LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка вовняних тканин для форменого одягу

чищення


1

2

3

4

5

6

0,58

0,40

0,68

0,95

0,97

0,89

2МХ

0,01

0,04

0,02

0,04

0,02

0,02

0,16

0,43

0,31

0,45

0,35

0,36

0,74

0.85

1,23

0,55

0,77

1,05

5МХ

0,62

0,40

0,49

0,40

0,65

0,62

6МХ

0,59

0,56

1,02

0,52

0,77

0,74

0,53

0,78

0,50

0,38

0,59

0,92

0,57

0,47

0,67

0,60

0,61

0,67

9ТС

0,59

0,74

0,45

0,69

1,06

1,15

10ТС

0,66

0,12

0,40

1,50

0,42

0,26


За даними табл. 5 виявлено, що забарвлення досліджуваних тканин мають високу стійкість до дії періодичного хімічного чищення. При цьому, як і при оцінці світлостійкості забарвлень, абсолютні значення загального колірного контрасту тканин після шестиразового хімічного чищення залежать не тільки від виду барвника, але й компонентного складу тканини. Визначено, що високу стійкість до хімчисток мають забарвлення на тканинах вар. 2МХ, 10ТС, 5МХ, 8П. Після шестиразового хімічного чищення величина загального колірного контрасту цих тканин знаходиться в межах 0,02-0,67 од. ΔЕ. Тому хімічне чищення вважаємо безальтернативним способом видалення забруднень з формених виробів, виготовлених з експерементальних тканин.

Для оцінки гігієнічності тканин можна використовувати різні показники їх фізичних властивостей: повітропроникності, паропроникності, гігроскопічності, водопоглинання, капілярності, швидкості висихання, теплопровідності та ін. Більшість з цих показників для одягових вовно-лавсанових тканин уже детально вивчені. Тому в наших дослідженнях ми обмежилися тільки вивченням впливу волокнистого і компонентного складу досліджуваних тканин на зміну їх повітропроникності. Вивчено також зміну повітропроникності цих тканин у процесі їх хімічного чищення.

У четвертому розділі"Комплексна оцінка якості досліджуваних тканин" викладено результати комплексної оцінки якості тканин з використанням загальноприйнятого в науці і практиці методу рангових оцінок, який дозволяє оцінити якість тканини за сумою місць, визначених методом переваг.

Порівняльна оцінка якості досліджуваних тканин для форменого одягу за допомогою рангового методу дала змогу виявити оптимальні за волокнистим складом і обробкою варіанти тканин. Визначено вовно-лавсанові тканини з домінуючим вмістом лавсанових волокон (вар. 7-10).

Порівнюючи показники механічних властивостей досліджуваних тканин з показниками стійкості їх забарвлення, виявлено оптимальні за зносостійкістю варіанти досліджуваних тканин. Судячи з показників розривного навантаження, стійкості до стирання, а також загального колірного контрасту до і після дії на досліджувані тканини штучного опромінення і повторних хімічних чисток, оптимальними за зносостійкістю слід вважати тканини вар. 7-10.

Метод рангової оцінки якості досліджуваних тканин дозволяє використовувати цю інформацію для проектування нових видів тканин для форменого одягу із заданими показниками їх зносостійкості.

У п'ятому розділі"Соціально-економічна ефективність впровадження вовно-лавсанових тканин форменого призначення" досліджено економічну ефективність впровадження у серійне виробництво тканин вар. 7 та 8. Позитивні результати досягнуто за рахунок здешевлення сировини, а також завдяки підвищенню зносостійкості тканин. Суттєвим є і те, що запропоновані тканини можуть вироблятися за існуючими сучасними технологіями, що дасть змогу знизити їх собівартість, а відповідно і ціну.

Економічний ефект від впровадження у серійне виробництво нових тканин для форменого одягу (в розрахунку на 1000 пог.м), за даними Чернігівського ЗАТ "КСК "Чексіл", становить: для тканини вар. 7 — 1650 грн, вар. 8 — 3050 грн, порівняно із серійною тканиною "Азимут" (вар. 3).


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

1. Підтверджено необхідність і актуальність розробки нового перспективного асортименту тканин для форменого одягу, з врахуванням не тільки реальних потреб у цих тканинах для окремих категорій військовослужбовців, але й специфіки їх зношування.

2. Сформульовано новий методологічний підхід до формування їх асортименту і властивостей на основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень тканин для форменого одягу. Суть його полягає в обґрунтованому виборі окремих параметрів будови і способів обробки цих тканин з урахуванням реальних умов експлуатації виробів із запропонованих тканин.

3. Проведено експериментальні дослідження споживних властивостей костюмних тканин для форменого одягу. Досліджено вплив волокнистого складу, способів обробки тканин на їх зносостійкість. Розроблено математичні моделі, які описують залежності окремих показників властивостей тканин. Із досліджуваних семи варіантів нових зразків тканин (вар. 4-10) і трьох еталонних (вар. 1-3), кращими за комплексом механічних властивостей визначено вовно-лавсанові костюмні тканини з вмістом 55% поліефірного волокна (вар. 7-10). За показниками міцності до розриву та стійкості до стирання ці тканини перевершують еталонні в середньому на 18 %.

4. Досліджено кінетику світлостаріння тканин і забарвлень. Порівнюючи абсолютні значення загального колірного контрасту, з одного боку, та розривних характеристик і стійкості до стирання, з іншого, встановлено, що зниження світлостійкості забарвлення усіх досліджуваних тканинах проходить значно швидше, ніж фотодеструкція їх волокнистої основи. Суттєвим резервом підвищення світлостійкості тканин є використання більш світлостійких марок барвників (кислотних і дисперсних), які забезпечують підвищення ресурсів волокнистої основи за їх розривними характеристиками і особливо за їх стійкістю до стирання.

5. Вивчено механізм світлостаріння системи „субстрат — барвник" на основі спектроколориметричного аналізу. Порівняння абсолютних значень показників колірних відмінностей вовно-лавсанових костюмних тканин форменого призначення за їх світлотою, насиченістю і колірним тоном дозволило встановити, що на зміну цих показників має вплив не тільки рецептурний склад барвника, але й компонентний склад субстрату. При цьому виявлено, що за інших рівних умов, підвищення в досліджуваних тканинах частки поліефірного волокна приводить до підвищення показників їх світлоти і насиченості майже в 1,5 раза.

6. Виявлено, що оптимальними за комплексною оцінкою забарвлення і субстрату