LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу

Отримана сітка горизонтальних та вертикальних членувань утворює інтегровану сітку гармонійних членувань виробу (рис. 5).

Для перетворення гори-зонтальних проекційних членувань в криволінійні членування одягу запропоновано геометричний метод трикутників, на основі якого визначені дійсні значення вимірів.

Коефіцієнти регресії дійсних рівнів гармонійних членувань одягу розраховані за результатами трифакторного експерименту.

Значимість коефіцієнтів рівняння визначена за критерієм Ст'юдента (t = 2,36).

Адекватність отриманих рівнянь оцінена за критерієм Фішера (Fт = 3,7 при 3-ох коефіцієнтах рівняння, Fт = 3,8 при 4-ох коефіцієнтах рівняння).

Результати обчислень та рівняння регресії дійсних рівнів горизонтальних членувань наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Фрагмент регресійної залежності горизонтальних членувань одягу

Рівень горизонтальної лінії членування на пілочці, ум. од.

константа
коефіцієнти регресії

оцінка вагомості коефіцієнтів

експериментальне значення коефіцієнта ФішераРівняння регресіїа

b

c

d

ІqІ


5,4

1,14

6,57

3,69

0,16

1,18

0,04

у = 1,14+6,57х1+3,69x2

8,8

3,35

8,39

6,0

0,28

1,24

0,12

у = 3,35+8,39х1+6x2

10,8

1,46

12,56

6,14

-0,36

1,09

0,02

у =1,46+12,56х1+6,14x2

12,1

2,09

14,6

5,79

-1,06

1,37

1,36

у =2,09+14,67 х1+5,8x2

14,2

2,39

18,04

5,24

-2,14

1,13

0,02

у = 2,39+18х1+5,24x2-2,14х3

Визначення дійсних рівнів вертикальних членувань на основі обміру тривимірного манекену (в середовищі Auto CAD) та математичних залежностей довжини дуги еліпса (рис.6, форм. 6) (розрахованих в середовищі Microsoft Excel), підтверджують можливість застосування моделі еліпса в дослідженнях перерізів анатомічних ділянок тулуба для завдань проектування одягу.

(6)


де, а – довжина меншої півосі еліпса, см;

b – довжина більшої півосі еліпса, см;

t – кут між радіусом та більшою віссю еліпса, рад.

Обгрунтовано варіативне розташування діагональних членувань виробу для наступних кутів повороту вихідних гармонійних ліній: 11є, 18 є, 25 є, 30 є, 35 є, 45 є.

Запропонована методика коректування повнотних відхилень типових фігур з урахуванням перерозподілу прибавок по лінії грудей, талії та стегон. Обґрунтовано використання методу індексів в розподілі талієвих виточок та розширення по лінії стегон.

Відповідно рівняння регресії величин талієвих виточок в залежності від тотальних розмірних ознак фігури будуть такими:

І повнота: у = 1,5 + 0,5х1 - 0,5х2 – 9,9х3; (7.1)

ІІ повнота: у = 1,5 + 0,5х1 – 0,5х2 – 6,3х3; (7.2)

ІІІ повнота: у = 0,2 + 0,388х1 - 0,394х2 + 0,02х3; (7.3)

ІVповнота: у = -0,376 + 0,318х1 - 0,322х2 + 0,038х3; (7.4)

де, у – сумарна величина талієвих виточок, см;

х1 – обхват грудей, м;

х2 – обхват талії, м;

х3 – зріст, м.

Запропонована побудова графічної моделі трапецієвидного силуету на основі гармонійного трикутника, висота і основа якого співвідносяться як 1:4е, де е = 1,618 – єгипетський канон, з урахуванням проекційних вимірів узагальненої гармонійної фігури жінки.

У результаті досліджень сформовані геометричні моделі гармонійних силуетних форм жіночого легкого одягу з параметризацією композиційних рішень відносно гармонійної фігури жінки, які склали основу для удосконалення методу гармонізації одягу з позицій морфологічної тілобудови.

Трансформація узагальненої гармонійної жіночої фігури в заданий тип тіло будови здійснена в чотири етапи. На першому етапі сформовані розмірні таблиці основних груп споживачів, яка включає 30 стандартизованих розмірних ознак. На другому етапі розроблено класифікатор рубрикацій типів фігур. На третьому етапі сформовані параметричні таблиці відхилень проекційних розмірів реальної фігури від гармонійної. На четвертому етапі виконана індексація відхилень горизонталей гармонійної фігури та основних анатомічних точок типової жіночої фігури, що забезпечило формування постійної сітки горизонтальних ліній внутрішніх членувань.

Методичне забезпечення силуетної форми в конструкції легкого одягу представлене геометричними параметрами зовнішнього контуру та рекомендованими пропорційними прибавками на свободу облягання по лініях грудей, талії, стегон для 10 розмірів типових фігур.

У п'ятому розділі представлена підсистема проектування гармонійних конструктивно-декоративних рішень жіночого легкого одягу методом пропорціювання.

Методичне забезпечення підсистеми вибору раціональних варіантів композиційних рішень моделей одягу запропоновано у вигляді 7 опцій: корекцію сітки гармонійних внутрішніх членувань; визначення характеру зміни розмірів одягу по відношенню до розмірів фігури; одну дизайнерську – вибір переважної моделі одягу; одну проективну – побудову технічного ескізу моделі одягу; три розрахункові – визначення проекційних рівнів розташування композиційно-конструктивних швів та деталей одягу; визначення дійсних рівнів конструктивно-декоративних швів; обчислення ділянок базової конструкції; одну конструкторську – побудову базової та модельної конструкції одягу.

Розроблене методичне забезпечення апробоване в поетапній побудові технічних ескізів індивідуальної фігури та моделі жіночої сукні прилеглого силуету 164-96-112. Побудова базової конструкції виконана за методикою ЄМКО РЕВ з використанням системи Auto CAD. В композиційному вирішенні моделі враховані гармонійні переміщення елементів конструкції.

Перевірка базової конструкції жіночої сукні, спроектованої методом пропорційності, підтвердила високу статичну відповідність фігурі споживача. Комплексний показник статичної відповідності фігурі Рст = 4,94 бали.

Промислова апробація та впровадження методу пропорційності для вибору моделі одягу та коректування прототипу конструкції скорочує терміни побудови та моделювання конструкції сукні жіночої прилеглого силуету та підвищує якість виробу. Сумарний економічний ефект від впроваджених результатів на підприємствах складає: 3463,1грн на 1000 виробів в цінах 2005 р.


ВИСНОВКИ


  • Встановлено, що параметрична база даних морфологічних ознак тіло будови людини є основною в геометрії форми одягу, але недостатньою для забезпечення композиційних властивостей членувань в конструкції. Поетапну гармонізацію конструктивно-композиційних рішень одягу можна виконати на основі пропорційної побудови технічних ескізів графічних моделей фігури і одягу.

  • Обґрунтована доцільність


  •