LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин

встановити вагомість та раціональні значення параметрів процесу дублювання льономістких тканин на пресі та установці прохідного типу. Створено уніфіковану модель процесу дублювання лляних тканин з різною поверхневою густиною. Показано, що прийнятий в практиці принцип узгодження поверхневої густини матеріалу верха та прокладки може бути прийнятий як орієнтовний. Вперше в практиці вітчизняних досліджень отримано аналітичні залежності, які дозволяють прогнозувати міцність клейового з'єднання при застосуванні прикладних матеріалів з різною масою клейового покриття.

3. За допомогою мікроскопічних досліджень специфіки утворення адгезивного зв'язку в дубльованих пакетах встановлено, що якість процесів дублювання льонобавовняних тканин в основному забезпечується вплавленням ворсистої структури тканини в розплав клейової точки.

4. Визначено вплив процесів дублювання на показники жорсткості та в'язкопружні характеристики пакетів із лляних матеріалів, на основі чого обґрунтовано можливість використання різних схем взаєморозміщення осей пружної симетрії моношарів для дублювання окремих ділянок виробів, адаптуючи конфігурацію пружних полів до умов формування експлуатаційних навантажень на елементи одягу.

5. Вперше в практиці вітчизняних досліджень встановлено вплив вологих чисток та прання на формостійкість пакетів. Виявлені переваги вологої чистки для догляду за виробами із льону в порівнянні з пранням та хімочищенням. Остаточне визначення режимів дублювання рекомендується здійснювати з урахуванням можливої зміни властивостей пакетів після вологої обробки.

6. Методом експертних оцінок визначено показники формостійкості виробів із льономістких тканин та встановлено їх вагомість. Проведено комплексну оцінку формостійкості виробів із льономістких тканин із врахуванням анізотропії їх властивостей.

7. Запропоновано метод прогнозування та експрес-оцінки формостійкості на основі динамічного модуля пружності. Зважаючи на високий рівень лінійної кореляції між показниками розроблено аналітичні залежності, за допомогою яких можна здійснити перехід від динамічного модуля пружності до інших характеристик.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Березненко С.М., Простиченко Н.В. (Садретдінова Н.В.), Гартмут Рьодель. Дослідження особливостей дублювання на прикладі льономістких тканин // Вісник КНУТД. - 2002. - №2. - С. 7-11.

 • Простиченко Н.В., Березненко С.М. Нові підходи в підвищенні формостійкості виробів із льономістких тканин // Вісник ТУП. - 2003. - №5. - С. 75-78.

 • Простиченко Н.В., Березненко С.М., Лебідь О.С. Дослідження процесів дублювання деталей одягу із льономістких матеріалів із застосуванням клейових матеріалів фірми "Camela" // Вісник КНУТД. - 2003.-№2. -С. 125-129.

 • Простиченко Н.В. Вплив вологих чисток на якість клейового з'єднання // Вісник ХДТУ. - 2004. - № 20. - С. 160-163.

 • Садретдінова Н.В., Березненко С.М. Розробка методу прогнозування формостійкості льоновмісних тканин // Вісник КНУТД. -2004.-№4. -С. 125-129.

 • Патент 3484 Україна, 02-02. Сорочка трикотажна дитяча / Н.В. Простиченко, С.М. Березненко – №99070452; Заявл.27.07.99.; Опубл. 26.10.2000; Бюл. №4.

 • Beresnenko S.M., Prostychenko N.W., Roedel H. Analyse des Unterschiedes zwischen den Fixierkonditionen der Platten– und Durchlaufpresse am Beispiel von Oberbekleidung aus Leinen // Jahrbuch fuer die Bekleidungswirtschaft 2003. - Berlin: Fachverlag Schiele & Schoen GmbH, 2003. - S. 85-96.

 • Простиченко Н.В., Березненко С.М. Дослідження можливостей підвищення формостійкості деталей екологічно чистого одягу із лляного трикотажу // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - К.: ДАЛПУ. -1999. - С. 3.

 • Березненко М.П., Хохлова І.Я., Березненко С.М., Простиченко Н.В. Особливості виготовлення змішаної лляної пряжі з використанням котонізованого коротковолокнистого льону // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - К.: КДУТД. - 2000. - С. 3-4.

 • Березненко М.П., Березненко С.М., Простиченко Н.В., Матуляк О.Б. Проблеми підвищення формостійкості деталей одягу із трикотажних матеріалів // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - К.: КДУТД. - 2000. - С. 5.

 • Павлова М.С., Простиченко Н.В., Березненко С.М. Нові підходи в оцінці анізотропії зминальності льономістких тканин при багаторазових впливах// Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". - К.: КНУТД. - 2003.- С. 5.

 • Шафранська X., Павлова М.С., Простиченко Н.В., Березненко С.М. Дослідження процесів дублювання деталей одягу із льономістких матеріалів із застосуванням клейових матеріалів фірми "Camela" // Тези доповідей II Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". - К.: КНУТД. - 2003. - С. 6, 7.

 • Простиченко Н.В., Лебідь О.С., Березненко С.М., Шафранська. Дослідження впливу багаторазових вологих чисток на показники міцності клейових з'єднань // Тези доповідей II Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". - К.: КНУТД. - 2003. - С. 8.

 • Шафранська X., Павлова М., Простиченко Н.В, Березненко С.М. Підвищення формостійкості льономістких матеріалів із застосуванням прокладкових матеріалів фірми "Camela" Польща) // Збірник матеріалів конференції "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва". - Хмельницький: ТУП. - 2003. - С. 144.

 • Садретдінова Н.В., Березненко С.М. Розробка методу оцінки формостійкості льономістких тканин // Тези доповідей ІII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". - К.: КНУТД. - 2004. - С. 3.

  АНОТАЦІЯ

  Садретдінова Н.В. Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів – Київський національний університет технологій і дизайну, Київ, 2005.

  Захищається рукопис, що містить результати теоретичних і експериментальних досліджень процесів дублювання деталей одягу із сучасних льономістких тканин з метою забезпечення їх формостійкості.

  Дисертація присвячена розробці графоаналітичних методів та моделей технологічних процесів дублювання для забезпечення формостійкості деталей одягу з використанням структурних, механічних та реологічних характеристик лляних тканин та пакетів на їх основі. Отримані моделі дозволяють прогнозувати якість клейового з'єднання та визначати раціональні параметри дублювання льономістких тканин у залежності від виду дублюючого обладнання, режимів дублювання, структурних особливостей тканин верха і


 •