LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу

горизонтальні пропорції тулуба в фас та визначені комбінації можливих варіантів розвитку анатомічних поясів у популяції населення. Сукупність типових фігур крайніх (152 та 176 см) та середнього зросту (164 см) перевірено обчисленням коефіцієнтів форм тулуба. В результаті на основі комбінацій варіантів розвитку анатомічних поясів сформовані десять типів фігур та виконана рубрикація форми тулуба в фас, які за геометричною подібністю об'єднані в п'ять груп. Зокрема до першої належать фігури з Н-Н-М, В-В-М та В-В-Н. Тип форми позначено у наступній послідовності: перша літера – ступінь розвитку тулуба на рівні лінії грудей; друга – на рівні лінії талії; третя - на рівні лінії стегон. Літера В означає надмірний розвиток тулуба, літера Н – нормальний, літера М – недостатній.

В результаті аналізу розмірних характеристик типових фігур за характером типів відхилень в повнотних групах виявлені закономірності розвитку грудей, талії та стегон в групах розмірів, на основі яких запропонована матрична рубрикація фронтальних типів жіночих фігур (табл. 3).

Таблиця 3

Рубрикація фронтальних типів жіночих фігур


Форма тулуба на вигляді в фас

Анатомічний відділ


Тулуб


Грудні залози

Живіт

Стегна


ступінь розвитку підшкірно-жирового шару та м'язів

ступінь розвитку підшкірно-жирового шару та м'язів


ширина


недостатня

нормальна

надмірна

недостатня

нормальна

надмірна

вузькі

нормальні

широкі

М-М-М

***М-М-Н

**
*


М-Н-М

*
*


*М-Н-Н

*
**


Н-Н-Н


***


Н-Н-М


**


*Н-М-М


*


**Н-Н-В


**
*

Н-В-В


*
**

В-В-В***

В-В-Н**


*


В-Н-В***

В-Н-Н*


**


М-Н-В

*
*
*

Дослідження форми тулуба в профіль виконане, розробленим в роботі, способом визначення величини виступу грудей та живота на основі поперечних проекційних розмірів тулуба та величини прогину хребта на рівні лінії талії (рис. 3).

Тоді, виступ грудей розраховують за формулою:

(3)

де, Вгр – виступ грудей, см;

Т98 – передньо-задній діаметр грудей на рівні обхвату грудей третього, см;

х – відстань між фронтальною площиною, дотичною до обхвату грудей третього зі сторони спини, та лінії талії, см;

Т111 – передньо-задній діаметр талії, см.

Виступ живота розраховують за формулою:

(4)

де, Вж – виступ живота, см;

Т112 – передньо-задній діаметр стегон, см;

Т111 - передньо-задній діаметр талії, см;

Т79 – глибина талії друга, см.

Використовуючи формули 3 та 4, виконана перевірка типів відхилень форми тулуба у профіль типових фігур крайніх та середнього зростів. Це дозволило запропонувати рубрикацію профільних типів жіночих фігур (табл.3), яка удосконалює існуючі типи фігур, запропоновані Шершньовою Л.П.

Використання методу рубрикацій для обробки масивів даних дозволило підвищити достовірність, спростити аналіз форми тулуба та скласти матрицю сумісності фронтальних та профільних типів жіночих фігур. В результаті виділено 26 типів жіночих фігур за формою тулуба.

Вперше для побудови графічної моделі морфологічних типів фігур запропоновано спосіб трансформації технічного ескізу гармонійної фігури жінки, який міститиь 11 етапів. Вони корегують межі розташування антропопморфних поясів та осей симетрії на фронтальній та профільних проекціях фігури. Найбільш важливі етапи трансформації профільної проекції наведені на рис.4.

В основу способу трансформації закладено параметри відносних відхилень проекційних розмірів тулуба та кінцівок, які розраховані за формулою:

% (5)

де, а – відносне відхилення розмірної ознаки заданої фігури;

Тз – величина розмірної ознаки заданої фігури, см;

Тг - величина розмірної ознаки гармонійної фігури, см.

Співпадання трансформованих технічних ескізів з технічними ескізами типових фігур підтверджено відхиленнями проекційних вимірів, що відповідає межі похибки. Це підтвердило доцільність виконання досліджень з гармонізації членувань на основі технічного ескізу узагальненої гармонійної фігури жінки.

У четвертому розділі викладені теоретичні положення гармонізації членувань форми одягу на основі графічних моделей фронтальних і профільних технічних ескізів гармонійної і трансформованої фігури жінки.

В основу досліджень покладено алгоритм обчислень системи пропорційних відрізків, побудованих за правилом "золотого перетину" відносно довжини тіла узагальненої гармонійної фігури.