LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологія як пріоритетний чинник дизайну одягу

свідоцтвами на розроблені способи і пристрої. Результати дисертаційної роботи впроваджено у виробництво швейних виробів і в навчальний процес у КНУТД.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО В РОБОТАХ

1. Кардаш О.В. Застосування системного аналізу у формуванні швейних

виробів// Легка промисловість.– 1993.- №3. – С. 33-34.

2. Кардаш О.В. Проектування об'ємної форми швейного виробу// Легка

Промисловість- 1995.- №3. – С.52.

3. Кардаш О.В. Особливості малоопераційного формування деталей швейних виробів// Легка промисловість.- 1997.- №3. – С.50.

4. Кардаш О.В. Трибологічні фактори процесу формування// Вісник

технологічного університету Поділля.-1999.- №3. - С.55-58.

5. Кардаш О.В. Дослідження тектоніки об'єктів швейних виробів//Вісник ДАЛПУ.- 1999.- №2. – С.61-64.

6. Кардаш О.В. Моделювання форми дизайн-об'єктів швейних виробів// Вісник ДАЛПУ.- 2000.- №2.- С.179-183.

7. Кардаш О.В. Геометрично-кваліметричний аналіз дизайн-об'єктів одягу// Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.:КНУБА, 2001.- Вип.69.- С.108-111.

8. Кардаш О.В. Системні технології формоутворення дизайн-об'єктів одягу// Вісник КНУТД.- 2001.- № 3.- С.197-199.

9. Кардаш О.В. Систематизація вимог до дизайну виробничого одягу// Вісник ТУП.- 2002.- ч.1, № 4.- С. 103-105.

10. Кардаш О.В. Комп'ютерне моделювання на базі комбінаторики як засіб відтворення тектоніки дизайн-об'єктів швейних виробів// Технічна естетика і дизайн.-К.: Віпол, 2002.- С. 166-170.

11. Кардаш О.В. Естетично-технологічне визначення формоутворення у дизайні елементів одягу// Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КНУБА, 2002.- Вип.71.- С. 105-110.

12. Кардаш О.В. Технологічні чинники естетичної складової дизайн-об'єктів одягу// Вісник КНУТД.- 2002.- № 2.- С.45-47.

13. Кардаш О.В. Інженерні методи проектування форми дизайн-об'єктів одягу// Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КНУБА, 2003.- Вип.72.- С. 82 – 87.

14. Кардаш О.В. Проектування дизайн-об'єктів одягу із врахуванням геометричних властивостей матеріалу// Технічна естетика і дизайн.- К.: Віпол, 2004.- С. 224 - 226.

15. O.V. Kardash. GEOMETRICAL PRECONDITIONS OF AESTHETIC FORMATION AND ITS QUALITY CONTROL ESTIMATION OF CLOTHES DESIGN// Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КНУБА, 2001. – Вип.70.- С. 278-284.

16. Кардаш О.В. Визначення естетичних характеристик драпірованої поверхні матеріалу в одязі // Вісник КНУТД.- 2005.- № 2.- С.104-107.

17. Кардаш О.В. Теоретичні основи параметричного формотворення в дизайні одягу // Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КНУБА, 2005.– Вип.75.- С.116 - 121.

18. Кардаш О.В. Розробка дизайн-програми одягу та її системне забезпечення// Прикладна геометрія та інженерна графіка.- К.: КНУБА, 2006.– Вип.76.- С.82 - 88.

19. Кардаш О.В. Водзинська О.І. Визначення параметрів контурів у розгортках деталей дизайн-об'єктів одягу // Вісник КНУТД.- 2005.- № 3.- С.121- 124.

20. Кардаш О.В. Кардаш О.О. Дослідження і розроблення високих технологій у дизайні та виготовленні одягу// Легка промисловість, 2006, № 3.- С. 51-52.

21. Кардаш О.В., Скрипченко А.Г. Привабливість моделі як характеристика технологічних властивостей матеріалу і її оцінка// Легка промисловість.- 1994.- №4. – С.55.

22. Кардаш О.В., Соколенко Л.О. Системний підхід до аналізу взаємозв'язку споживчих (естетичних) та технологічних властивостей тканин// Шляхи підвищення якості та вдосконалення асортименту товарів в умовах переходу до ринку. – Київ: Держ. торг. – економ. Університет, 1996. – С.183-186.

23. Кардаш О.В., Соколенко Л.А., Водзинська О.І. Особливості посадки матеріалів // Оптимізація асортименту та якості товарів в умовах ринкової економіки. – Київ: Державний торгово-економічний університет, 1997. – С. 123-126.

24. Кардаш О.В., Юсеф Н. Прогнозування форми швейного виробу з урахуванням технологічних властивостей // Легка промисловість.- 1994.- №3. – С.30-31.

25. Кардаш О.В., Кардаш О.О. Менеджмент у адресному виготовлені швейних виробів в умовах швейного підприємства // Вісник КНУТД.- 2003.- №2.– С.174-177.

26. Кардаш О.В., Глобенко С.М., Чайка Д.М. Инженерные методы в проектировании процесса изготовления швейных изделий с прогнозированием заданного качества обработки полуфабриката // Интенсификация швейного производства и методы технико-экономической оценки ее результатов. – Ленинград: ЛИТЛП им. Кирова , 1991. – С. 27-34.

27. Кардаш О.В., Петров О.В., Юсеф Н. Разработка технологии изготовления изделий торовидного контура из кожзаменителя // Изв.вузов. Технология легкой промышленности.- 1991.- №2.- С. 137-139.

28. Кардаш О.В., Соколенко Л.О., Водзинська О.І. Посадка криволінійного краю матеріалу // Легка промисловість.- 1995.- №4. – С.28.

29. Кардаш О.В., Водзинська О.І., Сорокотяга І.О. Вплив структури на формування та формостійкість матеріалу // Легка промисловість.- 1997.- №2. – С.39.

30. Кардаш О.В., Новицька С.О., Олейнік І.М. Спосіб виготовлення суцільно викроєного коміру для сукняно-сорочкових виробів // Промислова власність.- 1997.- №1. –С.23.

31. Кардаш О.В., Мігальцо І.І., Ольхов В.Л., і ін. Прилад для вивчення процесу посадки матеріалу // Промислова власність.- 1995.- №1. – С.2.59.

32. Кардаш О.В., Коваленко С.Л., Проценко Ю.А. і ін.. Прилад для дослідження процесу формоутворення матеріалу // Промислова власність.- 1994.- №1– с.61- 62.

33. Кардаш О.В., Кучеренко Н.Л., Скрипченко А.Г. Спосіб закріплення об'ємної форми деталей швейних виробів // Промислова власність.- 1996.- №1. – С.2.8.

34. Кардаш О.В., Срипченко А.Г. Механічна модель деформованого внаслідок технологічної посадки матеріалу як елемента дизайну одягу.- Вісник ТУП.- 2000.- ч.1, № 5.- С.132-134.

35. Устройство для изучения процесса посадки текстильного материала. А.с. 1756820 СССР, МКИ G 01 N33/36. / Кардаш О.В., Соколенко Л.А., Чайка Д.М., Мигальцо И.И., Белоусова С.В. (СССР). - № 4837295/12; Заявл. 11.06.90; Опубл. 23.08.92, Бюл. №31. – 8 с.

36. Способ изготовления костюма для защиты от температурных воздействий. А.с. 1687235 СССР, МКИ А41D13/00. / Глобенко С.М., Кардаш О.В (СССР) - № 4716591/12; Заявл. 10.07.89; Опубл. 30.10.91, Бюл. №40. – 9 с.

37. Прибор для изучения процесса посадки материала. А.с. 1688162 СССР, МКИ G 01N33/36. / Кардаш О.В., Чайка Д.Н., Мигальцо И.И., Глобенко С.М. (СССР) – 34709651/12; Заявл. 22.06.89; Опубл. 30.10.91, Бюл. №40. – 5 с.

38. Устройство для изучения процесса посадки текстильного материала. А.с. 1727063 СССР, МКИ G 01 N33/36. / Кардаш О.В, Демкив Т.А. (СССР) - №4837296/12; Заявл. 11.06.90; Опубл. 15.04.92, Бюл. №14. – 7 с.

39. Патент 12567, Україна, 02-02. Українська національна сорочка / Кардаш О.В., Кардаш О.О., Перепелиця В.А. і ін. (Україна) - № S200500899, Заявл. 07.07.2005; Опубл. 15.08.06, бюл. № 8. – 1 с.

40. Пат. 38503 А, Україна, МКВ А41D1/02, А41D1/22. Спосіб виготовлення деталей одягу/ Кардаш О.В., Кардаш О.О. (Україна) - № 2000074201, Заявл. 14.07.2000; Опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.- 4 с.

41. Пат. 49983, Україна, МКВ А 41С 3/00. Спосіб виготовлення бюстгальтера

та мірний бюстгальтер для його здійснення / Кардаш О.В., Кардаш О.О. (Україна) - № 2000073902, Заявл. 03.07.00,