LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин

розділ присвячено аналізу літературних джерел у сфері забезпечення формостійкості деталей швейних виробів із льономістких тканин.

Аналіз сучасного стану текстильного ринку вказує на перспективи відновлення традиційної для України сировини – льону, вироби з якого мають високі споживчі та медико-гігієнічні властивості. Особливості морфологічної будови льону зумовлюють низькі деформаційні властивості та високу зминальність. В зв'язку з цим виникає необхідність у застосуванні додаткових заходів підвищення формостійкості одягу із лляних тканин. При всій альтернативності нових технологій, вони практично не потіснили дублювання деталей клейовими прокладковими матеріалами. Процеси дублювання на пресах та установках прохідного типу мають суттєві відмінності, які недостатньо розглянуті в науковій літературі, і тому потребують подальшого вивчення і удосконалення. Зважаючи на відсутність інформації щодо раціональної маси клейового покриття прокладок, виникає необхідність в додаткових дослідженнях впливу клейової компоненти на формостійкість виробів. Недостатньо вивченим залишається питання створення пакетів з ортотропними характеристиками в'язкої пружності. У зв'язку з цим, актуальним являється завдання дослідження в'язкопружних властивостей льономістких пакетів та їх компонентів статичними та динамічними методами. Питання визначення раціональних технологічних режимів дублювання лляних тканин також залишається відкритим. Особливий інтерес представляє вплив експлуатаційних навантажень, в тому числі прання та вологої чистки, оскільки для гігроскопічних льономістких матеріалів можна чекати екстремального впливу води на міцність адгезивних зв'язків.

Існуючі методи оцінки формостійкості досить трудомісткі і відображують окрему, штучно виділену сторону проблеми, не враховуючи при цьому анізотропію в'язкопружних властивостей тканин та дубльованих пакетів. Для усунення цього недоліку необхідно створити новий метод оцінки формостійкості.

Таким чином, завдяки проведеному літературному огляду були виявлені основні проблеми виготовлення формостійкого одягу із лляних матеріалів, на основі яких були визначені мета та завдання дисертаційної роботи.

У другому розділі дисертації описані технічні засоби та методи проведення досліджень механічних та реологічних властивостей предметів досліджень.

Виходячи з програми досліджень, дублювання пакетів здійснювалось на установці прохідного типу Multi Star фірми „Kannegisser" та стаціонарному плоскому пресі SM-98 фірми „Veit" (Італія) з варіюванням параметрів тиску, температури та часу пресування (швидкості руху транспортної стрічки).

Дослідження механічних властивостей полягали у визначенні показників жорсткості (ГОСТ 10550-74, DIN 53362), незминальності (ГОСТ 19204-74) та розшаровувального зусилля (DIN 54310). Для визначення жорсткості за методом Кантілевера використано оригінальний модернізований пристрій з автоматичною реєстрацією результатів вимірювання, що дає змогу значно зменшити похибку вимірювання (0,1 мм). Для визначення розшаровувального зусилля застосовано автоматизований комплекс, до складу якого входить малоінерційна розривна машина "Zwick 1445", або установка "Instron 4200" з постійною швидкістю деформування та удосконаленим електронним силовимірювачем (похибка 1%), застосування яких дозволяє значно скоротити затрати часу на підготовку та проведення експерименту.

Дослідження реологічних властивостей виконувалось статичним методом на релаксометрі, до складу якого входить катетометр В-360, та методом подовжніх резонансних коливань на оригінальній напівавтоматичній установці УДМ1-КБ. Застосування неруйнівного методу подовжніх резонансних коливань забезпечує можливість багаторазового використання проб, чим значно скорочує затрати матеріалів на проведення комплексу випробувань.

Окрім цього, в даному розділі наведено методику проведення вологої чистки, застосування якої для дослідження впливу експлуатаційних навантажень на показники якості клейового з'єднання було здійснено у вітчизняній практиці наукових досліджень вперше.

Третій розділ присвячений вирішенню завдання удосконалення технологічних процесів дублювання деталей одягу із льономістких тканин.

Для проведення досліджень були відібрані 9 артикулів тканин (табл.1). Вибір прокладкових матеріалів виконувався на основі попередніх досліджень з урахуванням рекомендацій спеціалістів та властивостей тканин верха.

Таблиця 1

Характеристика льономістких тканин

Назва

К* 1

К 2

К 3

К 4

К 5

К 6

К 7

К 8

К 9

Кількість ниток на 10см

о

160

200

140

190

160

140

220

260

127


у

140

180

110

170

120

100

170

180

100

Поверхнева густина, г/м2

220

165

195

200

235

310

209

210

265

Вид переплетення

жакар

дове

полот

няне

полот

няне

полот

няне

полот

няне

полот

няне

репсо

ве

полотняне

полот

няне

Сировинний склад, %

100 льон

100 льон

100 льон

100 льон

100 льон

100 льон

65 ПЕ

25 Віс

10 льон

52,8 льон 46 бавовна 1,2 лайкра

60 льон

40 бавовна

Для встановлення передумов утворення формостійких клейових пакетів визначались механічні та реологічні властивості моношарів пакетів. Встановлено, що льономісткі тканини та прокладкові матеріали характеризуються широким діапазоном значень показників динамічного модуля пружності Eд, декременту затухання d, статичного модуля пружності Ест, жорсткості ЕІ та незминальності c (Ест= 0,260 МПа, Ед= 150 МПа, d= 0,180,56, c=2555 %, ЕІ= 0,0510 мН*см2), що зумовлює певні труднощі при підборі матеріалів у пакети.

Виявлено ідентичний характер зміни статичного і динамічного модуля в'язкої пружності, чим підтверджено спорідненість обох показників. Як бачимо (рис. 1), лляні тканини мають хрестоподібну форму показників Eд, Ест з максимумом в подовжньому напрямку. У той же час, монострейчеві