LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

пальця стопи зменшилися у юнаків на 4,0 мм (17,5%), у дівчат – 4,1 мм (19,3%); головки першої плеснової кістки зменшилися у юнаків на 3,3 мм (9,3%), у дівчат на 4,2 мм (12,7%); точки згину збільшилися на 5,8 мм (7,7%) у юнаків та на 2,9 мм (4,1%) у дівчат; склепіння – збільшилися на 3,6 мм (9,2%) у юнаків; обхвати по внутрішньому пучку збільшилися у юнаків на 11,9 мм (5,0%), у дівчат на 3,5 мм (1,6%); обхвати по зовнішньому пучку збільшилися у юнаків – 11,3мм (4,7%), у дівчат – 5,3 мм (2,4%); обхвати через п'ятку і згин стопи збільшилися у юнаків на 11,7 мм (3,5%) і т.д.

Все вищесказане також підтверджує гіпотезу про дію затухаючого процесу акселерації, який характеризується зменшенням широтних та основних висотних параметрів при збільшенні довжинних параметрів тіла. Цю гіпотезу підтверджують також дослідження вчених різних країн (Коновала В.П., Ізраілян Л.Т., Годіна Е.С., Dr. Wolfgang Werner, Schmel F.) Крім того, констатоване збільшення обхватних параметрів пучків при збільшенні висоти склепіння (нижнього бугра човноподібної кістки) та точки згину стопи.

Виявлена морфологічна адаптація кісткової та м'язової систем стоп юнаків та дівчат (збільшення м'язів латерального краю склепіння стопи (45,9 - 51,8%), гіпертрофія головок першої та п'ятої плеснових кісток (29,2 – 47,2%), поперечна плоскостопість (92%), що мають характер набутої гіпертрофії. Біля 90% обміряних мають деформацію – "кігтьоподібний п'ятий палець", що змінює конфігурацію переднього відділу стопи та потребує відповідного корегування носкової частини колодки.

Крім того, були проведені дослідження змінення положення характерних анатомічних точок стоп юнаків та дівчат, які показали зміщення їхнього розташування вперед в сторону носкової частини, що потрібно враховувати при проектуванні колодок та взуття для даної групи
населення.

За результатами антропометричного дослідження були встановлені закономірності в розмірних параметрах стоп юнаків та дівчат.

Розподілення частот параметрів довжини стопи й довжинних, висотних та поперечних (широтних та обхватних) параметрів з максимальною імовірністю виражається законом нормального розподілення. На рис.1 як приклад наведено емпіричне та теоретичне розподілення довжини стоп у юнаків (за формулою Гауса). Перевірка гіпотези нормальності розподілу здійснювалася за аналізом показників асиметрії (А), ексцесу (Е) та за χ2 -критерієм Пірсона.

Рис.1. Емпіричне та теоретичне розподілення довжини стоп у юнаків:


, (1)

де Y – кількість стоп визначеної довжини Д в даному колективі; N – об'єм сукупності; - квадратичне відхилення; Д – довжина стопи ( змінна величина, яка задається); - середня довжина стопи для даного колективу.

Крім того, було встановлено, що середні поперечні (обхватні - Оп та широтні - Шп) розміри стоп юнаків та дівчат віком 15-16 років пов'язані з їх довжиною (Дст) ортогональною регресійною залежністю, яка у нашому випадку має вигляд: у =tgα х + b.


(2)

(3)

На рис.2 як приклад наведено графік залежності довжини стопи з обхватом у пучках юнаків.

У табл. 2 наведені рівняння ортогональної регресійної залежності основних поперечних розмірних ознак стоп юнаків та дівчат. Величини коефіцієнтів коре-ляції при цьому мали значення від 0,58 до 0,76, що підтверджує тісну кореляційну залежність.

Перевірка третьої та четвертої закономірностей показала, що у


Рис.2 - Графік залежності довжини стопи (мм)

з обхватом у пучках (мм) юнаків.

Таблиця 2

Рівняння ортогональної регресії основних параметрів стоп юнаків та дівчат


Параметри

стопи

Юнаки

Дівчата


Рівняння ортогональної регресії

Рівняння ортогональної регресії

Ширина по середині пучків (Шп)

Шп=0,32Дст+10,8

Шп=0,31Дст+12,8

Ширина п'ятки

(Ш п`ят)

Ш п`ят=0,27Дст -6,65

Ш п`ят=0,26Дст -3,29

Обхват пучків (Оп)

Оп=0,80Дст+34,73

Оп=0,94Дст -1,26

Обхват по прямому підйому (Опр.під)

Опр.під.=0,9Дст +25,4

Опр.під.=1,1Дст-26,7

Висота до точки головки 1-ої плеснової кістки

(В г1п/к)

В г1п/к =0,18Дст -16,5

В г1п/к = 0,19Дст -18,1

Висота до точки згину стопи (В т.зг.)

В т.зг. =0,37Дст -19,4

В т.зг. =0,41Дст -27,8

юнаків та дівчат всі однойменні розміри стоп: довжинні - з довжиною стопи, а поперечні - з обхватом у пучках, - мають між собою тісну пропорційну залежність та визначаються коефіцієнтами, які підлягають ряду "золотих пропорцій". У табл. 3,4 наведені рівняння пропорційної залежності основних розмірних ознак стоп юнаків та дівчат. Як показали проведені дослідження, коефіцієнти їх відповідають числам "золотого перетину".

Таким чином, були отримані аналітичні залежності для проектування колодок та взуття для юнаків та дівчат.Таблиця 3

Співставлений аналіз розташування характерних анатомічних точок юнаків та дівчат по довжині стопи в порівнянні з "золотими пропорціями"Характерні анатомічні точки стоп

коефіцієнт "золотого перетину"

Юнаки

Дівчатапо контуру

по відбитку

по контуру

по відбиткуУкраїна, 2006р.

відхиле-

ння

Україна, 2006р.

відхилення

Україна, 2006р.

відхилення

Україна,

2006р.

відхилення
абс.,мм

%


абс.,мм

%


абс.,мм

%


абс.,мм

%

Відстань від крайньої точки п'ятки до:

найширшого місця