /Конспект лекцій. — Київ: КПІ. — 1991. — 44 с.

4. Дорош А.К., Величко О.М., Розум Т.В. Флексографічний друк на пакованні //Упаковка. — 2000. — № 4. — С. 54—56; № 5. – С. 46—48.

5. Величко О.М. Розвиток технологічних процесів видавничо-поліграфічної справи //В зб.: Технологія і техніка друкарства. — К.: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2003. — № 1. — С. 4—9.

6. Величко О. М. Інформаційний потік друкарської системи //Поліграфія і видавнича справа. — Львів: УАД. — 2001. — Вип. 37. — С. 87—95.

7. Величко О. М. Критерії змін стану триботехнічної друкарської системи //В зб.: Квалілогія книги. — Львів: УАД. — 2000. — Вип.3. — С. 88—90.

8. Величко О.М. Сучасні поліграфічні матеріали в книжково-журнальному виробництві // В зб.: Студії з архівної справи та документознавства. — Київ: УкрНДІ АСД. — 2000. — № 6. — С. 92—93.

9. Величко О. Класифікація методів друку //Друкарство. — 2000. — № 6. — С. 28—31.

10. Величко О. М. Енергетичні основи контактних методів друку //В зб.: Комп'ютерні технології друкарства. — Львів: УАД. — 2000. — № 4. — С. 55—61.

11. Величко О.М. Кінетика друкарського контакту //Друкарство. — 2003. — № 3. — С. 66—69.

12. Величко О. М. Оцінка ступеня термообробки форм офсетного плоского друку //В зб.: Наукові записки. — Львів: УАД. — 2000. — Вип. 2. — С. 38—41.

13. Величко О. Енергетичні принципи кодування і декодування інформації //В зб.: Комп'ютерні технології друкарства. — Львів: УАД. — 2002. — № 8. — С. 150—156.

14. Величко О. М. Матеріальний потік друкарської системи //В зб.: Наукові записки. — Львів: УАД. — 2001. — Вип. 3. — С. 38—41.

15. Величко О., Зоренко О., Морфлюк В. Друкарсько-технічні властивості паперу нового композиційного складу //Друкарство. — 2003. — № 2. — С. 72—74.

16. Величко О., Сусол О., Розум О. Оптимізація друкування на ризографі //Друкарство. — 2004. — № 5. — С. 42—45.

17. Величко О., Іносова А. Управління якістю відтворення інформації у флексографічному друці //Друкарство. — 2005. — № 4. — С. 36—40.

18. Зоренко О., Величко О. Триботехнічні властивості офсетного декеля //Друкарство. — 2000. — № 2. — С. 62—63.

19. Зоренко О., Величко О. Закономірності зміни друкарсько-технічних властивостей декелів //Друкарство. — 2000. — № 5. — С. 66—67.

20. Любимов В., Величко О. М., Зоренко О. В. Фрактальний аналіз поверхні офсетних полотнищ // В зб.: Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2004. — № 4. — С. 24—28.

21. Величко О.М. Оцінка якості фотополімеризаційноздатних матеріалів //Поліграфія і видавнича справа. — Львів: УАД. — 1996. — № 31. — С. 59—62.

22. Степанець Р. А., Величко О. М. Оптичні властивості фотополімеризаційноздатних композицій УФ-лаків //В зб.: Комп'ютерні технології друкарства. — Львів: УАД. — 2003. — № 10. — С. 171—173.

23. Величко О. М. Структура контактних шарiв флексографiчних друкарських форм //Поліграфія і видавнича справа. — Львів: УАД. — 2000. — № 36. — С. 78—80.

24. Величко О., Чепурна К. Офсетний плоский друк (змивні та очищувальні засоби) //Упаковка. — 2003. — № 1. — С. 57—59.

25. Зоренко О., Величко О. Друкарсько-технічні властивості офсетних декелів //Друкарство. — 2001. — № 5. — С. 66—68.

26. Величко О., Зоренко О., Розум О. Проблеми фарбоперенесення в плоскому офсетному друці //Друкарство. — 2002. — № 5. — С. 76—77.

27. Величко О. М., Зоренко О. В. Склад і структура офсетних полотнищ // В зб.: Квалілогія книги. — Львів: УАД. — 2002. — Вип. 4. — С. 61—66.

28. Величко О. М., Зоренко О. В. Матеріальний баланс фарбоперенесення офсетного гумовотканинного полотнища //В зб.: Квалілогія книги. — Львів: УАД. — 2002. — Вип. 5. — С. 73—79.

29. Величко О., Зоренко О. Раціональна експлуатація гумовотканинних полотнищ офсетного декеля //Друкарство. — 2004. — № 4. — С. 46—47.

30. Величко О., Подолюк Ю. Зворотний зв'язок //Друкарство. — 1996. — № 1–2. — С. 48.

31. Величко О.М. Структура проміжних елементів форм на оксидованому алюмінію // В зб.: Квалілогія книги. — Львів: УАД. — 2003. — Вип. 6. — С. 67—76.

32. Зайцева О.О., Величко О.М. Кінетика емульгування сучасних офсетних фарб //В зб.: Технологія і техніка друкарства. — К.: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2004. — № 2. — С. 80—85.

33. Величко О., Степаненко Р. Зволоження під час офсетного друку //Друкарство. — 1999. — № 4. — С. 40—43.

34. Величко О. М. Вплив мікроструктури поверхні фарбових валиків на фарбоперенесення //В зб.: Технологія і техніка друкарства. — К.: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2003. — № 2. — С. 42—48.

35. Чепурна К. О., Величко О. М. Емульсійні змивні засоби для чищення валиків // В зб.: Технологія і техніка друкарства. — К.: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2004. — № 1. — С. 91—96.

36. Величко О., Зоренко О., Чепурна К. Дослідження властивостей фарбових валиків //Друкарство. — 2002. — № 3. — С. 50—53.

37. Величко О. М., Зоренко О. В., Чепурна К.О. Вплив змивних засобів на