LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака

1

1

2

3

4

5

6

7

332

-2,0

+2,0

-0,5

+0,5

-1,0

+1,0

14

-0,9

+5,9

-0,3

-0,6

-0,6

-1,2

352

+1,2

+1,0

+0,2

0

+0,4

+0,1

351

+1,2

0

+0,3

0

+0,6

0

451

+1,2

+1,8

+0,3

0

+0,6

0

951

+1,2

-0,7

+0,3

+0,3

+0,6

+0,6

95

+1,2

-0,7

+0,3

0

+0,6

0

94

-1,9

-0,8

+0,3

0

+0,6

0

933

-5,0

-1,0

+0,4

-0,2

+0,8

-0,5

433

-2,5

-0,9

-0,7

0

-1,4

0

333

-3,9

+1,6

-0,5

0

-1,0

0

Таким чином, запропонований спосіб силуетної модифікації конструкції чоловічого піджака дозволяє побудувати задану силуетну конструкцію для кожного виду вихідної інформації (Си0, Си1, Си2, Си3) шляхом переміщення основних конструктивних точок (рис.13) на розраховану величину у визначеному напрямку.

Для використання розробленого способу силуетної модифікації як конструкцій, так і промислових лекал, в промислову систему автоматизованого проектування одягу "Julivi" введені величини переміщень і збережені для використання їх в подальшому як довідника стандартних переміщень, оскільки ця система за режимом дозволяє перетворювати лекала шля-хом завдання координат зміщення точки відносно вихідної точки (рис.14).

Диференційована і комплексна оцінка ергономічних показників антропометричної відповідності модифікованих конструкцій свідчить про достатній рівень посадки (від 5 до 3,5 балів) усіх зразків.

Промислова апробація методу силуетної модифікації конструкцій чоловічого піджака на базі: АТВТ "Трембіта" м. Чернівці; ВАТ "Бердичівська фабрика одежі" м. Бердичів; ЗАТ "Старт" Закарпатська обл., м. Хуст підтвердила доцільність широкого використання розробленого методу на

підприємствах України, оснащених сучасними системами автоматизованого проектування.


ВИСНОВКИ


 • Виявлено, що вітчизняні САПРО враховують особливості роботи конкретних підприємств і розвиваються відповідно до їх вимог. Потребує доопрацювання етап створення тривимірних моделей типових фігур, які адекватно відтворюють сучасну популяцію чоловічого дорослого населення та забезпечують перетворення поверхні манекена в площинну конструкцію деталей.

 • Обґрунтована програма обміру чоловічого населення для формування антропометричної бази на основі 34-х розмірних ознак, достатніх для побудови конструкції чоловічого піджака та коригування геометричної моделі поверхні манекена за контрольними вимірами. В результаті антропометричного обстеження 250-ти чоловіків молодшої вікової групи обрано базову фігуру для подальших досліджень – 176-92-80, антропометричну характеристику якої відтворює типовий манекен.

 • Обґрунтовано метод прямого отоскопічного проектування, на основі якого запропоновано спосіб визначення координат точок поверхні манекена. Виконана адаптація системи координат для формування цифрової моделі сітчастого каркаса на основі 70-ти горизонтальних та 36-ти вертикальних перерізів в системі Auto CAD 2000, що забезпечило побудову геометричної моделі поверхні манекена.

 • Вперше в практиці вітчизняних досліджень виконане антропометричне коригування геометричної моделі поверхні манекена операцією розтягування на величину різниці антропометричних вимірів фігури та контрольних вимірів манекена.

 • Для дослідження стабільності зон розгортки поверхні манекена застосована деформація сітки, яка фіксує зони стискання і розтягування відносно лінії грудей. На цій основі виявлені місця концентрації деформацій та доведена доцільність генерування вертикальних смуг у блоки деталей.

 • За допомогою досліджень еквівалентності конструктивних модулів матричної конструкції та геометричних модулів розгортки поверхні манекена виявлена можливість практичного застосування розгортки поверхні манекена в переході від 3D до 2D автоматизованого проектування. Обґрунтовано використання топологічної операції "зсув" в елементах конструкції для забезпечення геометричного перетворення розгортки манекена в силуетну конструкцію.

 • Методом афінних перетворень визначені величини і напрямки переміщень основних конструктивних точок в силуетних модифікаціях конструкцій чоловічого піджака та виділені етапи перетворень, на основі яких розроблено спосіб силуетної модифікації конструкцій чоловічого піджака.

 • Проведено адаптацію способу силуетної модифікації конструкцій і промислових лекал до промислової системи автоматизованого проектування одягу "Julivi". Диференційована і комплексна оцінка модифікованих конструкцій підтвердила достатній рівень якості посадки чоловічих піджаків. Розроблена технологія проектування чоловічого піджака створює необхідні умови для удосконалення промислових автоматизованих систем проектування одягу.


  список опублікованих праць За темою дисертації


 • Славінська А.Л., Мица В.В. Синхронізація позначень розмірів побутового одягу для чоловіків // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. № 5. – ч. 1. Технічні науки. – С. 108-110.

 • Мица В.В. Проблеми адаптації іноземних систем розмірів одягу для експортного виробництва в швейній промисловості України // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №1. – С.117-119.

 • Мица В.В. Шляхи раціоналізації системи стандартизації розмірів готового одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №4. – С.183-186.

 • Славінська А.Л., Мица В.В. Особливості проектування геометричних моделей поверхні манекенів фігур // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. № 4. – ч. 2. Технічні науки. – С. 120-124.

 • Славінська А.Л., Мица В.В. Дослідження стабільності зон розгортки манекена на основі використання системи AUTO CAD // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. № 5. – ч. 1. Технічні науки. – С. 12-15.

 • Мица В.В., Домбровська О.М., Славінська А.Л.


 •