LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести

ц/га


28,5


29,6


29,4


30,2


30,0


31,5

2. +/- до контролю

-

+1,1

+0,9

+1,7

+1,5

+3,0

НІР05 загальна, ц/га – 0,29;

НІР05 впливу ВАС, ц/га – 0,16;

НІР05 способів збирання, ц/га – 0,20


Подібна тенденція впливу товщини формування стрічки та внесення 2%-го розчину ВАС на урожайність трести спостерігалась при збиранні льону в інші фази стиглості.


6.2. Вихід волокна та його якість


У результаті проведених нами досліджень було встановлено загальну тенденцію позитивного впливу внесення 2%-го розчину ВАС на технологічні показники льонотрести.

Так, при збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості (табл. 3) було встановлено, що найвищий вихід всього і довгого волокна був отриманий у варіанті, де росяне мочіння проходило при збиранні льону 2-ма секціями комбайна та обробці стрічок 2%-м розчином ВАС. Показник виходу волокна в цьому варіанті становив 28,0% і перевищував контроль на 1,5%; вихід довгого волокна - 17,7%, що більше від контролю на 1,4%. При збиранні льону 3-ма секціями – вихід всього волокна дорівнював 27,1%, вихід довгого- 16,9%, що

Таблиця 3- Вплив способів збирання льону та обробки соломи розчином ВАС на технологічні показники трести і волокна (середнє за 1996-1998 рр.)
Показник

Росяне мочіння при розстиланні льону


4-ма секціями з обробкою стрічок

3-ма секціями з обробкою стрічок

2-ма секціями з обробкою стрічок


водою

(контроль)

розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

Збирання льону у фазі ранньої жовтої стиглості

1.Вихід волокна,%, всього

у т.ч. довгого

2.Номер довгого волокна

3.Проценто-номерів, всього

26,5

16,5

12,2

231,3

26,9

16,6

13,8

261,1

26,5

16,5

12,5

236,3

27,1

16,9

12,5

274,3

26,8

16,8

13,8

262,8

28,0

17,9

14,5

290,5

Збирання льону у фазі жовтої стиглості

1.Вихід волокна,%, всього

у т.ч. довгого

2.Номер довгого волокна

3.Проценто-номерів, всього

25,5

16,7

12,0

230,8

25,9

17,2

13,0

254,1

25,2

16,8

12,0

232,1

26,3

17,5

13,5

265,3

26,0

17,2

13,0

254,4

26,5

17,7

14,0

278,6

Збирання льону у фазі повної стиглості

1.Вихід волокна,%, всього

у т.ч. довгого

2.Номер довгого волокна

3.Проценто-номерів, всього

23,8

12,5

11,5

177,7

23,9

12,5

12,0

196,8

23,9

13,0

12,5

199,9

24,3

14,5

12,7

212,7

24,0

13,3

12,5

203,0

25,2

15,4

13,5

242,2


відповідно на 0,6 та 0,4% більше порівнянні з контролем. При формуванні стрічок 4-ма секціями вихід всього волокна становив 26,9%, довгого - 16,6%.

У варіантах, де приготування трести проходило без застосування ВАС, вихід як всього, так і довгого волокна був нижчий, ніж у варіантах, де застосовувався розчин ВАС. Так, при формуванні стрічок 3-ма секціями комбайна вихід всього і довгого волокна за своїм значенням дорівнював контролю. У варіанті, де стрічки формувались 2-ма секціями комбайна, вихід всього і довгого волокна перевищував контроль на 0,3%.

Разом з тим у варіантах, де росяне мочіння проходило при застосуванні ВАС, довге волокно відзначалось кращими показниками якості і перевищувало контроль у середньому на 1,6 – 2,3 номера.

Відповідна закономірність позитивної дії ВАС збереглась і при збиранні льону у жовтій та повній фазах стиглості.

6.3. Збереженість якості льнопродукції


Строки збирання льону та способи приготування трести впливали також на якість продукції.

При приготуванні трести без застосування ВАС якість її порівняно з соломою знижувалась. Так, при збиранні льону у фазі ранньої жовтої стиглості зниження відбулось на 2 номери при збиранні льону 3-ма та 4-ма секціями комбайна та на 1 – при збиранні 2-ма секціями.

Аналогічне зниження якості трести спостерігалось і при збиранні льону у фазі жовтої та повної стиглості.

Застосування ВАС позитивно вплинуло на збереженість показника її якості. Рівень збереженості в більшості варіантів з використанням ВАС становив100%, тобто зниження номера трести порівняно з номером соломи не відбулось. Проте збільшення товщини стрічок, особливо при збиранні льону 4-ма секціями комбайна, призвело до його зниження на 9,1- 18,6%.

Помітне зниження якості трести порівняно з соломою відмічене при збиранні льону у фазі повної стиглості.


6.4. Урожайність волокна та його комплексний показник


Показники вмісту всього і довгого волокна дають можливість зробити висновок щодо його урожайності.

Отримані дані (табл. 4) показують, що обробка стрічок 2%-м розчином вуглеамонійних солей сприяє отриманню значно вищих показників урожайності як всього, так і довгого волокна.

Таблиця 4 - Вплив строків збирання льону та способів приготування трести на врожайність льнопродукції і її комплексний показник

(у середньому за 1996-98 рр.)
Показники

Росяне мочіння при збиранні льону


4-ма секціями з обробкою стрічок

3-ма секціями з обробкою стрічок

2-ма секціями з обробкою стрічок


водою

(контроль)

розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

водою


розчином

ВАС

Збирання льону в фазі ранньої жовтої стиглості

1.Урожайність волокна, ц/га: всього

в т.ч. довгого

2.Центнеро-номерів всього


9,3

5,8

81,3


9,6

5,9

92,9


9,4

5,8

83,3


9,9

6,2

100,5


9,5

6,0

93,7


10,6

6,8

110,4

НІР05 загальна, ц/га, – 0,18; НІР05 впливу ВАС, ц/га, – 0,10; НІР05 способів збирання, ц/га, – 0,13

Збирання льону в фазі жовтої