LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

рентгенівських знімках стоп юнаків та дівчат в сагітальній та профільній проекціях (рис.3 а й б відповідно) на базі Київського інституту ортопедії та травматології. Для досліджень були взяті стопи з розмірами 2702,5 мм у юнаків та 2452,5 мм у дівчат, без патологічних відхилень. При цьому досліджувалися: параметри різних кісток стопи за абсолютною величиною та пропорційні відношення між різними ділянками стопи (зокрема, плесни і фалангами пальців) за формулою (4). Отримані дані оброблялися за допомогою методів математичної статистики. При цьому похибка досліду не перевищувала 5%. Було встановлено, що кісткова будова переднього відділу стопи у юнаків та дівчат має значення біля 1,3. Якщо розглядати відділи заплесни та плесни стопи, то три відрізки між чотирма точками довжини кісток першої плеснової, першої клиноподібної, човноподібної; кісток третьої плеснової, третьої клиноподібної, човноподібної; кісток кубоподібної, п'яткової, таранної - будуть мати значення, яке приблизно дорівнює теж числу 1,3 (золотий вурф).

Крім того, було встановлено, що абсолютні довжини кісток стопи належать до чисел ряду Фібоначчі; а співвідношення між їх довжинами - до чисел "золотого перетину".


а) б)

Рис. 3. Рентгенограма кісткової будови стопи


, (4)


де W – вурф чотирьох точок А, В, С, Д.

АВ, ВС та СД – довжини відповідних відрізків, мм. ; -граничне значення вурфової послідовності.

На рис. 4 наведено кісткова будова юнацької стопи та співвідношення між кістками стопи, які потрібно враховувати при проектуванні колодок та взуття.


Рис.4. Співвідношення між кістками юнацької стопи за числами "золотого перетину"

На наступному етапі роботи досліджувалися найбільш вагомі показники естетичних властивостей взуття. Попередніми дослідженнями (Азгальдовим Г.Г. та ін.) встановлено, що послідовність визначення закономірностей утворення форм обумовлена різними формоутворюючими факторами, які можна виразити відповідним кількісним критерієм (через критерії функціональності, гармонійності, економічності). Тобто критерій інтегральної якості КΣ було запропоновано представити у вигляді функції:

КΣ = f (Кф,Кг,Ке), (5)


де КΣ, Кф, Кг, Ке – критерії інтегральної якості, функціональності, гармонійності, економічності відповідно.

Для розрахунків критеріїв функціональності та економічності існують різні відомі методи. Аналіз попередніх досліджень показав, що дана група споживачів ставить на одне з перших місць естетичні показники взуття. З метою встановлення найбільш вагомих з естетичних показників взуття була розроблена анкета для експертного опитування фахівців. До анкети були включені такі показники: форма, силует, колір, фактура, конструкція, симетрія і асиметрія, відношення і пропорції та ін. Кількість респондентів-фахівців склала 25 чол. При цьому коефіцієнт конкордації дорівнював 0,7. Встановлено, що до шести найбільш вагомих естетичних показників взуття увійшли: конструктивні лінії, відношення і пропорції, симетрія і асиметрія, колір, фактура матеріалу, декор. Це підтвердило дані, раніше отримані дослідниками Бекк Н.В., Безусяк О.В., Головановою А.Н. та ін.

Наступним етапом досліджень було розрахунок критерію гармонійності у взутті на етапі ескізного проектування моделей.

В КНУТД (Коваленко І.М.) була запропонована формула для розрахунку критерію гармонійності, за якою:


Кг = Кп + Кс +Кр + Км + Ксуп +Кпог, (6)


де Кг, Кп, Кс, Кр, Км, Ксуп, Кпог – критерії гармонійності, пропорційності, симетричності, ритмічності, масштабності, супідрядності, погодженості.

Виходячи з результатів анкетування, було встановлено, що найбільш вагомими критеріями естетично привабливих виробів є - критерії пропорційності (Кп) та симетричності (Кс).


Кг= Кп+ Кс (7)


Для попереднього проведення розрахунків критерію гармонійності та наявності коефіцієнтів "золотих пропорцій" нами були проведені дослідження біля 300 моделей юнацького та дівочого взуття (туфель, напівчеревиків та черевиків з настрочними берцями, союзками та типу "лаофер") провідних закордонних фірм-виробників. В табл.5, як приклад, наведено співвідношення параметрів конструкцій юнацьких напівчеревиків з настрочними берцями.

Таблиця 5

Співвідношення параметрів конструкцій юнацьких напівчеревиків з настрочними берцями

Відстань, мм

Відношення параметрів

/коефіцієнт пропорційності Пі/

Від середини носкової частини до початку точки закріпки

Від точки закріпки до п'яткового шва

Довжина заготовки по геодезичній лінії


Зовнішня сторона


Внутрішня сторона

з зовніш-ньої сторони азов

з внутріш-ньої сторони

авн

з зовніш-ньої сторони

bзов

з внутріш-ньої сторони

bвн

з зовніш-ньої сторони сзов

з внутріш-ньої сторони