LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

народженні

-

0,305

0,021

0,308

0,256


2

-

0,350

0,299

0,515

0,098


4

-

-

0,222

0,249

0,342


8

-

-

-

0,479

0,253


15

-

-

-

-

0,495

настриг вовни

15

-

-

-

-

0,174

настриг чистої вовни

15

-

-

-

-

0,064


Коефіцієнт кореляції довжини вовни у 2-місячному віці з настригом вовни у 15-місячних ярок становив r=0,105 і збільшувався до r=0,364 у 8-місячних ярок. Кореляція довжини вовни у 27-місячних дослідних тварин з настригами митої вовни становив r=0,235 та r=0,435, що дозволяє відбирати довгововнових ярок на всіх етапах селекції.

Величина зв'язку настригу 27-місячних переярок з діаметром волокон у 2-, 4- та 27-місячному віці складає відповідно r=0,419, r=0,402 та r=0,355, що вказує на доцільність відбору ярок за тониною в ранні періоди.

Повторюваність живої маси при народженні і в 4-місячному віці становить r=0,382, в подальшому вона зменшується. Повторюваність живої маси при відлученні з показниками у 8, 15 та 27-місячному віці зменшується з r=0,540 до r=0,229.

Повторюваність тонини вовни у віці 2 та 8 місяців з тониною в 15 місяців досить висока, відповідно r=0,515 та r=0,479, що дає змогу досить точно відбирати тварин за даною ознакою. Також встановлено високий коефіцієнт повторюваності тонини 15-місячних ярок з показником у 27-місячному віці (r=0,495).

Економічна ефективність впровадження результатів досліджень. В наших дослідженнях визначено вартість продукції, отриманої від 15-місячних ярок кожної із груп, враховуючи їх живу масу та настриг митої вовни. Ціна 1 кг митої вовни склала 14,0 грн., а живої маси – 7,0 грн.

В середньому отриманий прибуток на 1 голову склав 33,40 грн. Ярки з довгою песигою мали дещо більший прибуток (38,72...41,94 грн.), порівняно з тваринами інших груп (29,48...34,52 грн.).

Загальна вартість продукції у багатоскладчастих 15-місячних ярок була на 3,5...7,0 грн., або 1,1...2,1% більшою, ніж у овець інших типів складчастості.


ВИСНОВКИ

1. Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу з різним характером песиги при народженні мають свої особливості. Встановлено, що тварини з довгою песигою в 27-місячному віці поєднували високі бали за руно (4,1 з довгою рідкою і 3,8 з довгою густою песигою) з високими настригами чистої вовни (відповідно 3,74 і 3,80 кг).

2. Експериментально визначена наступна топографічна мінливість песиги: максимальна її кількість знаходиться на стегні (8,4...24,2%), мінімальна – на боці (5,1...22,7%). За ступенем огрубіння песиги окремі ділянки тулуба розташовуються так: бік, спина, стегно.

Встановлено інтенсивне та синхронне випадіння песиги до 2-місячного віку. На боці та спині вона залишилася у 7,5...8,1% ягнят, на стегні у 19,3%. У вовновому покриві 4-місячних ярок песига відсутня, лише на стегні зустрічаються поодинокі волокна.

3. За живою масою між групами ярок з різним вовновим покривом при народжені суттєвої різниці не виявлено. У 15-місячному віці тварини з довгою песигою мали на 2,9...4,4% більші показники (42,1...42,4 проти 40,6...40,9 кг). До 27-місячного віку жива маса дослідних тварин зрівнюється. Аналіз отриманих результатів свідчить, що добір ярок з довгою песигою у перспективі може збільшити кількість більш скоростиглих тварин.

4. Виявлено взаємозв'язок між вовновим покривом новонароджених ярок і їх вовновою продуктивністю. Тварини з довгою густою песигою за настригами митої вовни та виходом чистого волокна мали перевагу як в 15-ти так і в 27-місячному віці. Це підтверджує можливість добору племінних ярок за характером вовнового покриву для підвищення вовнової продуктивності.

5. Вікова динаміка довжини вовни характеризується поступовим сповільненням росту волокон. З 8-місячного віку синхронність відростання волокон порушується внаслідок різкого сповільнення її росту на спині.

Починаючи з 8-місячного віку тварини без песиги і з рідкою песигою мали тенденцію до більшої довжини вовни на боці порівняно з ровесницями. Отже, для збільшення довжини вовни при доборі племінних ярок необхідно враховувати тип їх вовнового покриву при народженні.

6. Показники середнього діаметру вовни, характерні для дорослих овець, у ярок сформувалися до 15-місячного віку. Вирівняність вовни формується раніше, вже у 4-місячних ярок вона відповідає показникам дорослих овець і в подальшому змінюється мало.

7. Достатньо високі коефіцієнти повторюваності живої маси ярок у 4- та 8-місячному віці та тонини у 2- та 8-місячному віці з показниками 15-місячних ярок свідчать про можливість добору за живою масою та тониною в ранньому віці.

8. Встановлено, що більші показники живої маси були у багатоскладчастих овець. У тварини з нормальною складчастістю відмічено дещо вищий рівень вовнової продуктивності ніж у ровесниць. Малоскладчасті вівці характеризувалися вищим виходом митої вовни, завдяки якому вони за настригом митої вовни не відрізнялися від багатоскладчастих.


ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

Враховуючи підвищений попит як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку на вовну тонких сортиментів при доборі необхідно надавати перевагу ягнятам без песиги з метою формування груп овець з відповідними технологічними властивостями вовни.

Для підвищення м'ясної продуктивності молодняку пропонується відбирати ягнят, які при народженні мають довгу песигу, а також багатоскладчастих, які характеризуються більш високою скоростиглістю.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Заруба К.В. Характеристика вовнового покриву ярок таврійського типу / К.В. Заруба // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – Миколаїв, 2004. – Вип. 4 (28). – С. 194-198.

2. Заруба К.В. Ріст та розвиток ярок з різним характером песижності / К.В. Заруба // Вівчарство.: Міжвід. темат. наук. зб. – Херсон, 2005. – Вип. 31-32. – С. 82-85.

3. Заруба К.В. Характеристика вовни ярок з різним характером песиги при народженні / К.В. Заруба // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. – Львів, 2005. – Т 7, №2 (2) Частина 3. – С. 125-130.

4. Заруба К.В. Динаміка довжини вовни