LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести

до середньої довжини і товщини. Інші технологічні властивості, урожайність та якість соломи дещо різнились між собою залежно від строків збирання. Так, урожайність льоносоломи в середньому за три роки при збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості становила 43,1 ц/га, при збиранні у фазі жовтої стиглості – 41,3 і при збиранні у повній стиглості – 39,8 ц/га. Найбільший вміст лубу-32,8%- був отриманий у варіантах, де збирання льону проводили у фазах ранньої жовтої та жовтої стиглості. Дещо нижчі ці показники були отримані в фазі повної стиглості -31,6%. Найвищі показники міцності мали стебла льону, зібраного у фазах ранньої жовтої та жовтої стиглості - 16,1–16,3 даН. При збиранні льону у фазі повної стиглості цей показник дорівнював 14,8 даН.

Збирання льону у фазах ранньої жовтої та жовтої стиглості характеризувались найвищими показниками якості льоносоломи номер – 1,75, на відміну від збирання льону у фазі повної стиглості, де номер соломи становив 1,50.

Технічна довжина стебел у загальній її довжині по всіх строках збирання становила досить високу частку - від 94,5 до 95,3 %.4. ТРИВАЛІСТЬ ВИЛЕЖУВАННЯ ТРЕСТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ТА СПОСОБІВ ЇЇ ПРИГОТУВАННЯ


Значний вплив на збереження сформованого рівня урожайності та якості льонопродукції має тривалість приготування трести.

Отримані дані показують (табл.1), що при обробці стрічок льоносоломи сформованих двома секціями комбайна і оброблених 2%-м розчином вуглеамонійних солей було одержано тресту через 23 дні при збиранні льону в фазах жовтої та повної стиглості і через 26 днів - у фазі ранньої жовтої. Порівняно з контролем, де приготування трести проходило без застосування ВАС і стрічки формувались 4-ма секціями комбайна, процес приготування скоротився на 7-8 днів, або в середньому на 22 – 26%.

Збільшення товщини стрічки при збиранні льону 3-ма і 4-ма секціями комбайна, не зважаючи на те, що вони були оброблені розчином ВАС, призвело до зростання тривалості приготування льонотрести, проте вона була меншою порівняно з контролем. Так, при формуванні стрічок льону трьома секціями комбайна тривалість приготування трести скоротилась на 5-6 днів. Порівнюючи з контролем, це становило 15,2–19,8%. Обробка стебел в стрічках сформованих чотирма секціями комбайна дала можливість скоротити вилежування трести на 3-4 дні, що в середньому дорівнювало 9,6–12,1%.


Таблиця 1-Тривалість вилежування льонотрести залежно від строків збирання льону та способів її приготування (у середньому за 1996-1998 р.р.)


Фаза

стиглості

рослин

Росяне мочіння при розстиланні льону


4-ма секціями з обробкою стрічок

3-ма секціями з обробкою стрічок

2-ма секціями з обробкою стрічок


водою

(контроль)

розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС


Рання жовта


33


29


30


28


29


26


Жовта


31


28


29


25


28


23


Повна


31


27


28


26


27


23


У варіантах, де приготування трести проходило без застосування ВАС, зменшення тривалості вилежування було несуттєвим.

Таким чином, можна вважати встановленою тенденцію до прискорення процесу приготування трести шляхом обприскування її 2%-м водним розчином ВАС та регулювання товщини стрічки льоносоломи.5. АКТИВНІСТЬ МІКРОФЛОРИ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЇЇ ПРИГОТУВАННЯ ТА СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ


В основу біологічного способу приготування льонотрести покладено життєдіяльність пектиноруйнівних пліснявих грибів Cladosporium herbarum Link та Alternaria linicola. Крім них у розкладанні пектинових речовин стебла беруть участь й інші гриби ( Rhizopus nigricans Ehr.), а також аеробні бактерії.

З метою прискорення приготування трести штучно створюються сприятливі умови для інтенсифікації життєдіяльності пектиноруйнівних грибів шляхом поліпшення їх мінерального живлення. Нами рекомендовано для цього використовувати вуглеамонійні солі (ВАС), опираючись на той факт, що їх розчин у концентрації 2% служить джерелом азотного живлення для спороносних грибів, підсилюючи їх життєдіяльність.


5.1. Інтенсивність розвитку мікрофлори та її видовий склад


У результаті проведених нами досліджень було встановлено, що під час приготування трести на стеблах льону містилось залежно від строків збирання льону від 11 до 16 видів грибів.

Так, при збиранні льону довгунця у фазі ранньої жовтої стиглості на початку вилежування соломи видовий склад мікрофлори характеризувався домінуванням таких видів, як Fusarium avenacеum (фузаріозне побуріння) та Dothiorela gregaria (антракноз). Крім них у процесі приготування трести також брали участь Fusarium gibosum (фузаріозне в'янення), Phoma exigua (фомоз) та пектиноруйнівні гриби Alternaria linicola і Cladosporium herbarum.

На 14-й день приготування трести видовий склад грибів змінився. Так на контролі до переважаючої кількості Fusarium avenacеum і Dothiorela gregaria добавились такі види грибів, як Fusarium gibosum та Septoria linicola, які залишились домінуючими до кінця вилежування. На кінець періоду вилежування змінилась і кількість пектиноруйнівних грибів. Якщо на початку вилежування вони зустрічались рідко, то в кінці приготування трести були відмічені з частотою, близькою до домінуючої. Подібна зміна видового складу грибів спостерігалась і при збиранні льону 2-ма та 3-ма секціями. Проте слід відзначити, що на 14-й день вилежування найбільша кількість грибів Fusarium avenacеum та Dothiorela gregaria зменшилась і на кінець приготування трести вони зустрічались рідко і лише в деяких випадках із середньою частотою. Видовий склад пектиноруйнівних грибів у цих випадках на кінець приготування трести ставав домінуючим.

При внесенні 2%-го розчину ВАС видовий склад грибів також змінився, але характер цієї зміни був інший. Так, у варіантах, де льон збирали 2-ма секціями комбайна, домінуюча кількість грибів, що зустрічались на початку приготування трести, змінилась - вони стали зустрічатись рідше. Пектиноруйнівні гриби почали зустрічатись набагато частіше і на кінець періоду вилежування (22-й день) були повністю переважаючими.

При збиранні льону 3-ма секціями комбайна були отримані майже аналогічні результати. Так, на 14-й день приготування трести домінуючими залишились лише два види грибів - Colletotricum lini та Fusarium avenaceum, а Cladosporium herbarum і Alternaria linicola зустрічались рідко. На кінець вилежування