LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологія як пріоритетний чинник дизайну одягу

Опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. – 10 с.

42. Пат. 72050, Україна, МКВ А 41С 3/00. Бюстгальтер/ Кардаш О.В., Кардаш О.О. (Україна) - № 2002129859, Заявл. 09.12.02, Опубл. 17.01.05, Бюл. № 1. – 8 с.

43. Пат. 2025714 РФ, МКИ G OI N 19/02. Устройство для определения коэффицента трения волокон / Кардаш О.В (Украина) - №5003809/28; Заявл. 15.07.91; Опубл. 30.12.94, Бюл. №24. – 9 с.

44. Пат. 2017153 РФ, МКИ G 01 N33/36. Устройство для изучения процесса посадки текстильного материала / Кардаш О.В. Мигальцо И.И., Агафонова О.Б. (Украина) - №4944549/12; Заявл. 13.06.91; Опубл. 30.07.97, Бюл. №14. – 8 с. .

45. Пат. 2015510 РФ, МКИ G 01 N33/36. Устройство для изучения процесса посадки текстильного материала / Кардаш О.В. Клименко А.Б., Нараевская Г.В. (Украина) - №4941454/12; Заявл. 01.06.91; Опубл. 30.06.94; Бюл. №12. – 9 с.

46. Пат.2032175 РФ, МКИ G OI N 33/36. Прибор для изучения процесса посадки материала / Кардаш О.В, Скрипченко А.Г. (Украина),) - №4933249/12; Заявл. 05.05.91; Опубл. 27.03.95, Бюл. №9. – 8 с.

47. Пат. 2032176 РФ, МКИ G OI N 33/36. Устройство для изучения процесса посадки текстильного материала (Кардаш О.В. Голова И.В., Дарьева Л.Е. (Украина) – № 4938109/12; Заявл. 22.05.91; Опубл. 27.03.95, Бюл. №9. – 7 с.

48. Пат. 2061132 РФ, МКИ D06F71/18. Пресс для объемного формования деталей швейных изделий / Кардаш О.В, Колесников О.А. (Украина) –4938470/12; Заявл. 22.05.91; Опубл. 27.08.96, Бюл. №15. – 10 с.

49. Пат. 1430 Україна, МКІ 5-05, Тканина (Рак Я.В., Ніколаєва Т.В., Кардаш О.В. (Україна) - №96070152; Заявл. 10.07.96; Опубл. 25.04.97; Бюл. №2. – 1 с..

50. Пат. 15931А Україна, МKI G N 33/36. Прилад для дослідження процесу формоутворення матеріалу (Кардаш О.В,., Коваленко С.Л., Проценко Ю.А. (Україна) - №92110016; Заявл. 23.09.92; Опубл. 30.06.97, Бюл. №3. – 10 с.

51. Пат. 22591 А Україна, МКІ А 41 D 27/06. Спосіб закріплення об'ємної форми деталей швейних виробів / Кардаш О.В, Кучеренко Н.Л., Скрипченко А.Т., (Україна) - №94032715; Заявл. 29.03.94; Опубл. 17.03.98. Бюл. №1. – 8 с.

52. Пат. 18238 А Україна, MKI G01N33/36. Пристрій для вивчення процесу посадки матеріалу / Кардаш О.В, Новицька С.О.. Олейнік І.Н.(Україна) - №94117761; Заявл. 30.11.94; Опубл. 25.12.97; Бюл. № 6. – 10 с.

53. Пат. 21382 А Україна, MKI A 41D 27/00. Спосіб виготовлення суцільновикроєного коміра для сукняно-сорочкових виробів / Кардаш О.В, Новицька С.О., Олейнік І.Н. (Україна) – № 94117759; Заявл. 30.11.94; Опубл. 02.12.97. Бюл. №1. – 10 с.

54. Пат. 21712 А Україна, MKB G01N 33/36/ Пристрій для вивчення процесу посадки текстильного матеріалу / Кардаш О.В, Соколенко Л.А., Водзінська О.І. (Україна) - № 95104527; Заявл. 17.10.95.; Опубл. 20.01.98, Бюл. №2. – 8 с.

55. Пат. 24866 А Україна. MKB A 41H 43/00; А41 Н 5/00. Пристрій для оцінки якості посадки плечевих виробів / Кардаш О.В, Водзінська О.І., Задерій П.П. (Україна) - № 97073633; Заявл. 20.11.97; Опубл. 25.12.98, Бюл. №6. – 7 с.

56. Пат. № 368 Україна. Пілочка верхнього одягу / Кардаш О.В, Мисник Ю.Т., Рожанчук М.О. (Україна) - №98126543; Заявл. 11.12.98; Опубл. 19.07.99, Бюл. №4 – 7 с.

57. Пат. 30908 А, Україна, МКВ 6 D 06F 73/00. Спосіб кінцевої волого-теплової обробки швейних виробів/ Марченко Л.П., Кардаш О.В., Марченко Я.М., Кардаш О.О. (Україна) - № 98063172; Заявл. 18.06.98; Опубл. 15.12.00, Бюл. № 7. – 7 с.

58. Пат. 34747 А, Україна, МКВ 6 D 05B 35/02. Спосіб обробки зрізів борту і пристрій для його здійснення/ Кардаш О.В., Будеркевич С.М.,Чайка Д.М. (Україна) - № 99073737; Заявл. 01.07.99; Опубл. 15.03.01, Бюл. №2. – 5 с.

59. Пат. 36800 А, Україна, МКВ 6 G 01 N 33/36. Пристрій для вивчення процесу усадки текстильних матеріалів/ Кардаш О.В., Кардаш О.О., Яцишина Л.К. (Україна) - № 2000020732, заявл. 10.02.00; опубл. 16.04.01, бюл. № 3. – 3 с.

60. Пат. 36802 А, Україна, МКВ 6 G 01 N 33/36. Прилад для вивчення процесу розтягування матеріалу/ Кардаш О.В., Кардаш О.О., Гаврилюк І.О. (Україна) - № 2000020735; Заявл. 10.02.00; Опубл.16.04.01, Бюл. № 3. – 3 с.

61. Пат. 38502 А, Україна, МКВ А41D1/02, А41D1/22. Спосіб виготовлення виточок на деталях одягу/ Кардаш О.В., Кардаш О.О. (Україна) - № 2000074200; Заявл. 14.07.2000; Опубл.15.05.01, Бюл. № 4. – 3 с.

Статті, опубліковані у збірниках праць конференцій

1. Кардаш О.В. Малооперационная технология проектирования и получения объемной формы швейного изделия// Творчество.Технология. Менеджмент. Маркетинг. – Кишинев: Технологический университет Молдовы – 1997.- С. 345.

2. Кардаш О.В. Формирование незамкнутых поверхностей //Современные технологии ресурсоэнергосбережения (специальный выпуск журнала "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах").- Киев, 1997.- т.4, вып. №2.– С. 93-94.

3. Кардаш О.В. Технологические свойства материалов // Современные технологии ресурсоэнергосбережения (специальный выпуск журнала " Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах").- Киев, 1997.- т. 4, вып. №2. – С. 91 – 92.

4. Кардаш О.В., Водзинська О.І., Аушева Н.М., Богушко О.А. Оцінка технологічності операції спрасування швів вузла рукав – пройма // Современные технологии ресурсоэнергосбережения (специальный выпуск журнала "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах").- Киев, 1997.- т.4, вып. №2.– С.109-112.

5. Кардаш О.В. Розробка дизайн-програми моделювання одягу // Сучасні проблеми геометричного моделювання.- Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2003.- С. 223-226.

6. Кардаш О.В., Кардаш О.О. Проблеми дизайну корсетних виробів у системі життєзабезпечення людини // Вісник КНУТД.- 2005.- № 5.- С.68-69.


Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві

Формулювання положень наукового напрямку щодо комплексного проектування оболонок у дизайні одягу (20, 25, 26); розробка наукових засад моделювання, принципів дії засобів дослідження та обладнання реалізації: оболонок з драпірованою поверхнею із прямо- (визначення зв'язку між естетичними і технологічними властивостями - 21, 37) та криволінійним деформованим зрізом

(системний підхід - 22, 23, 24, параметризація драпірування - 34, кваліметричні основи та способи утворення хвилястості - 35, 44, 46, 47, 54, 59); оболонок із площинними ділянками з попередньо деформованим зрізом (технологічне хвиле утворення - 28) та складених (аналітичне обґрунтування - 19, 31, кваліметричне забезпечення - 38, 45, 55); об'ємних оболонок (характеристика формостабільності - 29, аналітичне обґрунтування - 32, 33, визначення кваліметричних показників - 48, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61); цільнокроєних оболонок (принципи формотворення -27, 30, 40, 53) та виробів з урахуванням ергономічних показників життєзабезпечення (аналітичне забезпечення - 36, критеріїї безпеки користування - 41, 42). Композиційне визначення розташування оздоблень на виробах (39, 49).


Анотації

Кардаш О.В. Технология как приоритетный фактор дизайна одежды. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по спецальности 05.01.03 – Техническая эстетика. Киевский национальный университет строительства и архитектуры, 2006.

Решена научная проблема синтеза эстетических и утилитарных составляющих в процессе дизайнерского