LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів

барвниками


№ кривої

Умовні

позначки

Марка барвника

Рівняння

R2

1

Пігмакол зелений

y = -5E-06x2 + 0,0032x + 0,0064

0,96

2

—■—

Пігмакол синій

y = -2E-06x2 + 0,0043x + 0,0127

0,97

3

—◊—

Пігмакол синій З

y = -3E-06x2 + 0,0065x - 0,0145

0,98

4

—▲—

Пігмакол жовтий

y = -1E-05x2 + 0,0112x + 0,0182

0,98

Рис.3. Вплив сонячного опромінення на зміну загального колірного контрасту (DЕ) поліефірно-віскозної тканини, пофарбованої пігментними барвниками
№ кри- вої

Умовні

позначки

Назва тканини та марка барвника

Рівняння

R2

1

—□—

Поліефірна тканина, вибілена

y = 100,11e-0,0008x

0,99

2

—∆—

те ж, пофарбована

дисперколом жовтим

y = 99,756e-0,001x

0,99

3

—■—

Поліефірне гардинне осново-в`язане полотно, вибілене

y = -3E-05x2 - 0,0732x + 99,98

0,99

4

—▲—

те ж, пофарбоване

дисперколом зеленим

y = 100,45e-0,0007x

0,99

5

Поліефірно-віскозна тканина, вибілена

y = -0,0001x2 - 0,1595x + 99,54

0,98

6

——

те ж, пофарбована

пігмаколом зеленим

y = 99,333e-0,0006x

0,98

7

——

Бавовняна тканина, вибілена

y = 99,883e-0,0005x

0,99

8

—◊—

те ж, пофарбована

реаколом зеленим

y = 100,3e-0,0004x

0,98
Рис.4. Вплив сонячної радіації на зниження розрахункового розривального навантаження (%) на матеріалах, пофарбованих різними марками барвників


Із наведених даних можна зробити такі висновки:

- зниження світлостійкості забарвлень усіх досліджуваних матеріалів відбувається значно швидше, ніж фотодеструкція їх волокнистої основи;

- суттєвим резервом підвищення світлостійкості досліджуваних матеріалів є використання більш світлостійких марок барвників (активних і дисперсних), які б забезпечували більш повне використання потенційних ресурсів волокнистої основи;

- доведена доцільність використання пігментних барвників для фарбування поліефірно-віскозної тканини і дисперсних барвників для фарбування поліефірних фіранкових матеріалів, оскільки на цих матеріалах отримано найбільшу стійкість забарвлень і субстрату до дії сонячного опромінення – одного з ключових чинників зношування виробів досліджуваної групи матеріалів.

Отримані нами дані рекомендовано використовувати під час проектування заданої світлостійкості текстильних матеріалів для фіранок, а також оптимізації зазначених характеристик залежно від умов експлуатації виготовлених з них виробів.

Другий підрозділ присвячений дослідженню впливу штучного опро-

мінення на світлостійкість фіранкових текстильних матеріалів з метою порівняння, а також розкриття механізму світлостаріння досліджуваних матеріалів при їх тривалому штучному опроміненні. Результати дослід-ження впливу штучного опромінення на досліджувані матеріали наведені у табл.3.

Таблиця 3

Вплив штучного опромінення на зміну світлостійкості забарвлень та субстрату фіранкових текстильних матеріалів


п/

пНазва тканини (полотна) і вид оброблення

Світлостійкість забарвлень і субстрату

після 40 год. опромінення:загальний колірний

контраст, DЕ

зниження розрахункового розривального навантаження за основою, %без скла

під склом

без скла

під склом

1.


1.1

Бавовняна тканина,

пофарбована

реаколом синім СВТ39,81,876,016,0

2.


2.1

2.2

2.3

Поліефірно- віскозна тканина, пофарбована:

пігмаколом жовтим

пігмаколом синім

пігмаколом синім З6,7

7,7

8,51,4

2,5

2,851,2

35,9

53,412,2

7,7

15,6

3.3.1

3.2

Полотно поліефірне гардинне основов'язане утокове, пофарбоване:

дисперколом жовтим

дисперколом жовто-

коричневим
2,2


2,6
1,0


1,1
29,0


36,0
4,4


21,2


Дані табл.3 свідчать про те, що штучне опромінення досліджуваних фіранкових матеріалів веде до більш глибокої фотодеструкції їх забарв-лень і субстрату. При цьому в цілому зберігаються виявлені раніше зако-номірності у світлостарінні цих матеріалів при їх сонячному опроміненні.

Після штучного опромінення найбільш світлостійкі забарвлення має поліефірне гардинне основов'язане утокове полотно, пофарбоване диспер-колом жовтим і дисперколом жовто-коричневим, а найменш світлостійкі забарвлення, як і при сонячному опроміненні, має бавовняна тканина, пофарбована реаколом синім СВТ. Так, якщо після 40 год. штучного опромінення без віконного скла колірний контраст полотна вар. 3.1 і 3.2 становить відповідно 2,2 і 2,6 од. DE, а тканини вар. 2.1; 2.2; 2.3 відповідно 6,7; 7,7; 8,5 од.DE, то тканини вар.1.1 –