LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин

адаптуючи конфігурацію полів Ед і д до умов формування експлуатаційних навантажень на елементи одягу. Вперше в практиці подібних досліджень для пакетів пальтових тканин визначений вплив температурного навантаження на показники жорсткості щодо згинання в залежності від взаєморозташування моношарів (при Т=70110 0С жорсткість зменшується на 2575%). Ці дані дають підставу вважати за доцільне зменшення при ВТО силового навантаження на дубльований матеріал для забезпечення необхідного технологічного ефекту. При цьому зменшується вірогідність поверхневих змін тканин верху.

Дослідження пакетів на комплексній установці „Kawabata KES", показали, що в залежності від вихідних характеристик компонентів пакетів, способів їх взаєморозташування, виду клейового покриття (пастова і подвійна точка) суттєво, в 1,33,6 рази, зменшуються показники видовження, що в умовах експлуатаційних навантажень може спричинити збільшення залишкової деформації та визвати ефект "втоми". З урахуванням цих даних для певних ділянок одягу (низу виробів, рукавів) слід використовувати варіант взаєморозташування моношарів "О-У". Встановлено також, що при різних варіантах дублювання пакетів пальтових тканин жорсткість щодо зсуву Gз збільшується в 1,63,2 рази (пакети варіантів "О-О", "О-У") і 711 разів (пакети "О-45"). Останній варіант формування пакетів ("О-45") можна вважати найбільш доцільним для ділянок лацканів та пілочки в області грудей.

Комплексна температурна дія на пакет в процесі дублювання призводить до зменшення роботи стиснення та збільшення відносної швидкооборотної деформації (947 %). За цих умов коефіцієнт тертя зменшується на 39 %.

Відповідно змінилися й показники тактильних відчуттів: показник Koshi збільшився, оскільки після дублювання підвищилася маса, товщина та жорсткість пакету, а показники Numeri та Fukurami, навпаки, зменшилися, в зв'язку з падінням пружних властивостей. Не зважаючи на це, всі показники залишилися в межах шкали від 0 до 10 (4,56,2). Отже, після дублювання пакети матеріалів відповідають своєму призначенню.

Шостий розділ дисертації присвячено визначенню впливу хімічних чисток на основні показників рівня якості та конкурентоспроможності швейних виробів із пальтових тканин, які були предметом досліджень попередніх розділів.

Встановлено, що практично всі пакети на основі клейового матеріалу з подвійною точкою після троєкратного хімчищення мають показники Рр більші рекомендованого значення, на відміну від пакетів дубльованих прокладковим матеріалом з пастовою точкою (Рр =0,2ч0,3 даН/см), що ще раз свідчить про перевагу застосування клейових матеріалів з покриттям "подвійна точка" для дублювання деталей пальто.

Дослідження також виявили досить відчутний вплив хімчищень на показники механічних характеристик, які призводить до зміни пружних властивостей пакетів з пальтових тканин. При цьому ці відмінності проявляються не в характері формування полів жорсткості щодо згинання ЕІ та В, динамічного модуля пружності Ед (рис. 8, а) й декременту затухання д (рис. 8, б) (вони змінюються не суттєво (деяке зменшення Ед, ЕІ, В і збільшення д)), а в їх значеннях.


Рис. 8. Полярні діаграми модуля пружності Ед (а) та декременту затухання д (б) до та після першого, другого й п'ятого хімчищення за схемою дублювання "О-О"


Зміна механічних та в'язкопружних показників пальтових тканин та пакетів носить затухаючий характер і уже після другої хімчистки показники стабілізуються. Такі особливості зміни показників ЕІ і В після першої та другої хімчисток обумовлені, на наш погляд, не тільки перебудовою грубої структури матеріалів, але й за рахунок часткової зміни адгезивних зв'язків та частково вимиванням апретів з тканин верху під дією перхлоретилену, що підтверджують результати зменшення поверхневої густини (рис. 9). Звідси можна зробити важливий для практики висновок: параметри дублювання необхідно встановлювати, враховуючи двохразове чищення.

Як і в попередніх випадках, найбільша зміна показників механічних властивостей пакетів, які досліджувалися на комплексній установці "Kawabata KES" відбуваються вже після першого та другого хімчищення. Слід відмітити, що зміна показників деформацій видовження, зсуву й стиснення в тканині таРис. 9. Показники поверхневої густини тканини "2210" (а) і пакетів на її основі (б) до та після хімічних чищень


пакетах на їх основі мають різний характер, що потрібно враховувати при проектуванні пальто жіночого. Так, після першого чищення видовження тканини "2210" зростає по основі та утоку, відповідно, на 2% та 7%, після другого – на 3% та 9%, а після п'ятого – 5% та 10%. В пакетах на основі цієї тканини цей показник, навпаки, зменшуються, до 7% після першого чищення та до 10% після останнього.

Дослідження показали, що найгірший варіант дублювання пакетів за схемою "О-У", оскільки досліджувані показники після хімчищень зменшуються на 3,8ч5,6%, а найкращий "О-О", де зміни відбуваються в межах 1,4ч1,8%. З точки зору збереження формостійкості пакети виготовлені на основі використання прокладкового матеріалу арт. 45516/XL96 (подвійна точка) мають певну преференцію, оскільки зміна показників тактильних віддчуттів в результаті п'яти хімічних обробок не перевищує 3,8%, в той час, як для пакетів на основі прокладкового матеріалу із пастовою точкою ці зміни сягають до 5,6%.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


  • Для досліджуваного асортименту пальтових тканин та прокладкових матеріалів визначені основні показники механічних властивостей, кількісні та якісні характеристики яких являються основою формування пакетів з заданими властивостями. Обґрунтовано можливість використання структурної анізотропії показників модуля пружності, жорсткості щодо згинання для створення формостійких конструкцій із пальтових тканин.

  • Встановлено, що дублювання деталей одягу на установці прохідного типу можливе при більш низькому рівні вхідних факторів, при яких забезпечується рекомендований рівень (Рр=0,3 даН/см), в порівнянні з умовами дублювання на пресі. Визначена можливість варіативного вибору параметрів дублювання в залежності від асортименту клейових прокладкових матеріалів та тканин верху, що важливо для підприємств галузі різної потужності.

  • Вперше визначено вплив процесів дублювання на механічні властивості пакетів із пальтових тканин, які використовуються при виготовлені одягу на ЗАТ ВТШФ „Дана" (м. Київ) та ЗАТ "Прилуцька швейна фабрика" (м. Прилуки), на основі одержаних даних запропоновано використання різних варіантів орієнтації моношарів при дублюванні окремих ділянок виробів, адаптуючи конфігурацію пружних полів до умов формування експлуатаційних навантажень на елементи


  •