LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

набрякання фарбових валиків //Поліграфія і видавнича справа. — Львів: УАД. — 2002. — № 38. — С. 66—71.

38. Величко О., Зайцева О. Ринок витратних матеріалів //Упаковка. — 2002. — № 5. — С. 48—49.

39. Величко О., Соловей О., Петренко Т. Ренесанс чохлів для зволоження //Друкарство. — 2003. — № 6. — С. 45—48.

40. Величко О., Петренко Т., Соловей О. Технологічні властивості зволожувальних чохлів //Друкарство. — 2005. — № 2. — С. 35—38.

41. Величко О. М., Петренко Т. В., Соловей О. В. Вплив зволожувального розчину на технічні властивості трикотажних чохлів //В зб.: Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2005. — № 1. — С. 99—102.

42. Величко О. Технологічне середовище друкарського контакту //Друкарство. — 1999. — № 6. — С. 32—33.

43. Величко О. М. Енергетичний баланс в зоні друкарського контакту //В зб.: Комп'ютерні технології друкарства. — Львів: УАД. — 2001. — Вип. 6. — С. 333—336.

44. Величко О.М. Термодинамічний аналіз друкарського контакту //В зб.: Наукові записки. — Львів: УАД. — 2002. — Вип. 4. — С. 61—66.

45. Величко О. М. Діагностика системи друкарського контакту //В зб.: Комп'ютерні технології друкарства. — Львів: УАД. — 2002. — Вип. 7. — С. 206—211.

46. Величко О. М. Система офсетного плоского друку // В зб.: Технологія і техніка друкарства. — Київ: ВПІ НТУУ „КПІ". — 2005. — № 2. — С. 8—11.

47. Величко О., Шмаков Д. Нормування інформаційного потоку // Друкарство. — 2005. — № 6. — С. 28—30.

48. А. С. СССР № 1413000, В 41 С 3/04. Способ изготовления флексографской фотополимерной печатной формы / Величко Е. М., Русаков О. Т. Опубл. 30.07.1988. — Бюллетень изобретений. — 1988. – № 28.

49. А. С. СССР. № 1413001, В 41С 3/04. Способ изготовления флексографской печатной формы и флексографская печатная форма /Лабинский В. С., Греков А. П., Величко Е. М. Опубл. 30.07.1988. — Бюллетень изобретений. — № 28.

50. Патент України № 64600. C 09 D 9/00, C 11 D 1/66. Змивний засіб для видалення друкарської фарби / Величко О. М., Чепурна К. О., Зоренко О. В., Розум О. Ф. Опубл. 16.02.2004. — Промислова власність. — 2004. — № 2.

51. Патент України № 66582, B 41 F 30/04, B 41 F 35/06, B 41 L 23/00, B 41 M 1/06. Спосіб експлуатації гумотканинного полотнища офсетного декеля /Величко О. М., Зоренко О. В., Розум О. Ф. Опубл. 17.05.2004. — Промислова власність. — 2004. — № 5.

52. Wielichko O. Perspektywy rozwoju procesow wydawniczych I poligraficznych //Swiat Druku. — 2003. — № 9. — С. 62—65.

53. Wieliczko O. Klasyfikacia sposobow drukowania //Poligrafika. — 2001. — № 9. — С. 80—81; № 10. — С. 80—81; № 11. — С. 70—71.

54. Wieliczko O. Model energetyczny strefy drukujacej //Poligrafika. — 2002. — № 11. — С. 44—46.

55. Величко О. Папір: особливості складу та друкарсько-технічні властивості //Друкарство: Спеціальний випуск. — 1998. — № 1 (Травень). — С. 6—8.

56. Величко О., Сичугов О. Особливості технології Computer-to-Film //Digital Publishing Printing. — 2003. — № 1. — С. 30—31.

57. Величко О., Сичугов О. Експериментальне тестування ФСА //Digital Publishing Printing. — 2003. — № 4. — С. 32—36.

58. Величко Е. М., Шкурдадо Н. В, Гатилова Е. Г., Мельникова С. Л. Интенсификация процесса закрепления красок на полимерной таре //Лакокрасочные материалы и их применение. — 1994. — № 2. — С. 26—28.

59. Величко Е.М. Активность фотополимеризующихся материалов //Полиграфия. — 1994. — № 3. — С. 39—40.

60. Величко Е. М., Зоренко О. В, Розум О. Ф. Влияние износа офсетных резинотканевых полотен на краско- и влагоперенос //В сб.: Проблемы полиграфии и издательского дела. — М.: МГУП. — 2004. — № 1. — С. 39—43.

61. Величко Е. М., Бабяк З. В., Борзаковский В. М. Способ интенсивной ИК-сушки оттисков трафаретной печати //Полиграфия. — 1991. — № 9. — С. 39—40.

62. Величко О., Сичугов О. Відтворення інформації у системі „фотоформа—друкарська форма—відбиток" //Digital Publishing Printing. — 2004. — № 3. — С. 26—31.

63. Величко О., Скиба В., Зоренко Я. Дослідження технології CtP //Digital Publishing Printing. — 2004. — № 4. — С. 34—40.

64. Величко Е. М. Энергетическая концепция воспроизведения информации печатным контактом //В сб.: Проблемы современной полиграфии. Материалы 1-й заочной Междун. науч. конф. — Омск. — 2002. — С. 17—19.

65. Величко О.М. Тиражна якість формних матеріалів у контактних методах друку // В зб.: Праці між. наук.-техн. конф.: „Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва. — Київ: НТУУ „КПІ". — 1998. — Т. 3. — С. 435—436.

66. Величко Е.М., Шкурдадо Н.В., Гатилова Е.Г., Мельникова С.Л. Оптимизация закрепления краски под воздействием ИК-излучения // Тезисы докл. 1Х всес. науч.-техн. конф. по спецвидам печати. — Киев: КФ ВНИИ Полиграфии. — 1990. — С. 67.

67. Величко О.М. Механізм структурних змін формних матеріалів у контактних методах друку // Тези доп. II-ї між. наук.-практ. конф. „Квалілогія книги" 18-19 листопада 1998 р. — Львів: УАД. — 1998. — С. 64—65.

АНОТАЦІЯ


Величко О. М. Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.01 „Машини і процеси поліграфічного виробництва". — Українська академія друкарства, Львів, 2006.

Дисертація присвячена розробленню теоретичних основ взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для продукування відбитків елементами друкарського контакту. Розроблено новий науковий підхід до опису друкарського процесу як способу продукування інформації. Розвинуто енергетичну концепцію друкарських процесів; запропоновано і обґрунтовано нову класифікацію способів друку; розроблено енергетичну модель друкарського контакту; встановлено та обґрунтовано кількісні аналітичні вирази, що описують процеси взаємодії: елементів друкарського контакту; інформаційного, матеріального і енергетичного потоків впродовж всього технологічного циклу і друкарського контакту зокрема; розвинуто нові теоретичні основи і розроблено та впроваджено практичні методи інтенсифікації процесів закріплення відбитків, які є суттєвим внеском у теорію і практику сучасного друкарства. Комплексно