LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Технологія як пріоритетний чинник дизайну одягу

умов виробничої (продуктивність, економічність) реалізації.

У шостому розділі виконано розробку дизайн-процесів типових елементів побутового, виробничого, спеціального одягу відповідно до системи "середовище – людина – одяг". Розроблено дизайн-програму одягу, структурну схему якої подано на рис. 20. Створено методичне, конструктивно-технологічне та графоаналітичне її

забезпечення, в якому визначено умови поєднання естетичної та утилітарної складових з урахуванням антропоморфних та таких зовнішніх ознак людини, як колір волосся, очей, шкіри.

Методично розроблено і виконано кваліметричну оцінку таких естетичних показників - об'ємно-пластичного вирішення, світло-тіньової організації, гармонійності хвилеутворення драпірованої поверхні елементів одягу за визначенням параметрів відбитого світлового потоку. Для цього використано функцію бажаності (z) та визначено кордони безвідмінності відбитого світлового потоку (r) деформованої та плоскої поверхні матеріалу для арт. 82255 та 3022 і ступеню деформування від Кд = 1.00Рис. 20 Структурна схема дизайн-програми моделювання одягу


до 1.08. Для отриманих значень ρ = 3800 - 10500 лк значення z = 0.80 = 1.00 - відмінна якість, а вказані естетичні показники для досліджуваних артикулів тканин є найкращими. Ця розробка запропонована художникові-конструктору як ефективний засіб оцінки драпірованої поверхні у процесі проектування виробів. Узгодженість думок експертів при оцінці естетичності драпірованих за криволінійним зрізом матеріалів сукняно-сорочкового призначення підтвердила залежність параметрів драпірувальності від ступеню деформування. При цьому, межі ступеня деформування можуть лежати в межах Кд = 1,14 – 1,18, а параметри драпірування: h = 21 - 31 мм; λ = 215 - 259 мм, що використано при проектуванні спідниці. Це не
тільки розширює можливі засоби оцінки результату дизайнерського проектного процесу, а й надає можливість його поліпшення та прогнозу. При моделюванні спідниці художникові-конструктору надана можливість врахування таких композиційних засобів і прийомів: пропорційність; метр; ритм; контраст; нюанс; використання смугастого рисунку на драпірованій поверхні із колоритним забарвленням; визначення світло-тіньової структури. На рис. 21 подано варіанти візуалізації спідниці, виконані за комп'ютерним забезпеченням.


Рис. 21. Варіанти спідниці з рисунком на поверхні: а – 2 хвилі; б – 7 хвиль.


Розроблено способи ергономічного і естетичного вдосконалення виробничого і спеціального одягу та технічних виробів спеціального призначення (рис. 22 а, б та 23), із зменшенням їх матеріалоємності. Зменшення площі деталей рукава та половинок штанів на 5% (використано патент № 38500 А, Україна) дозволило отримати зменшення площі розкладки виробничого костюму на 4,1%. Це дозволяє зменшити припуск на свободу облягання, що розширює можливості застосування композиційних прийомів та важливо для роботи (або спорту) у екстремальних


а б

Рис. 22 Удосконалення елементів: а – виробничого костюму;

б – костюму для захисту від температурного впливу


умовах – виконання згинальних рухів забезпечене навіть при щільному обляганні. Також передбачено знімні деталі у зонах колін та ліктів, що дозволяє подовжити життєвий цикл не тільки виробничого, а також, наприклад, дитячого одягу. Це надає маркетингові переваги та розширює асортимент виробів щодо запропонованих способів.

Визначено параметри гофрованої внутрішньої поверхні за ергономічними показниками у спеціальних виробах для захисту від підвищених температур (рис. 22, б), що використано у а.с. № 1687235.

При розробці амбушюра (рис. 23) - спеціального технічного виробу із шкіри або шкірзамінника, який контактує з вухом людини, забезпечено необхідні естетичні


Рис. 23 Зовнішній вигляд технічного виробу

спеціального призначення – амбушюра

(формостійкість, яка є одним із чинників забезпечення цільності сприйняття виробу, гладкість поверхні та привабливість фактури матеріалу), акустичні та ергономічні показники – геометрична форма і її розміри, м'якість при контакті (використано розроблений патент № 2061132, РФ – технологія ступінчастої комбінованої дії).

Розв'язано завдання поєднання естетики зовнішнього вигляду із ергономічністю корсетних виробів та розроблено інтерактивне дизайнерське проектування біологічно безпечних корсетних та пляжних виробів (патенти №№ 49983, 72050, Україна). На рис. 24 подано результати комп'ютерної розробки тривимірної поверхні чаші бюстгальтера. Чаші за формою, кольором, оздобленням можуть відповідати напрямку моди і в той же час надають комфортність і безпеку користування.

Рис. 24 Комп'ютерна реалізація поверхні чаші бюстгальтера.


Запропоновано реконструктивне формотворення оболонок одягу у дизайнерському моделюванні пілочки та спинки пальта, піджака (рис. 16, б), жакета, половинок штанів, наприклад, при заміні талієвих та плечових виточок трансформацією плечевого зрізу спинки або верхнього зрізу штанів. Або ж при трансформації плоских суцільновикроєних деталей у сферо- та еліпсоїдоподібну форму при локальній чи ступінчастій дії на матеріал з урахуванням параметрів виточки. Реконструктивне дизайнерське моделювання подано на прикладі пілочки пальта жіночого напівприталеного силуету (рис. 25). Це дозволяє художникові-конструктору поліпшити естетичне сприйняття поверхні матеріалу з рисунком чи смугами, оскільки усунуто їх спотворення, об'єктивно керувати формотворчим процесом та мати його інформаційне забезпечення включно до розгорток деталей. Дизайнерський проектний процес цих виробів забезпечено також щодо вузла "рукав-пройма". Для виконання естетично визначеного борта за його обшивання підбортом запропоновано спосіб та пристрій (патент № 34747 А, Україна). Для оздоблюючої обробки пальта, піджака відповідно

а б

Рис. 25 Пальто жіноче напівприталеного силуету та схема його принципової конструктивної будови: а – зовнішній вигляд; б - реконструктивне формотворення

до надання гладкої поверхні, розроблено спосіб та пристрій (патент № 30908 А, Україна). Виконане сприяє скороченню проектного цикла. Розроблений спосіб надання естетичного вигляду поверхні елементів одягу за рахунок раціонального їх формозакріплення (патент № 22591 А, Україна) надає можливість більш ефективного формотворення оболонок одягу із врахуванням такого показника, як формостійкість. Розроблений спосіб виготовлення суцільновикроєного коміра (патент № 21382 А Україна) не тільки зменшує трудомісткість, матеріалоємність але й надає його інваріант у дизайнерському формотворенні (відсутній шов відльоту). У розробленому спортивному чоловічому головному уборі враховано естетичні (формостійкість, оздоблюючі строчки, використання кількох кольорів) та ергономічні показники (сонце- вологозахисний) (рис.26 а, б).а б

Рис. 26 Головний убір: а - з розгорнутими крисами; б - із згорнутими крисамиЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ

На основі проведених у роботі досліджень усунуто протиріччя між процесами естетичного та утилітарного формотворення в дизайні одягу шляхом поєднання художньо-конструкторського