LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття

допомогою якої в роботі були

Рис. 7. Побудова устілки колодки для

юнацького взуття.
Рис. 8. Побудова поверхні колодки до юнацького взуття.


спроектовані та виготовлені на верстатах з ЧПУ дослідні зразки колодок для юнацького та дівочого взуття. На рис.8 наведено як приклад етапи побудови каркасу та нанесення поверхні колодки до юнацького взуття. Після проектування та виго-товлення колодок на них було здійснено проектування деталей верху взуття для юнаків та дівчат з використанням Кг.

Рис. 9. Побудова деталей верху напівчеревиків

з настрочними берцями.

На рис.9, наведено побудову деталей верху напівчеревиків з настрочними берцями.

Оскільки традиційна методика проектування верху взуття базується на коефіцієнтах, запропонованих в 30-ті роки минулого століття, було здійснено корегування коефіцієнтів розташування базисних ліній з урахуванням пропорцій "золотого перетину" (табл. 6).


Таблиця 6

Коефіцієнти розташування характерних анатомічних точок стопи по відношенню до Lp для юнаків та дівчат


Характерні анатомічні точки стопи

Величини коефіцієнтів по відношенню до

Lp (довжина середньої копії)за традиційною

методикою

юнаки

дівчатаз урахуванням пропорцій "золотого перетину"

Точка центру зовнішньої щиколотки

0,23

0,224

0,224

Точка згину стопи у гомілково-стопному суглобі

0,41

0,404

0,404

Точка середини стопи

0,48

0,472

0,472

Точка середини пучків

0,62

0,618

0,618

Точка внутрішнього пучка

0,68

0,674

0,674

Точка кінця мізинця

0,78

0,786

0,774


На основі вказаних коефіцієнтів на спроектованих колодках була виготовлена дослідна партія взуття, яка була передана в школу №5 м. Броварів для проведення дослідного носіння та отримала позитивні відгуки.


ВИСНОВКИ


1. Проведені антропометричні дослідження біля 600 стоп юнаків та дівчат віком 15-16 років у різних навчальних закладах м. Києва та порівняльний аналіз отриманих даних з даними 1980 р., який підтвердив гіпотезу про дію затухаючого процесу акселерації. Виявлені морфологічні особливості кісткової будови стоп юнаків та дівчат, що потрібно враховувати при проектуванні для них раціональних колодок та взуття.

 • Встановлені закономірності між різними параметрами стоп юнаків та дівчат:

  • розподілення частот довжинних, висотних та поперечних (широтних та обхватних) розмірів стоп юнаків та дівчат з достатньою імовірністю виражається законом нормального розподілення;

  • середні обхватні та широтні розміри стоп дітей - старшокласників пов'язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю;

  • всі однойменні розміри стоп: довжинні - з довжиною стопи, поперечні - з обхватом у пучках, - мають між собою тісну пропорційну залежність та визначаються коефіцієнтами, які відповідають ряду "золотих пропорцій".

 • Дослідження кісткової будови стоп юнаків та дівчат показало, що кісткова будова стопи та довжини їх кісток співвідносяться одна до одної за правилом "золотої пропорції" або чисел ряду Фібоначчі, тобто таким чином обґрунтовано проектування гармонійної форми колодки і конструкції взуття для даних груп.

 • Розроблений програмний продукт для автоматизованих розрахунків коефіцієнту гармонійності взуття в середовищі програмування Delphi для операційної системи Windows, який дозволяє скоротити термін та собівартість розробки нових моделей взуття.

 • Розраховані основні параметри і побудовані контури основних перетинів колодок до взуття для юнаків та дівчат: за стандартною методикою, а також за допомогою програм AutoCAD та Pro/ENGINEER. Спроектовані та виготовлені на верстатах з ЧПУ дослідні зразки колодок.

 • Запропоновано корегування коефіцієнтів розташування базисних ліній проектування верху взуття для даних груп споживачів з урахуванням пропорцій "золотого перетину".

 • Результати роботи пройшли апробацію на ПП Сокальський, ПП "Джентельмен", МПВКП "Пегас" та в навчальному процесі кафедри КТВШ КНУТД з дисциплін "Формоутворення і колористика виробів" та "Основи художнього проектування і конфекціонування виробів із шкіри", підготовлена технічна документація до впровадження колодок та розрахована економічна ефективність в цінах 2007р. від впровадження автоматизованого проектування колодок з використанням програми Pro/ENGINEER, яка складає 45081 грн на одне підприємство.


  список опублікованих праць за темою дисертації


 • Кернеш В.П., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Дослідження особливостей морфології ступнів юнаків та дівчат віком від 14 до 16 років. Повідомлення 1 //Вісник ДАЛПУ.-2000.-№1.-С. 122-126.

 • Кернеш В.П., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Проектування взуттєвих колодок для дітей-старшокласників на основі антропометричних досліджень ступнів //Вісник ДАЛПУ.-2000.-№1.-С.29-31.

 • Кернеш В.П. Піляєв О.В. Омельченко Н.М. Дослідження критерія гармонії у дівочому взутті // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2001.-№5.-С.115-117.

 • Кернеш В., Резнік Н., Первая Н., Чертенко Л., Омельченко Н., Коновал В. Антропометричні дослідження ступнів дітей України з метою проектування раціональних колодок та взуття// PRZEMYSŁ LEKKI NA PRZEŁOMIE TYSIĄCLECI. – Radom, 2001.-№20.- Р.282-285.

 • Кернеш В.П., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Розробка раціонального взуття для старшокласників //Легка промисловість.-2003.-№2.-С.63.

 • Кернеш В.П., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Еволюція каблука //Легка промисловість.-2006.-№2.-С.52-53.

 • Кернеш В.П., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Дослідження вурфових пропорцій трьохчленних кінематичних блоків стоп старшокласників//Вісник Хмельницького національного університету.- 2006.-№5.-С.162-164.

 • Кернеш В.Ф. Омельченко Н.Н. Исследование гармоничности в строении стоп старшеклассников// Совершенствование процесса изготовления обуви и кожгалантерейных изделий: Международный сб. науч. трудов. - Шахты: ЮРГУЭС, 2004.- С.5-8.

 • Кернеш В.П., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Дослідження естетичних властивостей взуття методом опитування та ранжування// Вісник Хмельницького національного університету.- 2005.- №6.- С.209-212.

 • Кернеш В.П.


 •