LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат

ознак

Повнотна

група

нульова

перша

друга

третя

ОгІІІ, см

88

92

80

84

88

92

96

80

84

88

92

80

84

88

Ос, см

88

92

84

88

92

96

100

88

92

96

100

92

96

100

Р, см158

158

158

158


158

158

158


158

158164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164170


170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170


176

176176

176

176

Примітка.


– фігури з найбільшою частотою зустрічаємості.


Для побудови тривимірної моделі поверхні манекена торсу фігури дівчини було обрано САПР одягу "Julivi", встановлену на багатьох підприємствах України та в країнах ближнього зарубіжжя, як таку, що містить модуль тривимірного моделювання поверхні фігури людини та відрізняється від інших САПР можливістю отримати будь-які виміри манекена, а також внести зміни до аналітичного задавання графічної інформації, що створює передумови для вирішення поставленого у роботі завдання.

Результати порівняльного аналізу на відповідність параметрів торсу найпоширенішої за результатами дослідження типової фігури дівчини з параметрами 164-84-92 (див. табл. 4) та її віртуального манекена, побудованого з використанням програмного модуля "Тривимірний манекен" САПР "Julivi", вказали на суттєві розбіжності у величинах розмірних ознак, які характеризують пропорції фігури, поставу, просторове положення основних антропометричних точок та рівнів – до 6,5 см. Основна причина невідповідності – недостатність стандартної антропометричної інформації, яка використовується програмою в якості вихідної, звідси – наближений характер побудови поверхні тривимірного манекена.

З урахуванням можливостей програмного забезпечення САПР одягу сформований у роботі склад антропометричної інформації (див. рис. 2) є цілком достатнім для побудови тривимірної моделі апроксимованої поверхні торсу фігури дівчини. Для визначення просторового положення точок точкового каркасу поверхні торсу фігури (див. рис. 3) у циліндричній системі координат були запропоновані формули, виведені з математичних залежностей між розмірними ознаками встановленого складу антропометричної інформації (початок системи координат – точка перетину середньої сагітальної, фронтальної, проведеної через точку основи шиї збоку, та горизонтальної площини на рівні підлоги).

На підставі запропонованих формул було удосконалено алгоритм побудови тривимірного манекена САПР "Julivi" щодо формування ділянок торсу фігури дівчини, побудова інших ділянок поверхні виконувалась за існуючим алгоритмом. В результаті було досягнуто суттєве підвищення відповідності параметрів торсу отриманого манекена вихідній фігурі дівчини, максимальне відхилення становить 0,5 см (рис. 7).Рис. 7. Тривимірний манекен фігури дівчини (164-84-92),

побудований за удосконаленим алгоритмом


Розроблений та впроваджений у програмне забезпечення САПР "Julivi" удосконалений алгоритм дозволяє відтворити у тривимірному манекені особливості зовнішньої форми торсу фігури, які мають бути враховані при побудові конструкцій плечового одягу, а саме: поставу, положення та розмах плечей, пропорції фігури, форму та просторове положення основних антропометричних рівнів фігури. Використання побудованих за удосконаленим алгоритмом тривимірних манекенів САПР "Julivi" з метою перевірки якості посадки спроектованих плечових виробів та відповідного уточнення їх конструкцій дозволить скоротити кількість проміжних етапів відпрацювання конструкції в матеріалі та забезпечить проектування плечового одягу співрозмірного фігурам споживачів.

На підставі результатів проведеного наукового дослідження було розроблено послідовність етапів формування антропометричної бази даних для розробки конструкцій одягу в умовах масового виробництва, яка передбачає створення тривимірної бази манекенів типових фігур за результатами масових обмірів населення, визначення необхідних розмірних ознак безпосередньо з поверхонь манекенів та формуванням, таким чином, антропометричної бази даних для розробки конструкцій одягу з урахуванням антропоморфологічних особливостей фігур. Відповідно до послідовності з використанням САПР "Julivi" було сформовано антропометричну базу даних для розробки базової конструкції сукні за методикою ЕМКО РЕВ для типової фігури дівчини (164-84-92). Результат програмного вдягання макета виробу показав якісну посадку на тривимірному манекені, що свідчить про відповідність конструкції сукні параметрам манекена та достатню точність визначення антропометричної інформації з поверхні манекена для побудови конструкції.

Результати наукового дослідження щодо удосконалення алгоритму побудови тривимірного манекена впроваджено в інформаційне та програмне забезпечення САПР "Julivi" (фірма "САПРЛЕГПРОМ Wastema Kuris", м. Луганськ, Україна). Приведено дані з ефективності використання результатів дослідження.

Результати дисертаційної роботи відкривають можливість подальших досліджень в області проектування одягу з урахуванням геометрії поверхні різних типів фігур та побудови розгорток поверхонь манекенів для отримання плоских деталей конструкцій одягу.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


  • Теоретично та експериментально доведено, що антропометрична інформація стандартів типових фігур недостатня для просторового відтворення поверхні фігури в манекені і не відповідає розмірній характеристиці дівчат підліткової вікової групи населення України, що унеможливлює


  •