LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

народженні

4

8

15

27


n

n

n

n

n

БП

30

3,50,06

24

23,90,81

23

30,51,21

20

40,91,18

20

56,11,21

КР

62

3,50,05

51

23,50,52

48

29,50,74

40

40,60,82

37

56,70,95

КГ

37

3,50,07

33

22,60,59

27

28,21,00

27

40,81,02

26

55,61,26

ДР

28

3,50,10

21

23,50,98

19

31,81,03

14

42,11,27

13

56,41,86

ДГ

23

3,60,10

22

22,20,86

20

29,40,95

18

42,41,17

15

56,61,84

180

3,50,03

151

23,20,31

137

29,80,44

119

41,20,47

111

56,30,57


У переярок середній настриг чистої вовни зріс на 48,4% і був на рівні 3,71 кг. Найбільший показник настригу був у тварин з густою песигою – 3,8 кг, що більше ніж у інших груп на 1,6...6,7%. Вихід митого волокна збільшився в середньому на 6,0 відсотків і становив 57,1%. За цим показником, як і в 15-місячному віці, перевагу мали тварини з густою песигою (56,0...61,3%) та без неї (57,8%).

Таблиця 3

Вовнова продуктивність дослідних тварин таврійського типу з різним вовновим покривом при народжені,

Групи

Вік, місяців


15

27


настриг вовни, кг

вихід митого волокна, %

настриг чистої вовни, кг

настриг вовни, кг

вихід митого волокна, %

настриг чистої вовни, кг

БП

4,90,15

50,51,20

2,470,10

6,40,20

57,81,38

3,700,19

КР

5,10,13

49,81,12

2,540,10

6,50,14

54,91,43

3,560,20

КГ

4,70,14

52,42,23

2,460,15

6,80,17

56,00,74

3,800,31

ДР

5,00,21

48,42,33

2,420,38

6,70,17

55,91,72

3,740,15

ДГ

4,80,21

52,61,84

2,520,34

6,20,17

61,30,55

3,800,16

4,90,07

51,10,70

2,500,09

6,50,08

57,10,72

3,710,09


Для повної характеристики вовни у період стриження було розсортовано 39 рун ярок та 35 рун переярок та оцінено їх за 5-бальною шкалою (табл. 4).

У піддослідних ярок рун бажаного типу, з оцінкою 4 бали і вище, було 20,5%. Основна маса рун – 71,8% отримала оцінку 3,0...3,5 бала, тобто відповідали проміжному типу вовни. До небажаного типу рун (7,7%) були віднесено руна з невирівняністю вовни, з вадами жиропоту та звивистості.

Таблиця 4

Бальна оцінка якості рун дослідних тварин

Групи

Вік, місяців


15

27


n

Cv,%

n

Cv,%

БП

9

3,20,10

8,2

9

3,90,20

16,3

КР

12

3,60,11

10,9

10

3,70,19

14,4

КГ

5

3,70,33

20,0

4

3,70,31

17,4

ДР

7

3,30,21

17,0

6

4,10,30

18,0

ДГ

6

3,20,21

8,7

6

3,80,21

15,0

39

3,40,07

13,6

35

3,80,10

15,6


У переярок було 77,1% рун бажаного типу та 22,9% рун проміжного. Ці дані підтверджують той факт, що формування показників вовнової продуктивності продовжується після першого стриження.

Ярки з короткою песигою в 15-місячному віці мали вищу бальну оцінку (3,6 та 3,70, яка до двохрічного віку майже не змінюється. У тварин з довгою песигою та без неї при першому стриженні оцінка за руно була дещо нижчою (3,2...3,3), але після другого вона зросла і переярки поєднували високі бали (3,8 з довгою густою і 4,1 з довгою рідкою) з високими настригами чистої вовни (3,74...3,80 кг).

Вікова та топографічна мінливість довжини вовни у піддослідних тварин. Ягнята народжуються з добре розвиненим вовновим покривом. Весь тулуб вкритий короткою і досить чітко звитою вовною. Вже в 2-місячному віці у ягнят на всіх ділянках тулуба вовна досягає 1,7...1,9 см (табл. 5). Відзначимо дещо меншу довжину вовни на стегні (в середньому на 11,7%) порівняно з боком.

При відлученні довжина вовни у ягнят становить в середньому 39,5% на боці, на спині 45,9% і на стегні 38,0% від показника 15-місячних ярок. В цей період більш довга вовни на всіх ділянках, як і в 2-місячному віці, була у групах ярок з довгою густою (3,8...4,2 см) та довгою рідкою песигою (3,7...4,1 см).

На момент першого стриження вовна досягає в середньому на боці 9,5 см. При цьому на спині вона коротша в середньому на 10,3%. На стегні вовна коротша на 4,3%. У ярок з рідкою песигою найбільш довша вовна на боці (10,2 см з короткою рідкою та 9,5 см з довгою), але на спині у цих групах вона коротка