LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

чищення, на ці показники та на рівень якості клейових з'єднань деталей пальто.

Існуючі методи оцінки формостійкості досить трудомісткі і відображують окрему, штучно виділену, сторону проблеми, не враховуючи при цьому тактильні відчуття кінцевого споживача.

У зв'язку з недостатністю існуючої інформаційної бази даних за показниками механічних та тактильних властивостей пальтових тканин (особливо давальницького походження), клейових прокладкових матеріалів та пакетів на їх основі, в тому числі з урахуванням впливу на ці показники температури, виникає необхідність в проведенні додаткових досліджень з використанням статичних та динамічних методів.

В такій же мірі необхідно вирішити питання забезпечення рівня якості розпрасування швів при використанні останніх розробок в сфері динамічних методів формоутворення.

Опрацьовані літературні джерела наукової та технічної інформації дозволили сформулювати мету роботи, обґрунтувати необхідність проведення комплексу теоретичних і експериментальних досліджень та сформулювати завдання досліджень.

У другому розділі дисертації здійснений аргументований вибір предмету досліджень, описані технічні засоби та методи досліджень механічних властивостей вихідних матеріалів та пакетів, а також процеси вібророзпрасування швів та дублювання деталей одягу.

В якості предметів досліджень були вибрані тонкосуконні пальтові тканини давальницького походження, які використовуються на ЗАТ ВТШФ „Дана" (м. Київ) та ЗАТ "Прилуцька швейна фабрика" (м. Прилуки), характеристика яких була доповнена результатами власних випробувань (табл. 1) згідно діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ).


Таблиця 1

Характеристика пальтових тканин

Умовне позначення тканини

Вміст складників сировинного складу, %

Переплетення

Товщина, мм (ГОСТ 12023-93)

Густина поверхнева текстильного полотна, г/м2 (ГОСТ 3811-72)

Число ниток по основі / утоку на 100 мм (ГОСТ 3812-72)

Розривальне зусилля по основі / утоку, Н (ГОСТ 3813-72(ИСО 5082-82))

Видовження на момент розірвання по основі / утоку, % (ГОСТ 3813-72)

Жорсткість щодо згинання по основі / утоку, 103 мкН∙см2 (ГОСТ 10550-93)

Коефіцієнт зминальності по основі / утоку (ГОСТ 18117-80)

"Parona"

Вовна - 65

Віс - 20

ПАН - 15

Сатино-ве

1,6

400

285 / 110

460/335

31/36

9663 / 11307

0,27/ 0,26

"Chan-nel"

Вовна – 70

ПАН – 30

Крепове

1,8

370

110 / 110

250/300

48/30

14816 / 35038

0,20/ 0,15

"Lіоnа"

Вовна - 80

ПАН – 20

Саржеве 1/2

1,8

405

160 / 130

295/205

31/45

13581 / 13906

0,24/ 0,24

"Classic"

Вовна – 85

ПАН – 15

Крепове

1,9

380

145 / 115

224/177

24/25

4844 / 7664

0,29/ 0,28

"2210"

Вовна – 80

ПАН – 20

Саржеве 2/2

1,7

390

115 / 135

369/161

51/38

22977 / 10245

0,18/ 0,27


В рамках співробітництва з польською фірмою-виробником прокладкових матеріалів „Camela" для вирішення завдання дослідження впливу структурних характеристик прокладкового матеріалу на рівень якості клейових з'єднань були напрацьовані нові прокладкові матеріали, які відрізнялись поверхневою густиною та видом клейового покриття (табл. 2).

Визначення показників жорсткості щодо згинання здійснювалося на пристрої ПТ–2 (ГОСТ 10550-93) та на удосконаленому нами пристрої для визначення показників жорсткості щодо згинання текстильних матеріалів в умовах температурного впливу (ПВЖЗ) (рис. 1, а). Новизна пристрою захищена патентом України на корисну модель.
Таблиця 2

Характеристика клейових прокладкових матеріалів

виробництва фірми „Camela" (Польща)

Артикул

Вміст

складників сировинного складу, %

Густина поверхнева текстильного полотна, г/м2 (ГОСТ 3811-72)

Покриття

Товщина, мм (ГОСТ 12023-93)

Маса клейового покриття, г/мІ

45512/XL16

Віс – 30;

ПЕ – 70

553

ПА пастова точка

46 точок/смІ

0,250,01

10,0

45515/XL16

Віс – 30;

ПЕ – 70

674

ПА пастова точка

46 точок/смІ

0,300,01

10,0

45509/XL16

Віс – 30;

ПЕ – 70

806

ПА пастова точка

46 точок/смІ

0,300,01

10,0

45512/XL96

Віс – 30;

ПЕ – 70

583

ПА порошкова подвійна точка

46 точок/см

0,300,01

7 / 8

45516/XL96

Віс – 30;

ПЕ – 70

804

ПА порошкова подвійна точка

46 точок/см

0,300,01

7 / 8

45502/XL96

Віс – 30;

ПЕ – 70

1006

ПА порошкова подвійна точка

46 точок/см

0,350,01

7 / 8


Дослідження показників механічних властивостей пальтових матеріалів (Р – розривальне зусилля, Н; е –видовження під час розриву, %) здійснювалось на установці "LabTest 2.05" (Чехія) (рис. 1, б) (похибка виміру 1%). Динамічні характеристики матеріалів (Ед – динамічний модуль пружності, МПа, д – декремент затухання) визначалися на установці, створеній за допомогою проф. Кострицького В.В. УДМ-1КБ. Окрім цього в розділі наведені методики виконання процесів вібророзпрасування швів на установці для віброформування деталей одягу.

а)

б)

Рис. 1. Експериментальне устаткування:

а) функціональна схема пристрою для визначення показників жорсткості щодо згинання текстильних матеріалів в умовах температурного впливу (ПВЖЗ);

б) загальний вид розривальної