LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу

1...12.

Для експериментального обґрунтування витрат матеріалу, тобто кількості полотнищ тканини на виготовлення спідниці зі складками "в кругову" проведено повний чотирифакторний експеримент. При цьому використано ортогональний центральний план першого порядку. Основними факторами є: обхват стегон типової фігури (Т19), товщина тканини (д), додаток на свободу по лінії стегон (Пси) і ширина тканини (Штк). Відповідно до плану розрахунку обробка результатів експерименту здійснювалась у табличному процесорі Excel, що дозволило отримати адекватну чотирифакторну модель, яка забезпечує визначення кількості полотнищ тканини заданої ширини для виготовлення спідниці зі складками "в кругову" при автоматизованому способі проектування:


(7)

Перевірка отриманої математичної моделі за критерієм Фішера підтвердила її адекватність (Fрозр = 0,84 < Fтабл = 2,4).

Розроблено спосіб побудови одиничних складок на основі гармонізації ліній внутрішніх членувань. Величини формотворних елементів складок при побудові спідниці із складчастою поверхнею шляхом введення одиночних складок у місцях розміщення гармонійних вертикальних членувань визначені з використанням способу перерозподілу виточок по лінії талії в складки на основі розгортки манекена.

Розглянуто зміщення конструктивних точок конструкції при введенні у неї складок, яке призводить до виникнення конструктивних дефектів посадки виробу із складчастою поверхнею на фігурі людини. Перевірка статичної відповідності конструкцій спідниць із складками підтвердила вагомість дефектів "надлишковий захід однієї сторони складки на іншу сторону" та "розходження сторін складки у фронтальній площині". Проведена оцінка комплексного ергономічного показника дозволила зробити висновок, що конструкції спідниці із складчастою поверхнею, які побудовані з використанням розроблених способів, забезпечують високий рівень статичної відповідності виробу (РСТск п = 4,83).

Представлено результати апробації та впровадження способів побудови графічної моделі поверхні манекена суміжних розмірів та повнот; визначення величини завуження глибини складки внизу відповідно до довжини виробу; автоматизованого модифікування формотворних елементів в складки у виробництво на базі ВАТ Хмільницька швейна фабрика "Лілея" (м. Хмільник, Вінницька обл.) і ТОВ "Швейна фабрика" (м. Староконстянтинів, Хмельницька обл.) при розробці жіночих спідниць із складчастою поверхнею. Економічний ефект від впровадження результатів досліджень на підприємствах складає 2402,6 грн на 1000 виробів в цінах 2006 року. Розроблені інформаційне і методичне забезпечення впроваджені в навчальний процес Хмельницького національного університету.

Впровадження результатів дослідження знизило трудовитрати на етапах конструкторської підготовки виробництва та витрати матеріалів за рахунок виключення робіт по розрахунку конструкції жіночої спідниці із складками "в кругову" та робіт, пов'язаних з макетуванням.

Загальні висновки


 • Теоретичні та експериментальні дослідження з удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу дозволили запропонувати структуру інваріантної системи процесу складкоутворення, в рамках якої визначений уніфікований інформаційний простір параметрів складок, що привело до підвищення якості проектування на основі мультиплікаційних перетворень односторонньої складки за маршрутом: лінійний каркас поверхні тазової частини манекена конструкція складчастої поверхні спідниці фіксація складки в матеріалі.

 • Теоретично обґрунтована оптимізація геометричних параметрів на основі збіжності глибини та ширини складки в методі простої ітерації, що однозначно регламентує проектну процедуру складкоутворення будь-якого виду складки методами зсуву і повороту односторонньої простої складки.

 • Вперше в геометричній моделі вихідної поверхні тазової частини манекена досліджено етап антропометричного модифікування поверхні манекена на суміжні розміри і повноти, що забезпечує виконання трансформації зображення графічної моделі поверхні манекена у розгортку складчастої поверхні спідниці з урахуванням кроку вертикальних перерізів.

 • Визначені варіативні можливості технологічного забезпечення високої якості формостійкості складок на досліджуваних костюмних тканинах, в тому числі за рахунок змінювання концентрації хімічних компонентів формозакріплюючої композиції. Отримані залежності кута розкриття складок визначають раціональну область параметрів запропонованого складу композиції (арт.9В10865 (Вов. 100%) – концентрація сечовини 100 г/л, уротропіну – 75 г/л; арт.9В7080 (Вов. 100%) – концентрація сечовини 125 г/л, уротропіну – 125 г/л; арт.9В7291 (Вов. 65% - ПЕ 35%) – концентрація сечовини 125 г/л, уротропіну – 100 г/л; арт.9В7208 (Вов. 35% - ПЕ 65%) – концентрація сечовини 125 г/л, уротропіну – 100 г/л; арт.9В10273 (Віс. 65% - Вов. 35%) – концентрація сечовини 125 г/л, уротропіну – 100 г/л; арт.9В7189 (Віс. 48% - ПЕ 52%) – концентрація сечовини 125 г/л, уротропіну – 100 г/л; арт.9В8231 (Віс. 47% - ПЕ 53 %) – концентрація сечовини 125 г/л, уротропіну – 75 г/л) та волого-теплової (Т = 110 0С, Р = 0,8 кПа, tпр = 3 с) обробки, які забезпечують формостійкість складок на костюмних тканинах вовняної та віскозної груп після прання та хімічного чищення.

 • Експериментально підтверджена достовірність принципів мультиплікаційного методу проектування складчастих поверхонь спідниці. Розроблені рекомендації для побудови конструкції модуля складки із застосуванням уніфікованих способів перерозподілу виточок по лінії талії, визначення величини завуження глибини складки по лінії низу спідниці, побудови одиничних складок на основі гармонізації ліній внутрішніх членувань та групової мультиплікації конструкції односторонньої складки з використанням спеціальної підпрограми, що створює передумови автоматизованого

  проектування складчастих поверхонь спідниць методом ітерації конструкції односторонньої складки.

 • Промислова апробація та впровадження способів визначення величини завуження глибини складки внизу та перерозподілу виточок по лінії талії в складки при проектуванні конструкцій виробів із складчастою поверхнею скорочує термін розробки конструкції на 30,9 % та підвищує якість виробу. Економічний ефект від впровадження результатів досліджень на підприємствах складає 2402,6 грн на 1000 виробів в цінах 2006 року.


  За темою Дисертації опубліковані наступні роботи:


 • Швець Г.С., Славінська А.Л. Аналіз структурних характеристик складчастих поверхонь одягу // Вісник ХНУ. – 2005. – №1. – С. 109 – 112.

 • Швець Г.С., Славінська А.Л. Дослідження впливу властивостей матеріалів на формостійкість складчастих поверхонь в жіночому поясному одязі // Вісник ХНУ. – 2006. – №1. Технічні науки. – С. 157 – 159.

 • Швець Г.С., Славінська А.Л. Дослідження трансформації конструкції жіночої спідниці складчастої форми в системі конструктивних додатків // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №10 (104). – С. 256 – 260.

 • Швець Г.С., Славінська А.Л. Механізм модифікації формотворних елементів одягу з урахуванням засобів композиції // Вісник ХНУ. – 2006. – №3. Технічні науки. – С. 122 – 124.

 • Степанова


 •