LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

гумотканинних полотен


Розроблений пристрій дозволяє отримувати більш точні результати вимірювань ступеня набрякання гумотканинних полотен.

Склад та властивості розробленого зволожувального розчину змодельовано
та оптимізовано за допомогою методів лінійного програмування та відповідних комп'ютерних програм.

Для визначення кількості шкідливих речовин, що виділяються в процесі плоского офсетного друку з використанням досліджуваних та розробленого зволожувальних розчинів, використовували: фільтри АФА; прилад для седиментаційного аналізу дисперсного складу пилу; аналітичні ваги моделі ЯДВ-200 М 2 КЛ; муфельна піч; бюкси; ексикатори; мікроскоп моделі БМИ
і поляризаційний мікроскоп моделі МИН-8.

Для визначення ефективності і гідравлічного опору вловлюючого обладнання використовувалися: аналітичні ваги моделі ЯДВ-200 М 2 КЛ; трубка Піто-Прандтля в комплексі з мікроманометром; U-подібний манометр.

Розроблені вловлювачі (Патенти України № 51453 А, № 52792 та № 57117) випробувані на експериментальному стенді Національного університету "Львівська політехніка" за "Единой методикой сравнительных испытаний пылеуловителей".

Визначені похибки в дослідженнях і кількість паралельних дослідів гарантують надійність і достовірність результатів (0,90—0,95).

У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ — "Дослідження зволожувальних розчинів плоского офсетного друку" визначені друкарсько-технічні та фізико-хімічні показники відомих зволожувальних розчинів плоского офсетного друку
та досліджено їх взаємодію з фарбами, папером, офсетними гумотканинними полотнами та металевими деталями друкарських машин.

Аналіз результатів досліджень зволожувальних розчинів за друкарсько-технічними та фізико-хімічними показниками показав, що усі розчини мають різні характеристики за рН, жорсткістю, електропровідністю, крайовим кутом змочування, поверхневим натягом та часом розшарування емульсії. Виявлено вплив на жорсткість, електропровідність та буферну ємність зволожувальних розчинів температури та концентрації цільових домішок. Ці відмінності пояснюються різними співвідношеннями компонентів аналізованих розчинів.

Дослідження взаємодії зволожувальних розчинів з різними типами паперу показали, що вона характеризується різною кількістю розчину, що вбирається поверхнею паперу Кобб, яка залежать від властивостей паперу та розчинів
і коливаються в межах від 0,044—0,087 мг р-ну/дм2 для етикеткового до 0,728—1,041 мг зволожувального р-ну/дм2 для газетного паперу.

Отримані результати дослідження взаємодії зволожувальних розчинів
та офсетних гумотканинних полотен дозволяють розмістити зволожувальні розчини за зменшенням ступеня набрякання в наступний ряд: Фомат 03-02 1КЗО > Grne Welle 50-060170-3 > Grne Welle 50-060079-6 > Grne Welle 50-060132-3 > Supreme-250 > на основі ІПС > Aquastabil К.

Набрякання гумотканинних полотен у зволожувальних розчинах викликає зміни поверхневого стану гумотканинного полотна, що може бути охарактеризовано наступним рядом розчинів за зменшенням їх впливу на шорсткість поверхні полотен: Supreme-250 > Фомат 03-02 1КЗО > на основі ІПС > Grne Welle
50-060170-3 > Grne Welle 50-060132-3 > Aquastabil К > Grne Welle 50-060079-6.

Набрякання гумотканинних полотен під дією зволожувальних розчинів сприяє підвищенню тиску в зоні друкарського контакту, тобто збільшенню абсолютної деформації декеля офсетного циліндра, яке призводить до значного проковзування між поверхнею друкарської форми і декелем, і, як наслідок, до спотворення зображення на відбитках. Окрім цього, при набряканні порушується рівномірність натягування декеля офсетного циліндра, що також призводить до градаційних спотворень, місцевого зношування форми і руйнування верхнього робочого шару декеля.

Аналіз досліджень взаємодії зволожувальних розчинів із металевими деталями офсетних друкарських машин дозволяє оцінити ступінь впливу зволожувальних розчинів на ці поверхні та побудувати наступний ряд розчинів за ступенем агресивності: на основі ІПС > Фомат 03-02 1КЗО > Grne Welle
50-060170-3 > Grne Welle 50-060132-3 > Grne Welle 50-060102-6 > Aquastabil K > Supreme-250 > Grne Welle 50-060079-6.

На основі аналізу проведених досліджень визначені граничні значення друкарсько-технічних параметрів (табл. 1) тих зволожувальних розчинів,
що використовуються на виробництві і можуть бути покладені в основу розроблення технічних вимог до розробленого зволожувального розчину.

Таблиця 1

Значення показників зволожувальних розчинів плоского офсетного друку

Найменування показників

Значення

1

Кислотність середовища, pH

4,7—6,8

2

Жорсткість, мг-екв/л

2,0—6,0

3

Електропровідність, , мкСм/см

160,0—1680,0

4

Буферна ємність у середовищі, В, г-екв:

— лужному, b/NaOH

— кислому, b/HCl


0,004—0,015

0,003—0,010

5

Крайовий кут змочування,  :

— пробільних елементів друкарської форми

— друкарських елементів форми


52—61

93—98

6

Динамічна в'язкість, сП

0,009—0,023

7

Поверхневий натяг,  , мН/м

39,96—77,38

8

Час розшарування емульсії, с

до 280

9

К-сть розчину, що вбирається поверхнею паперу, Кобб, мг:

— крейдованого

— етикеткового

— офсетного

— газетного


0,093—0,150

0,044—0,087

0,728—1,041

0,728—1,041

10

Шорсткість поверхні після дії на неї розчину, Rа, мкм:

— офсетного гумотканинного полотна

— металевої пластини


1,50—4,80

0,25—0,42

11

Показник корозії, К, г/мм2

0,187—0,887


У ЧЕТВЕРТОМУ РОЗДІЛІ — "Створення, моделювання та оптимізація вітчизняного зволожувального розчину" здійснено технологічний аналіз розробленого зволожувального розчину ЗР 14-УАД та оптимізацію його складу, проведено порівняння властивостей цього розчину з властивостями відомих в Україні розчинів.

Розроблений на підставі попередніх досліджень та технологічних випробувань зволожувальний розчин (Патент України № 42449 А) складається
з наступних компонентів, г/л: буферної суміші (ортофосфорна кислота— 8,0—
12,0 та натрій фосфорнокислий двозаміщений, 12-водний— 10,0—14,0); ізопропилового спирту— 40,0—100,0; гліцерину— 1,4—1,6; перманганату калію— 0,006—0,01; 18 %-го гідролізованого поліакрилнітрилу— 0,8—2,4; трилону Б— 0,4—2,2; 30 %-го перекису водню— 0,01—0,15; поверхнево-активної речовини— 0,004—0,035; води — до 1 л.

Встановлено, що зменшення концентрації