LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат

дівчат пубертатний стрибок зросту завершується приблизно у 15 років, і встановлюється його рівномірне повільне збільшення до остаточної величини;

– за обхватом грудей та обхватом стегон криві розподілу у віковому інтервалі від 15 років до 15 років 11 місяців відрізняються більшою правобічною асиметрією, пов'язаною з тим, що саме у цей період, коли пубертатний стрибок зросту вже завершився, у дівчат спостерігається різке прискорення темпів розвитку грудей та стегон, а після 16 років він набуває поступового повільного характеру.Рис. 6. Варіаційні криві розподілу розмірних ознак у вікових інтервалах дівчат:

1 – 15 років 15 років та 11 місяців; 2 – 16 років 16 років та 11 місяців;

3 – 17 років 17 років та 11 місяців


Отримані результати свідчать про необхідність проведення широкого антропометричного дослідження дітей жіночої статі з метою вивчення загальної розмірної типології та уточнення меж розподілу за віковими групами, в яких зберігається закономірність зміни співвідношень між розмірами тіла, що дозволяє об'єднати фігури в одну групу за типом будови тіла для визначення типологічного складу.

Встановлення обґрунтованої номенклатури ведучих розмірних ознак сприяє вирішенню задачі задоволення населення розмірно-зростовим асортиментом одягу масового виробництва. Результати статистичної обробки даних дослідження вказали на значні варіації значень обхватних розмірних ознак: обхвату талії (От), обхвату стегон з урахуванням (Ос) та без урахування виступу живота (ОсІ). За критерієм часткове середнє квадратичне відхилення, яке характеризує ступінь мінливості однієї ознаки (x) при незмінному значенні інших (y, z) і визначається за формулою (7), встановлено, що при фіксованих значеннях зросту та обхвату грудей От коливається від середнього значення в межах 7,5 см, ОсІ – 7,8 см, а Ос – 8,5 см (табл. 3). Отже, Ос більш повно характеризує повноту фігури дівчини підліткової вікової групи.


, (7)


де – множинний коефіцієнт кореляції розмірної ознаки x з ознаками y, z.


Таблиця 3

Характеристика варіабельності розмірних ознак при фіксованих значеннях зросту та обхвату грудей

Розмірна ознака

Кореляційний зв'язок з ОгІІІ

Параметри, смОт

0,70

4,33

3,75

7,50

ОсІ

0,69

4,56

3,92

7,80

Ос

0,73

4,95

4,25

8,50


При виборі номенклатури ведучих розмірних ознак однією з вимог є тісний зв'язок з максимально більшою кількістю ознак, розташованих з ними в одній або паралельних площинах. За коефіцієнтами кореляції, визначеними за результатами дослідження, спостерігався більший ступінь зв'язку підпорядкованих розмірних ознак з ознакою Ос, ніж з От та ОсІ. Отримані результати вказали на доцільність введення розмірної ознаки Ос в якості повнотного показника замість От для визначення типових фігур дівчат підліткової вікової групи. Показник характеризує віковий розвиток дівчини і дозволяє встановити повнотні варіанти фігур.

Відповідно до встановленого повнотного показника типові фігури дівчат, як і типові фігури жінок, визначаються за сполученням ознак: зріст, обхват грудей третій та обхват стегон з урахуванням виступу живота. Було доведено неможливість використання стандартів типових фігур жінок (ГОСТ 17522-72) для проектування одягу дівчат: розподіл типових фігур дівчат характеризується зсувом у бік менших розмірів, менших повнот та більшого зросту; 54,2 % типових фігур дівчат не представлені у стандарті типових фігур жінок; типові фігури дівчат суттєво відрізняються від типових фігур жінок за поздовжніми пропорціями (видовжені кінцівки відносно тулуба) та поперечними (поперечні діаметри значно менші ніж у жінок), характеризуються більш лордотичною поставою.

Слід зазначити, що чинний стандарт типових фігур жінок був введений у 1973 році. Як свідчать результати попередніх досліджень, сучасний типологічний склад жінок молодшої вікової групи також значно відрізняється від стандартного, за емпіричними даними має 27,4 % спільних типових фігур з дівчатами підліткової вікової групи. Остаточно відповідність типових фігур дівчат підліткової вікової групи типовим фігурам жінок молодшої вікової групи може бути визначена лише за результатами масового обміру всього жіночого населення України.

Результати дослідження показали необхідність визначення сучасного типологічного складу дівчат підліткової вікової групи, розробки на його основі нової класифікації за сполученням ведучих розмірних ознак та розрахунку розмірних характеристик типових фігур для проектування одягу масового виробництва.

У четвертому розділі виконано удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат.

За результатами розрахунку теоретичного відсоткового розподілу типових фігур дівчат (табл. 4), виконаного з використанням розробленої у роботі автоматизованої програми, найпоширенішою за сполученням ведучих розмірних ознак є типова фігура з параметрами 164-84-92 – 5,4 %. За емпіричними даними частота її зустрічаємості становить 4,1 %. Розбіжність між емпіричним та теоретичним розподілами було оцінено за критерієм відповідності хі-квадрат (5). Для даного випадку , що менше , тобто не перевищує першого рівня значущості. Узгодженість розподілів свідчить про достовірність теоретичних розрахунків.


Таблиця 4

Теоретичні та емпіричні частоти зустрічаємості сполучень

ведучих розмірних ознак, %

Р, см

ОгІІІ, см

Ос,