LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу

аналізу локальних баз даних з позицій забезпечення проектних рішень гармонійного одягу запропонована інформаційна модель інтегрованої бази даних поєднання фігури людини з конструкцією виробу як це показано на рис. 1.

В результаті аналізу обґрунтована необхідність проведення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень з удосконалення методу гармонізації композиційно-конструктивних рішень жіночого легкого одягу на основі пропорційності.

У другому розділі наведено результати теоретичних досліджень методів створення геометричної моделі гармонійної фігури жінки. Дослідження проекційних розмірів гармонійно складених жіночих фігур проведені на основі аналізу 11 канонічних систем будови тіла художнього мистецтва для зросту 76 ум. одиниць (за системою Цейзінга). В результаті уточнено параметричний діапазон розмірних ознак гармонійно складеної фігури жінки, необхідних для вибору типових фігур, наближених до гармонійних. Встановлено, що 17 розмірних ознак із 30, використовуваних в канонічних системах, мають ідентичні характеристики в розмірних стандартах.

Абсолютні значення розмірного діапазону параметричних ознак будови тіла для п'яти зростів типових жіночих фігур визначені на основі коефіцієнта пропорційності:

(1)

де, Кпер – коефіцієнт переведення між дійсними розмірами типової та умовними розмірами гармонійної фігури;

Р – зріст типової фігури, см;

76 – зріст гармонійної фігури, ум. од.

В результаті значення коефіцієнта пропорційності по зростах наступні: Кпер152 = 2; Кпер158 = 2,08; Кпер164 = 2,16; Кпер170 = 2,24; Кпер176 = 2,32Абсолютні значення розмірів гармонійних фігур визначені за формулою:

(2)

де, Ті – абсолютне значення розмірної ознаки;

і – порядковий номер розмірної ознаки в стандартах;

аі – умовне значення і-тої розмірної ознаки гармонійної фігури.

Розмірно-зростові групи типових фігур наближених до гармонійних виділені на основі ідентифікації поперечних діаметрів грудей і стегон типових жіночих фігур в розмірному діапазоні ширини грудей та ширини стегон за умови рівності середнім значенням. Відхилення проекційних розмірів типової фігури початкового зросту 152 см, які впливають на композиційно-конструктивне рішення одягу, знаходяться в межах 0,9-5,0 %. В результаті, в діючій розмірній класифікації жіночого населення для кожного зросту виділена типова фігура, що є гармонійною (табл. 1).

Таблиця 1

Антропоморфна характеристика типових фігур жінок, що є близькими до гармонійних

Зріст, см

Абсолютне значення розмірної ознаки, см


Типова фігура,

що відповідає гармонійній

ширини грудей

відхи-

лення, %

ширини стегон

відхи-

лення, %типової фігури

гармо-нійної фігури


типової фігури

гармо-нійної фігури152

24,8

24,8

0

30,8

30,8

0

152-80-88

158

26,2

25,8

1,6

31,7

32,0

-1

158-84-88

164

27,4

26,8

2,2

33,6

33,3

0,9

164-88-92

170

28,6

27,8

2,9

34,5

34,5

0

170-92-96

Для конкретизації антропометричної інформації в системі проекційних розмірів гармонійно складеної фігури жінки виконані розрахунки підлеглих проекційних розмірних ознак типової гармонійної фігури на основі використання Кпер.

На основі обчислень середньої арифметичної величини М та середньо-квадратичного відхилення у виконана уніфікація розмірів типових гармонійних фігур і запропонована методика розрахунку підлеглих розмірних ознак за числовими членами ряду "золотого перетину" (табл. 2).

Таблиця 2

Фрагмент параметричної характеристики проекційних розмірів

гармонійної фігури жінки


Розмірні ознаки висот жіночої фігури

Номер розмірної ознаки в ГОСТі, ОСТі

Допустимі межі відносних параметрів гармонійних фігур, ум.од.

Відносні параметри гармонійних фігур, виражені за числовим рядом "золотого перетину", ум.од.

Зріст

Т1

76,0

Ф9 = 76,0

Висота точки основи шиї

Т4

64,3-64,9

Ф9 – Ф5 =64,9

Висота плечової точки

Т5

61,9-62,3

Ф8 + Ф6 – Ф2 = 62,2

Висота соскової точки

Т6

55,1-55,7

Ф8 + Ф5 – Ф2 = 55,4

Висота лінії талії

Т7

47,1-47,9

Ф8 + Ф-1 = 47,5

Висота колінної точки

Т9

20,6-21,2

Ф6 + Ф2 + Ф1 =21,1

Визначені параметри є постійними для кожного із п'яти зростів і дозволяють розрахувати дійсні розміри гармонійних фігур не лише типового, але й індивідуального зросту.

Результати порівнянь проекційних розмірів типової гармонійної та типової фігури зросту 164 см дозволили обрати розрахункову базу проекційних розмірів для побудови графічних моделей-еталонів фронтальних та профільних проекцій гармонійних жіночих фігур (рис. 2).

Графічна модель гармонійної фігури жінки створена в 2 етапи: перший – побудова проекційної сітки і нанесення на неї вихідних точок трьох проекцій; другий побудова на проекційній сітці фронтальних (вигляд спереду і ззаду) і профільної проекції узагальненої гармонійної фігури жінки (патент).

Ступінь адекватності моделі проекційних розмірів типової гармонійної та типової фігури зростів 152-176см підтверджена діапазоном відхилень, що відповідають нормованим.

Запропонована методика побудови графічної моделі проекцій жіночої фігури дозволяє побудувати графічні моделі типових гармонійних жіночих фігур для подальших досліджень гармонізації внутрішніх членувань одягу з урахуванням зміни морфологічних ознак тіло будови.

У третьому розділі вирішене завдання розробки інформаційної моделі морфологічних ознак споживача на основі експериментальних досліджень морфологічних ознак методом рубрикації.

В основу інформаційної моделі покладена, створена нами, класифікаційна система морфологічних координат конституції, в якій ієрархічно на чотирьох рівнях розглянуті тотальні параметри, анатомічні відділи, комплекси розмірних та описових розмірних ознак, структуризація одиничних показників рівня розвитку організму. Встановлено, що будова анатомічних відділів визначає параметричні характеристики форми тулуба найбільш вагомого в силуетній формі виробу. Методом рубрикацій охарактеризовані