LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести

пектиноруйнівні гриби стали повністю переважати.

Такі ж самі результати за видовим складом у середині та кінці приготування трести були отримані і при формуванні стрічок чотирма секціями комбайна.

Подібна тенденція зміни видового складу мікроорганізмів була відмічена і при збиранні льону у фазах жовтої та повної стиглості.

5.2. Зміна кількісного складу мікрофлори льону-довгунця


Не завжди видовий склад повною міоюі може відображати дійсну картину мікробіологічних процесів, які проходять під час приготування трести. Дані процеси можна зрозуміти, вивчивши зміну кількісного складу мікроорганізмів, особливо пектиноруйнуйнівних, які беруть участь у приготуванні льонотрести.

Нашими дослідженнями було встановлено, що на початку приготування трести з стебел льону, зібраних у фазі ранньої жовтої стиглості, кількість грибів на стеблах становила близько 30 тис.1г соломи. Основну їх масу (17 тис.1г) становили гриби - збудники хвороб фузаріозу (Fusarium avenacеum та Fusarium gibosum). Загальна кількість пектиноруйнівних грибів - 14 тис.1г, з яких Cladosporium herbarum - 8 та Alternaria linicola - 6 тис.1г.

На 7-й день приготування трести кількісний склад пектиноруйнівних грибів збільшився. Так, при збиранні льону 4-ма секціями (контроль) їх загальна кількість становила 34 тис.1г, 2-ма - 39 і 3-ма - 36 тис.1г.

Більш суттєве збільшення кількості пектиноруйнівних грибів спостерігалось у варіантах, де стрічки льону були обприскані 2%-м розчином ВАС. При формуванні стрічок 4-ма секціями комбайна цей показник становив-53 тис.1г, 3-ма секціями – 56 і 2-ма – 58 тис.1г.

Стосовно інших видів грибів, то найбільша їх кількість спостерігалась на контролі - 39 тис.1г, а найменша - 16 тис.1г, у варіанті, де стрічки формувались 2-ма секціями комбайна і були оброблені розчином ВАС.

Подібна зміна кількісного складу мікрофлори спостерігалась і на 14-й день вилежування трести.

На 21-й день приготування трести, у варіантах з використанням ВАС було відмічене більш різке збільшення кількості пектиноруйнівних видів грибів і зменшення інших видів. Найбільша кількість Cladosporium herbarum спостерігалась на стеблах, де льон збирали 2-ма секціями комбайна - 136 тис. 1г соломи. При збиранні 3-ма секціями цей показник становив 125, а при збиранні 4-ма - 135 тис.1г. Кількість пектиноруйнівних грибів виду Alternaria linicola була меншою і варіювала від 40, при збиранні льону 4-ма секціями, до 48 тис.1г при збиранні 2-ма та 3-ма секціями комбайна. На контролі загальна кількість пектиноруйнівних грибів становила 101 тис.1г, у тому числі Alternaria linicola- 26 та Cladosporium herbarum- 75 тис.1г соломи.

Характер розподілу кількісного складу мікрофлори у варіантах, де збирання льону проводили 2-ма та 3-ма секціями комбайна без застосування ВАС, не відрізнявся від контролю. Проте слід відзначити, що кількість пектиноруюнівних грибів перевищувала у варіанті, де формування стрічок проводили 4-ма секціями.

Кінець приготування льонотрести в усіх варіантах досліджень характеризувався незначним зменшенням кількості пектиноруйнівних мікроорганізмів. Хоча потрібно відзначити, що у варіантах, де приготування трести проходило при застосуванні ВАС, кількість таких грибів була більшою, ніж на контролі та у інших варіантах де не застосовували розчин ВАС, а кількість інших видів грибів, у тому числі і целюлозоруйнівних - набагато меншою.

Подібна зміна кількісного складу спостерігалась також при приготуванні трести з льону, зібраного у фазі жовтої та повної стиглості на всіх її етапах.6. ВПЛИВ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ТА СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ ТРЕСТИ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЛЬОНОПРОДУКЦІЇ


Сучасні умови ведення льонарської галузі акцентують особливу увагу на вирішенні питання підвищення якості льоносировини шляхом створення таких агротехнічних і технологічних прийомів, при яких льонопродукція (треста) надходитимуть на переробку з високими показниками якості.

Вирішення проблеми зменшення втрат продукції в післязбиральний період як по кількісним так і по якісним показникам є і залишається на сьогоднішній день одним з головних завдань сільськогосподарської науки. Величина втрат льоносировини, особливо в процесі приготування трести, в кінцевому рахунку визначає її урожайність та якість.


6.1. Урожайність трести


У результаті проведених досліджень (табл.2) з удосконаленню біологічного способу приготування трести було встановлено, що найбільшу її урожайність було отримано при збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості при формуванні стрічок 2-ма секціями комбайна та обробці їх 2%-м розчином ВАС. У цьому варіанті урожайність трести становила 37,8 ц/га, що на 2,7 ц/га вище порівнянно з контролем. Збільшення товщини стрічки негативно вплинуло на цей показник. Так, при збиранні льону 3-ма секціями урожайність трести дорівнювала 36,7, а при збиранні 4-ма - 35,8 ц/га, що на 1,6 та 0,7 ц/га більше, ніж на контролі.

У варіантах, в яких для приготування трести не застосовували 2%-й розчин ВАС, урожайність льонотрести суттєво не відрізнялась від контрольної. Так, при збиранні льону 2-ма секціями урожайність трести становила 35,7, а при збиранні 3-ма – 35,6 ц/га, що більше від контролю відповідно на 0,5 та 0,6 ц/га.

Таблиця 2 - Урожайність льонотрести залежно від строків збирання та способів її приготування, ц/га (у середньому за 1996-1998 рр)
Показник

Росяне мочіння при збиранні льону


4-ма секціями з обробкою стрічок

3-ма секціями з обробкою стрічок

2-ма секціями з обробкою стрічок


водою

(контроль)

розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

Фаза ранньої жовтої стиглості

1. Урожайність, ц/га


35,1


35,8


35,6


36,7


35,7


37,8

2. +/- до контролю

-

+0,7

+0,5

+1,6

+0,6

+2,7

НІР05 загальна, ц/га – 0,25;

НІР05 впливу ВАС, ц/га – 0,14;

НІР05 способів збирання, ц/га – 0,18

Фаза жовтої стиглості

1. Урожайність, ц/га


30,3


31,2


30,8


32,1


30,9


33,3

2. +/- до контролю

-

+0,9

+0,5

+1,8

+0,6

+3,0

НІР05 загальна, ц/га – 0,26;

НІР05 впливу ВАС, ц/га – 0,15;

НІР05 способів збирання, ц/га – 0,18

Фаза повної стиглості

1. Урожайність,