LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів

матеріалів


Дослідження стійкості забарвлень і субстрату до дії сонячного опромінення


Дослідження стійкості забарвлень і субстрату фіранкових текстильних матеріалів до дії штучного опромінення


Дослідження впливу прання на зміну забарвлень фіранкових текстильних матеріалів


Дослідження впливу ефекту брудостійкості на зносостійкість фіранкових текстильних матеріалів


Дослідження впливу ефекту вогнестійкості фіранкових текстильних матеріалів на їх зносостійкість


Комплексна оцінка якості фіранкових текстильних матеріалів


Розрахунок економічної ефективності впровадження нових фіранкових матеріалів


Впровадження нового асортименту матеріалів у виробництвоРис. 1. Загальна схема досліджень
Таблиця 1

Характеристика досліджуваних матеріалів


Варіант


Наймену-вання матеріалу


Вміст

воло-кон,

%

Лінійна густина ниток (пряжі), текс

Поверхнева щільність, г/м2

Щільність (кількість ниток

на 10 см)


Вид пере-плетення
основи

утоку


основи

утоку1Бавовняна тканина


100 баво-вни


19,521


101224


258
полотня-не


2Поліефірна тканина


100 ПЕФ


1217,5117304518дрібнові- зерункове


3Поліефірно- віскозна тканина

67

ПЕФ,

33 ВІС

292964126


102


полотня-не


4Полотно гардинне основов'язане утокове

100 ПЕФ9,5


9,5


44,6

48

120

осново- в'язане


Примітка. В табл. 1 прийняті такі скорочення : ПЕФ- поліефірне волокно; ВІС- віскозне волокно.


Обрані фіранкові матеріали були пофарбовані сучасними марками барвників – активними, дисперсними та пігментними.

Фарбування досліджуваних матеріалів проводилося в лабораторії ЗАТ "Рубіжанський барвник" за розробленими нами рецептурно-технологічними режимами.

Зношування досліджуваних текстильних матеріалів моделювалося шляхом їх опромінення сонячним та штучним світлом, багаторазовим пранням, а також шляхом сухого забруднення.

Враховуючи специфіку умов експлуатації фіранкових текстильних матеріалів і особливостей волокнистого складу обраних об`єктів дослідження, було проведено брудовідштовхувальне і вогнезахисне оброблення досліджуваних матеріалів з метою вияснення ролі цього оброблення у формуванні їх зносостійкості та зовнішнього вигляду.

Брудовідштовхувальне і вогнезахисне оброблення досліджуваних матеріалів було проведено в хімічній лабораторії Українського науково-дослідного інституту текстильної промисловості.

Для оброблень були взяті найбільш поширені та перспективні види обробних препаратів, а саме для брудовідштовхувального оброблення – рец.1 (петросіл 2М, оцтовокислий цинк), рец.2 (ГКР-11 – метилсиліконат натрію), рец.3 (ГПА - гідролізований поліакриламід) і рец.4 (карбоксик-рін); для вогнезахисного оброблення – рец.1 (сечовина, кухонна сіль і бор-на кислота); рец.2 (гліцерин, кухонна сіль і борна кислота); рец.3 (вогне-захисний препарат на основі водоростей); рец.4 (біхмалін, сечовина і бор-на кислота).

Ідентифікація кольорів і відтінків на досліджуваних матеріалах до дії різних чинників проводилась загальноприйнятими методами візуальної та інструментальної колориметрії. Під час візуальної колориметрії оцінка стійкості забарвлень до дії світла і прання проводилась з використанням 5-бальної темної шкали сірих еталонів.

Колірні відмінності досліджуваних матеріалів визначали також на спектроколориметрі „ Пульсар" у спектральному діапазоні 380-720 нм.

Білість фіранкових текстильних матеріалів до і після забруднення визначали на спектрофотометрі СФ-14 у спектральному діапазоні 457 нм.

Вогнестійкість досліджуваних матеріалів оцінювали за методикою ДСТУ4043-2001 „Матеріали текстильні для штор і занавісок". Метод визначення характеристики горіння.

Статистично-математичне оброблення експериментальних даних проводилось на персональному комп'ютері з використанням пакета прикладних програм "Статистика".

У третьому розділі наведено експериментальну частину роботи, що складається з 4-х підрозділів, у яких послідовно викладено:

- результати оцінки світлостійкості забарвлень і субстрату бавовняних, поліефірних і поліефірно-віскозних матеріалів;

- дослідження впливу штучного опромінення на світлостійкість фіранко-вих текстильних матеріалів;

- дослідження впливу мокрих оброблень на зносостійкість та формо- стійкість фіранкових тканин;

- результати оцінки впливу брудовідштовхувального та вогнезахисного оброблень фіранкових тканин на їх зносостійкість і зовнішній вигляд.

У першому підрозділі викладено результати оцінки світлостійкості бавовняних, поліефірних, поліефірно-віскозних фіранкових матеріалів, пофарбованих різними марками синтетичних барвників (активними, дисперсними, пігментними) при їх різних концентраціях у фарбувальній ванні. Окремі результати проведених досліджень для прикладу наведено в табл.2.

Виявлено, що найбільш висока світлостійкість забарвлень досягається під час фарбування поліефірно-віскозної тканини пігментними барвниками. Дещо нижчу світлостійкість забарвлень отримано на чистополіефірних полотнах (вар.2 і 3), пофарбованих різними марками дисперсних барвників. При цьому кращий ефект досягається на гардинному основов'язаному утоковому полотні після його фарбування