LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу

град

1

9В10865

-0,70

134,8

-0,9

153,8

-0,78

141,2

-0,94

160,8

-0,81

144,2

-0,98

168,1

2

9В7080

-0,7

134,2

-0,95

162,6

-0,94

141,3

-0,97

166,0

-0,98

145,5

-0,98

168,4

3

9В7291

-0,76

139,2

-0,94

160,8

-0,97

137,6

-0,98

169,5

-0,98

141,2

-0,98

168,2

4

9В7208

-0,83

146,3

-0,98

167,2

-0,98

150,0

-0,98

167,2

-0,98

153,5

-0,99

171,7

5

9В10273

-0,7

134,2

-0,87

149,9

-0,97

134,6

-0,90

154,6

-0,99

139,5

-0,96

163,1

6

9В7189

-0,66

131,6

-0,68

132,8

-0,90

136,7

-0,86

149,8

-0,96

136,0

-0,88

151,6

7

9В8231

-0,72

136

-0,89

152,7

-0,86

130,1

-0,85

148,5

-0,88

139,2

-0,94

160,4


Зокрема, при збільшенні глибини складки на кожній із досліджуваних тканин спостерігається зростання кута її розкриття до і після замочування. Так, на чистововняних тканинах кут розкриття складки глибиною 4, 5, 6 см після замочування у порівнянні з його величиною до замочування зростає у межах 12,2 – 17,5 %; на тканинах із вмістом вовни та поліестру – у межах 10,3 – 18,8 %; на напіввовняних тканинах із вмістом віскози – 10,5 – 14,5 %; на змішаних тканинах (Віс, ПЕ) – 7,3 – 13,2 %.

Встановлено, що із збільшенням глибини складки на 1 см кут її розкриття після замочування також збільшується: арт.9В10865 – 0,2 – 2 %; арт.9В7080 – 1 – 3 %; арт.9В7291 – 2 – 5 %; арт.9В7208 – 0,3 – 2 %; арт.9В10273 – 1,4 – 2,5 %; арт.9В7189 – 0,9 – 1,5 %; арт.9В8231 – 1 – 5 %.

В результаті аналізу формостійкості складок на досліджуваних тканинах (табл. 1) встановлено, що найстійкішими є складки на змішаних тканинах віскозної групи, тому підвищення їх формостійкості можна досягти за рахунок варіювання режимів ВТО.

Кореляційний аналіз, проведений за даними експерименту, дозволив оцінити ступінь впливу властивостей матеріалу на формостійкість групових складок (табл. 2).

Таблиця 2

Вагомість впливу властивостей

матеріалів на формостійкість складок

Геометричні параметри складки (F = E), см

Вагомість впливу властивостей матеріалів

(від більшого до меншого)


До замочування

Після замочування

4

Сировинний склад → товщина тканини → Но → Ну → Еу → Ео

Сировинний склад → товщина тканини → Но → Ну → Еу → Ео

5

Сировинний склад → Еу → Ео →

Ну → Но → товщина тканини

Сировинний склад → Ео → Еу → Но → Ну → товщина тканини

6

Сировинний склад → Но → Ну →

Еу → Ео → товщина тканини

Сировинний склад → Но → Ео → Еу → Ну → товщина тканини

Виявлено, що для утворення стійкої складки на тканинах вовняної групи виникає необхідність досліджень ефективності ВТО з використанням хімічних композицій.

Встановлено, що діяльність швейних підприємств пов'язана з переробкою готових текстильних матеріалів, тому актуальним є дослідження формостійкості складчастої поверхні після попередньої хімічної обробки тканин хімічними реагентами з подальшим утворенням на них складок та їх закріпленням. Аналіз експериментальних досліджень показав, що спосіб нанесення формозакріплюючої композиції на зразки тканини шляхом просочування є найбільш ефективним.

Формалізація впливу концентрації складників композиції для надання формостійкості складчастій поверхні на кут розкриття складки проведена в рамках однофакторного експерименту. Відповідно до цього здійснено почергове варіювання концентрації сечовини та уротропіну в розчині композиції при одночасній стабілізації решти речовин на визначеному рівні (хлорид амонію – 5 г/л, гліцерин – 20 г/л).

В результаті аналізу впливу концентрації сечовини та уротропіну в розчині композиції на показник формостійкості, яким є кут розкриття складки, виявлено математичні залежності між цими параметрами, які описуються рівняннями регресії (табл. 3, 4).

Таблиця 3

Залежність кута розкриття складки від концентрації сечовини

Артикул тканини

Константа

Коефіцієнт рівняння

Рівняння регресії

Достовірність апроксимації,

R2


a

b

c7189

95,9

0,372

-0,0024

z=95,9+0,372x -0,0024x2

0,98

8231

89,98

0,663

-0,0042

z=89,98+0,663x -0,0042x2

0,98

10865

68,7

1,316

-0,0072

z=68,7+1,316х -0,0072x2

0,94

7080

266,27

-2,377

0,0086

z=266,27-2,377х +0,0086x2

0,99

7208

246,07

-2,049

0,0078

z=246,07-2,049х +0,0078x2

0,92

7291

163,81

0,8558

0,0028

z=163,81+0,8558x+0,0028х 2

1

10273

183,5

-1,06

0,0024

z=183,5-1,06х +0,0024x2

0,99


Таблиця 4

Залежність кута розкриття складки від концентрації уротропіну

Артикул тканини

Константа

Коефіцієнт рівняння

Рівняння регресії

Достовірність