LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу

апроксимації,

R2


a

b

c7189

166,84

-0,0912

0,002

z=166,84-0,912х+0,002х2

0,93

8231

137,62

-0,441

0,002

z=137,62-0,441х+0,002х2

1

10865

235

-4,24

0,056

z=235-4,24х+0,056х2

1

7080

83,85

0,906

-0,0068

z=83,85+0,906х-0,0068х2

0,96

7208

100,08

1,257

-0,0106

z=100,08+1,257х-0,0106х2

0,963

7291

125,55

0,578

-0,0068

z=125,55+0,578х-0,0068х2

0,963

10273

125,93

0,233

-0,0034

z=125,93+0,233х-0,0034х2

1


Рівняння регресії встановлені у табличному процесорі Excel шляхом апроксимації графічної залежності між кутом розкриття складки та концентраціями сечовини і уротропіну в розчині.

На основі аналізу встановлених залежностей визначено рекомендований склад композиції для надання формостійкості складкам з урахуванням сировинного складу матеріалів (табл. 5), при використанні якого кут розкриття складок зменшується, а гострота складок підвищується в порівнянні з необробленими тканинами у 1,5...2 рази.

Таблиця 5

Формостійкість складок на костюмних тканинах,

оброблених рекомендованим складом композиції

№ п/п

Артикул тканини

Концентрація, г/л

Кут розкриття складок, град.

Гострота складок, %сечовина

уротропін

необроблена тканина

оброблена тканина

необроблена тканина

оброблена тканина

1

10865

100

75

134,80

121,00

25,11

32,77

2

7080

125

125

134,20

96,50

25,44

46,35

3

7291

125

100

139,20

106,00

22,66

41,11

4

7208

125

100

146,30

117,00

18,72

35,00

5

10273

125

100

134,20

89,00

25,44

50,55

6

7189

125

100

131,00

100,00

26,88

44,44

7

8231

125

75

136,00

113,50

24,44

36,94Встановлено, що жорсткість тканин після обробки запропонованою композицією зросла у допустимих межах, що свідчить про її закріплення на поверхні досліджуваних тканин у достатній мірі. Питоме розривальне навантаження апретованих тканин збільшилось у межах 14...22 %, що є допустимим для костюмних тканин.

На основі аналізу експериментальних даних встановлено, що запропонований склад композиції є стійким до дії прання та хімічного чищення.

Залежність величини кута розкриття складки від кількості циклів прання описується поліномами другого і третього ступенів, рівняння яких одержані у табличному процесорі Excel. Стійкість складки після хімічного чищення залишається високою (71,42...100 %).

В п'ятому розділі розроблено метод мультиплікаційного проектування варіативних рядів видів складок в конструкціях жіночих спідниць.

Обґрунтована система додатків для побудови конструкції прямої спідниці, що здійснюють значний вплив на проектування виробів із складчастою поверхнею. Експериментальне дослідження суміщення матричної конструкції і конструкцій спідниці, побудованих із зміною додатку на свободу по лінії талії і стегон та додатку на товщину матеріалів, виявило нерівномірність зсуву основних точок конструкції (рис. 6). Аналіз даної трансформації конструкції забезпечує вибір такої величини додатку на свободу по лінії талії та стегон, яка забезпечить ціле число складок у виробі з урахуванням нашарування тканини у складках, яке залежить від кількості складок.
Рис. 6. Схема силуетної трансформації конструктивних точок конструкції

жіночої спідниці

Розроблено нормалізований ряд величин завуження глибини складки внизу, який апробований у способі побудови модуля складки.

Експериментально встановлено, що величина завуження глибини складки внизу залежить від довжини виробу та розхилу виточки на лінії талії:

,

(5)

де ВВ1 – величина завуження складки внизу, см;

dт скл – величина розхилу виточки по лінії талії на складку, см;

Т12, Т7, Т9 – розмірні ознаки фігури, см;

П – величина додатку на свободу, см.

Розроблено спосіб перерозподілу виточок по лінії талії в складки в умовах автоматизованого проектування при проектуванні жіночих спідниць із складками "в кругову" на фігури різних розмірів на основі розгортки поверхні тазової частини манекена. Проаналізувавши отримані дані, розроблено нормалізовані параметричні ряди величин розхилу і довжин талієвих виточок, які відповідають розрахункам матричної конструкції жіночої спідниці зі складками "в кругову". На основі дослідження змінювання величин виточок у вертикальних членуваннях в першій групі розмірів типових жіночих фігур встановлено, що при збільшенні розміру характерні наступні діапазони їхніх змінювань відносно антропометричних точок:

  • зростання: В0 (рп, ф) – 0,14 0,286 см; В2 (л) – 0,986 1,114 см; В12 (рс) – 0,26 0,84 см;

  • зменшення: В3 (л) – 1,243 0,557 м; В6 (рб) – 2,3 0,8 м; В9 (п) – 2,5 2,1м.

В результаті дослідження впливу додатку на свободу на зміну конструктивних параметрів матричної конструкції жіночих спідниць встановлено, що в системі силуетних конструкцій при перерозподілі розхилу виточок необхідно враховувати коефіцієнти силуетного перетворення. Тоді, при побудові креслення конструкції жіночої спідниці із складчастою поверхнею прямого силуету загальний розхил талієвих виточок запропоновано розраховувати за формулою:

,

(6)

де k – коефіцієнт силуетного перетворення;

dті – розхил виточки по лінії талії і-ого вертикального членування;

n – кількість вертикальних членувань; n =