LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

нормальною звивистістю. У ярок з короткою густою та довгою рідкою песигою діаметр волокон більший на всіх ділянках тулуба, порівняно з тваринами інших груп.

Песига у ягнят випадає у перші місяці життя. Встановлена синхронність її випадання на боці та спині. У віці 2 місяців песига на цих ділянках збереглася лише у 7,5-8,1% ярок і при відлученні відсутня повністю. На стегні випадання песиги відбувалося дещо повільніше, так в 2-місячному віці вона відмічена у 19,3% ярок, а при відлученні зустрічаються лише поодинокі волокна у 5 тварин.

Ріст та розвиток ярок з різним характером песижності. Середня жива маса ягнят при народженні склала 3,5 кг і вірогідної різниці між групами ярок за цим показником не встановлено (табл. 2). При відлученні жива маса була в межах 22,2...23,9 кг і в середньому становила 23,2 кг. У ярок з густою песигою вона була меншою і ця тенденція збереглася до 8-місячного віку.


Таблиця 1

Характеристика вовнового покриву новонароджених ярок в залежності від характеру песиги

Групи

Кількість тварин

Песига

Пухові волокнапитома частка

діаметр

питома частка, %

діаметр%

в т.ч. в них з серцеви- ною

мкм

Cv, %


мкм

Cv, %

Бік

БП

30

5,1

-

26,31,12

18,9

94,9

16,00,19

16,7

КР

62

9,5

14,0

28,10,64

19,7

90,5

15,90,13

19,1

КГ

37

9,1

25,8

34,10,60***

20,9

90,9

17,20,18***

20,1

ДР

28

7,0

23,5

33,51,05***

19,1

93,0

17,00,27**

19,0

ДГ

23

22,7

34,6

30,21,22*

26,5

77,3

16,50,26

17,6

180

10,4

24,2

32,30,51

20,8

89,6

16,40,10

19,2

Спина

БП

30

6,3

-

26,31,44

22,8

93,7

16,20,19

17,5

КР

62

8,2

15,4

29,60,83*

19,7

91,8

15,80,36

18,7

КГ

37

11,3

24,9

34,40,64***

22,4

88,7

17,50,17***

21,0

ДР

28

9,1

26,7

33,21,61**

17,7

90,9

17,30,30**

19,7

ДГ

23

22,9

35,6

32,11,35**

20,3

77,1

16,50,27

18,7

180

11,0

25,7

30,70,56

21,6

89,0

16,60,10

19,7

Стегно

БП

30

8,4

5,2

27,01,31

22,1

91,6

16,70,19

17,5

КР

62

9,4

17,2

27,90,77

18,1

90,6

16,50,16

19,6

КГ

37

8,4

28,6

33,60,73***

21,9

87,4

17,70,23**

21,4

ДР

28

10,5

30,8

32,50,71***

20,2

89,5

17,60,27**

19,2

ДГ

23

24,2

41,2

30,91,53

24,7

75,8

16,90,27

17,4

180

12,4

29,1

30,00,58

21,1

87,6

17,00,11

19,6

Примітка: вірогідність різниці з групою БП – * Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999.

У 15-місячних ярок більші показники живої маси мали тварини з довгою песигою (42,1...42,4 кг), що перевищували показники ровесниць з інших груп на 1,2...1,8 кг, або на 2,9...4,4%. До 27-місячного віку жива маса піддослідних тварин зрівнюється і складає в середньому 56,3 кг.

Загалом ярки з довгою песигою виявилися більш скороспілими, швидше формували живу масу, тоді як тварини без песиги та з рідкою досягли такого ж рівня за довший проміжок часу.

Мінливість вовнової продуктивності та бальної оцінки якості рун. Середній настриг чистої вовни у ярок склав 2,5 кг, дещо більший цей показник був у групах з короткою рідкою – 2,54 кг та довгою густою песигою – 2,52 кг (табл. 3). Вихід митого волокна, був навпаки, вищий у ярок з густою песигою (52,4% у КГ та 52,6% у ДГ), тоді як у групах з рідкою він становив 48,4...49,9%.

Таблиця 2

Вікова динаміка живої маси дослідних тварин з різним вовновим покривом, кг

Групи

Вік, місяців


при