LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті

— розсіяна теплота; Qn — накопичена теплота елементами контакту; Qp — теплота трибохімічних реакцій; Q — загальна теплота; ДW — зміни внутрішньої (нетеплової) енергії; ДS — зміна ентропії за рахунок довільного обміну складників з навколишнім середовищем; Sакт. — ентропія активації; И — теплопровідність; C — теплоємність; T — робоча температура; Tн.с. — температура навколишнього середовища.

У другому розділі — „Методи дослідження" — розроблено концептуальний підхід до методики дослідження взаємодії енергетичного, інформаційного і матеріального потоків у друкарському контакті на підставі сучасних наукових класичних і стандартних поліграфічних методів і засобів контролю: складу; структури; властивостей складників технологічного процесу репродукування відбитків. Розроблено узагальнену блок-схему здійснення досліджень і алгоритм прийняття рішень за результатами статистичної обробки експериментальних даних.

Розроблено комплексну методику експериментальних досліджень друкарського контакту системи „оригінал—фотоформа—друкарська форма—відбиток" в лабораторних, стендових і виробничих умовах, яка включає візуальні та інструментальні засоби оцінки технологічних параметрів і якісних показників шляхом: моделювання друкарського процесу в лабораторіях ВПІ НТУУ „КПІ"; Жешувської політехніки (Польща); Штутгартської вищої школи медіа-технологій (Німеччина); використання тест-форм у виробничих умовах на підприємствах України і Росії.

Для дослідження властивостей контактувальних пар застосовано сучасні: класичні фізичні методики ІЧ і мас-спектроскопії; диференційного термічного аналізу; електронної просвічуючої і растрової мікроскопії; стандартні засоби контролю якості для визначення умов та вивчення процесів взаємодії елементів друкарського контакту — вимірювання оптичної густини; твердості; розтискування; розривного зусилля; міцності на згин за числом подвійних перегинів; метод фрактального аналізу поверхнево-просторових геометричних структур в системі 3D графіки.

В роботі досліджені поширені марки: формних матеріалів, офсетних гумовотканинних полотнищ (ОГП); друкарських фарб; паперу; зволожувальних розчинів (ЗР); змивних та очищувальних засобів; полімерних плівок товщиною 200...1200 мкм з поліетилену (ПЕ), полівінлхлориду (ПВХ); покривних палітурних матеріалів; фарбових валиків з поліефіруретану „Монотан" та гуми; трикотажних чохлів.

Вперше випробувано модельні зразки нових: фарб подвійного механізму закріплення; технологічних очищувальних розчинів; паперу офортного на основі модифікованих ефірів целюлози.

Моделювання умов контакту в механічному плоскому друці з переконтактом зі зволоженням (МПДПЗ) — за традиційною термінологією: у офсетному плоскому друці зі зволоженням друкарських форм — здійснено на лабораторному друкувальному пристрою „ЛП-2" ВНИИ полиграфии за стандартними методиками отримання відбитків в постійних режимах.

Здійснено експериментальні дослідження у виробничих умовах на друкарських машинах „Планета-Варіант", Hamada B452A, Adast Dominant 745C та Speedmaster 74 з середньою продуктивністю 5000...12000 об./год. та ризографі RA5900.

Проведено моделювання режимів друкарського контакту в механічному друці прямого контакту з рельєфно-випуклих еластичних форм (МДПКЕ) (за традиційною термінологією — флексографічний друк) в друкарських машинах: ярусної побудови „Ультрафлекс А 106" та планетарної побудови Lemo Meisterflex.

Розроблено, теоретично обґрунтовано і практично реалізовано нові оперативні методики оцінки активності широкого кола фотополімеризаційноздатних композицій (ФПК) і контролю колірних характеристик друкарських форм на основі монометалевих пластин на алюмінії з копіювальним шаром з похідних діазосполук.

Дослідження технологічного процесу відтворення градацій у глибоких тінях у МДПКЕ здіснювалося в лазерному гравірувальному апараті СDI Spark (Barco Graphics) з растровим процесором FlexRip C 5.2 для виготовлення фотополімерних друкарських форм (ФДФ) за технологією CTP.

У третьому розділі — „Аналіз елементів триботехнічної системи контактних СПОСОБІВ друку" — здійснено теоретичний і експериментальний аналізи стохастичності елементів триботехнічної системи контактних способів друку (друкувальних елементів (ДЕ), ОГП, фарбових і зволожувальних валиків, задруковуваних матеріалів) у процесі експлуатації під дією технологічного середовища. Визначено вплив кожного зі складників друкарського контакту на перебіг технологічного процесу репродукування, закономірності зміни їх властивостей та розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо експлуатації.

Дослідження впливу режимів термообробки ДЕ монометалевих форм виявили зв'язок між зростанням колірних відмінностей DE та насиченості С копіювального шару і ступенем хімічних перетворень у ньому, що уможливили прогнозування властивостей форм для забезпечення високої якості продукування відбитків.

Встановлено зміни крайового кута змочування ДЕ форм МДПКЕ: поступове після 100 тис. відбитків, а після 500 тис. — стрімке зростання, що зумовлено як енергетичною дією, так і агресивним середовищем.

Встановлено інтенсивні зміни структури ДЕ з гуми і ФДФ — нагромадження кисневмісних груп в початковий період друкування, які зумовлені деструкцією. Певну стабілізацію змін впродовж 60...500 тис. відбитків зумовлено конкуруючими процесами деструкції і нарощування молекулярної маси та розгалуження ланцюгів. Після 500 тис. відбитків деструкція переважає, що виявляється в зменшенні інтенсивностей усіх характеристичних смуг на спектрограмах ІЧС. Адсорбція і хемосорбція призводить до зміни змочування.

Для поліпшення друкарсько-технічних властивостей ФДФ запропоновано їх обробку у водному розчині оцтової кислоти з додаванням заліза щавлевокислого та гексаметилентетраміну впродовж 5...10 хв. з наступним нагрівом при 70...120 оС тривалістю 5...10 хв. В результаті обробки зникає липкість ФДФ, знижуються: на 20 % спотворення відбитків, на 10 % ступінь набрякання в розчинниках флексографічних фарб, на 0,2 Б підвищується оптична густина відбитків. Зміни структури носять більш стабільний характер порівняно з необробленими ФДФ, скорочується період припрацювання ДЕ і, крім того, зменшуються відходи виробництва і кількість браку. Запропоновано монолитну конструкцію ДЕ МДПКЕ, яка складається з ДЕ і основи, виконаної у вигляді нез'єднаних опор растрової структури з лініатурою Lp 10...20 лін/см і відносною площею растрових елементів Sвід. 40...45 %.

Узагальнено результати дослідження друкарсько-технічних властивостей ОГП та закономірності перенесення фарби і ЗР, пов'язані зі змінами у поверхневих шарах зі збільшенням числа циклів друкарського контакту, застосуванням змивних засобів, впливом ЗР. Компоненти останнього, зокрема ізопропіловий спирт, як показали результати мас-спектроскопічного аналізу десорбцією полем, адсорбуються в поверхневих шарах ОГП, що виявляється у появі у спектрах спрацьованих ОГП смуг 19 і 29, які ідентифікуються з іонами С2Н5+ і