LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка лляних тканин для столової білизни

утоку



1

2

3

4

5

6

7

1

Тканина скатеркова

140

218

220

190

Вибілена за режимом

2

Тканина скатеркова (базова)

150

218

223

205

Вибілена за режимом

3

Тканина скатеркова (нова)

140

215

184

190

Вибілена за режимом


Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

4

Тканина скатеркова

140

215

184

190

Експеримента-льне холодне вибілювання

5

Тканина скатеркова

150

203

220

215

Відварена за режимом

6

Тканина скатеркова (нова)

150

203

184

190

Відварена за режимом

7

Тканина скатеркова

150

203

184

190

Експеримен-

тальне відварюваня

8

Тканина скатеркова кольорова

150

216

218

190

Фарбована в пряжі


Експериментальні дослідження проводилися на базі Рівненського ВАТ "Рівнельон", Львівської комерційної академії, Херсонського національного технічного університету, Рубіжанського науково-дослідного інституту хімічної технології та промислової екології (Луганська обл.).

У третьому розділі "Дослідження властивостей вибілених лляних тканин для столової білизни" наведено результатидосліджень вибілених лляних столових тканин під дією багаторазового прання та надано товарознавчу оцінку цих тканин.

Для дослідження та товарознавчої оцінки вибілених лляних тканин вибрано тканини варіантів 1 та 2 виробництва ВАТ "Рівнельон" (див. табл.1). Вивчення структури цих тканин показали, що співвідношення кількості ниток на 10 см по основі і утоку не однакові, що впливає на зношуваність тканин в процесі багаторазового прання та термін їх використання. Тому автором разом з інженерно-технічними працівниками ВАТ "Рівнельон" розроблено нову лляну тканину для столової білизни згідно з технічним описом, яка характеризується структурною рівномірністю і в подальших експериментах нумерується як варіант 3.

Лляну тканину варіанта 3 вибілено при температурі навколишнього середовища за новою ощадливою технологією і у дослідженнях вона є тканиною варіанта 4 з удосконаленими споживними властивостями.

Вивчено зміну поверхневої густини вибілених лляних тканин під дією багаторазового прання. Встановлено, що в процесі багаторазового прання відбуваються структурні зміни тканини, які визначаються зміною її поверхневої густини. Результати зміни поверхневої густини лляних тканин варіантів 1 – 4 після відповідних циклів прання наведено в табл.2.




Таблиця 2

Зміна поверхневої густини вибілених лляних тканин

Варіант

тканини

Поверхнева густина (г/м2) / відсоток її зміни (%) після кількості прань


0

1

3

6

9

15

36

60

1

199,8/0

199,4/0,1

198,6/0,6

198,1/0,9

197,0/1,4

194,1/2,9

189,8/5,0

181,0/9,4

2

203,2/0

203,1/0,1

202,0/0,6

201,5/0,8

200,5/1,3

197,5/2,8

192,2/5,4

182,1/10,4

3

180,5/0

180,5/0

180,0/0,3

179,6/0,5

178,7/1,0

176,0/2,5

170,7/5,4

160,5/11,1

4

182,5/0

182,2/0,2

182,0/0,3

181,7/0,4

181,7/0,8

180,3/1,2

179,6/1,6

178,9/2,0


Результати свідчать, що вибілені лляні тканини варіантів 1 – 3 після 60-го прання втрачають 9,4 – 11,1 % поверхневої густини, а тканина варіанта 4 – тільки 2 %. Це пояснюється тим, що в процесі холодного вибілювання тканини варіанта 4 не видаляються лігнінові сполуки, які зберігають структуру льону. Поглинання апрету даною тканиною при кінцевій обробці незначне порівняно з тканинами варіантів 1 – 3. Тому, в процесі прання вибілених лляних тканин варіантів 1 – 3 відбувається вимивання апрету, а тканина варіанта 4 залишається майже незмінною.

Вивчено зміну розривних характеристик вибілених лляних тканин під дією багаторазового прання. Кількісні характеристики механічних властивостей вибілених лляних тканин можуть виступати критеріями їх зношування під час використання за призначенням. Результати зміни розривного навантаження лляних тканин варіантів 1– 4 після відповідних циклів прання наведено у табл.3 та рис.2–5.

Таблиця 3

Зміна розривного навантаження вибілених лляних тканин

Варіант

тканини

Напрям виміру

Розривне навантаження (даН) / відсоток його зміни (%)

після кількості