LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

залежності розшаровувального зусилля Рр=f (Т, t)

Умовне позначеннятканини

Артикул клейового матеріалу

Двофакторні математичні моделів кодованому вигляді

1

2

3

при дублюванні на установці прохідного типу

"Classic"

45509XL16

Y=0,297+0,067 x1+0,023 x2-0,038 x12-0,029 x22


45516XL96

Y=0,345+0,065 x1+0,027 x2-0,024 x12-0,05 x22

"Liona"

45509XL16

Y=0,229+0,066 x1+0,04 x2+0,005 x12-0,016 x22


45516XL96

Y=0,282+0,036x1+0,016x2+0,005x12-0,001x22

"Channel"

45509XL16

Y=0,348+0,062 x1+0,022 x2+0,007 x12-0,013 x1x2-0,035 x22


45516XL96

Y=0,389+0,067 x1+0,039 x2-0,019 x12-0,038 x22

"Parona"

45509XL16

Y=0,277+0,063 x1+0,018 x2+0,005 x12-0,018 x1x2-0,041 x22


45516XL96

Y=0,330+0,065 x1+0,02 x2+0,012 x12-0,012 x1x2-0,035 x22

"2210"

45509XL16

Y=0,241+0,048 x1+0,044 x2+0,017 x12-0,025 x22


45516XL96

Y=0,272+0,041 x1+0,026 x2+0,021 x12 -0,021 x22Закінчення табл. 7

1

2

3

при дублюванні на пресі

"Classic"

45509XL16

Y=0,241+0,060 x1+0,021 x2+0,005 x12-0,016 x1x2-0,038 x22


45516XL96

Y=0,303+0,074 x1+0,033 x2-0,021 x12-0,035 x22

"Liona"

45509XL16

Y=0,240+0,061 x1+0,025 x2-0,005 x12-0,012 x1x2-0,035 x22


45516XL96

Y=0,327+0,067 x1+0,025 x2-0,047 x12-0,037 x22

"Channel"

45509XL16

Y=0,272+0,066 x1+0,026 x2-0,025 x12 -0,030 x22


45516XL96

Y=0,312+0,062 x1+0,024 x2-0,009 x12-0,013 x1x2-0,037 x22

"Parona"

45509XL16

Y=0,242+0,075 x1+0,022 x2-0,017 x12 -0,009 x22


45516XL96

Y=0,242+0,061 x1+0,020 x2-0,009 x12

"2210"

45509XL16

Y=0,230+0,064 x1+0,020 x2+0,004 x12-0,013 x22


45502XL96

Y=0,276+0,065 x1+0,030 x2-0,003 x12-0,025 x22


На цій основі була визначена область раціональних параметрів дублювання (табл. 8), при якій гарантовано забезпечується рекомендований рівень розшаровувального зусилля.


Таблиця 8

Область раціональних параметрів дублювання

Вид клейових покриття

На установці прохідного типу при Р=0,2 МПа

На пресі

при Р=0,02 МПа

пастова точка

Т=130С, t=12 с;

Т=140С, t=10 с

Т=150С, t=12 с

"подвійна точка"

Т=130С, t=10 с;

Т=140С, t=8 с

Т=140С, t=10 с


Встановлено, що дублювання деталей одягу на установці прохідного типу має деякі переваги в порівнянні з умовами дублювання на пресі (більш низькі рівні вхідних факторів, при яких забезпечується рекомендований рівень Рр≥0,3 даН/см). Важливо підкреслити, що на установці прохідного типу необхідний рівень якості дублювання може бути забезпечений при нульовому рівні параметрів T, t незалежно від виду тканин верху та клейових матеріалів.

Визначена можливість варіативного вибору параметрів дублювання в залежності від асортименту клейових прокладкових матеріалів, що вкрай важливо для підприємств галузі різної потужності, при цьому перевагу слід надати клейовим матеріалам з подвійною точкою.

Аналіз однофакторних залежностей Pp=f(T), Pp=f(t), отриманих на основі математичних рівнянь (табл. 7) показав, що незалежно від способу дублювання (на пресі або установці прохідного типу) визначальним фактором забезпечення рівня якості дублювання є температура, що обумовлено чутливістю до цього параметра температури плавлення клейових компонентів. На основі отриманих результатів розроблені рекомендації по дублюванню пальтових тканин, які знайшли практичне втілення на швейному підприємстві.

П'ятий розділ дисертації присвячено оцінці ефективності процесів дублювання пакетів пальтових тканин за їх механічними властивостями.

В результаті досліджень встановлено, що розривальні характеристики пакетів в основному залежать від первинних властивостей пальтових тканин (показники розривального зусилля пакетів збільшуються всього на 2ч17%).

Виявлена варіативність формування динамічних показників пакетів в залежності від властивостей вихідних матеріалів та умов взаєморозташування моношарів. При цьому вперше для пакетів з пальтових тканин встановлена істотна роль клейового матеріалу в формуванні конфігурації полів Ед (рис. 7) та д. Доведена можливість формування пакетів із анізотропних матеріалів в трансверсальноізотропні системи та на базі цих даних визначена можливість упередженого формування властивостей пакетів за рахунок комбінаторики взаєморозміщення моношарів з урахуванням експлуатаційних навантажень.


"2210"

арт. 45509XL16
"2210"+арт. 45509XL16

"О-О"

"О-У"

"О-45"

Рис. 7. Діаграми динамічних модулів пружності Ед, МПа


Жорсткість пакетів щодо згинання, визначена за двома методиками, після дублювання збільшилась: при розташуванні проб прокладкою "вверх" в 3ч5 разів, "вниз" – 7ч9 разів, що необхідно враховувати при вирішенні питання забезпечення формостійкості окремих ділянок виробів (згин лацкана, коміру). Ця різниця особливо помітна при дублюванні пакетів за схемою "О-45" (ЕІ в 4ч5 раз більша, ніж ЕІ ).

Виявлені особливості формування полів ЕІ, Ед і д дають підставу вважати, що в процесі дублювання відбуваються істотні зміни на рівні макроструктури матеріалів, що склеюються. При цьому такими процесами можна керувати,