LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

складових буферної суміші
(< 8,0 г/л ортофосфорної кислоти і < 10,0 г/л натрію фосфорнокислого двозаміщеного, 12-водного) практично не впливає на експлуатаційні показники розробленого розчину, зокрема на змочуваність пробільних елементів офсетної друкарської форми і рН розчину. Збільшення ж концентрації складових буферної суміші (> 12,0 г/л ортофосфорної кислоти і > 14,0 г/л натрію фосфорнокислого двозаміщеного, 12-водного) призводить до погіршення експлуатаційних показників розчинів, таких, як буферна ємність, та відповідно до "тініння" офсетної друкарської форми, що у свою чергу погіршує якість друкованої продукції.

Ізопропиловий спирт вводиться до складу зволожувального розчину
як органічний розчинник, одночасно він є поверхнево-активною речовиною. Інтервал концентрації спирту (40,0—100,0 г/л) в розробленому розчині є невеликим.
Це обумовлено, з одного боку, потребою мінімізувати кількість спирту, який
є токсичною речовиною, граничнодопустимі концентрації якого нормуються,
а, з іншого, потребою отримати оптимальні експлуатаційні показники розчину
в процесі друкування поліграфічної продукції.

Гліцерин у складі розробленого зволожувального розчину в запропонованому інтервалі (1,4—1,6 г/л) підвищує його в'язкість і забезпечує її оптимальне значення.

Перманганат калію вводиться до складу розробленого зволожувального розчину як окислювач, який сприяє прискоренню висихання офсетної друкарської фарби при задруковуванні невбирних поверхонь.

18 %-й гідролізований поліакрилонитрил у зволожувальному розчині виконує функції гідрофільного полімеру, що покращує гідрофільну здатність пробільних елементів офсетної друкарської форми. Якщо концентрація 18%-го гідролізованого поліакрилонитрилу в розчині була (< 0,8 г/л), то зменшувалася гідрофільність пробільних елементів друкарської форми, що призводило до їх закочування офсетною друкарською фарбою. Збільшення концентрації гідрофільного полімеру
у розчині (> 2,4 г/л) призводило до посилення емульгування та, як наслідок,
до зменшення оптичної густини друкарського зображення на відбитку.

Запропонований інтервал вмісту інгібітору корозії трилону Б (0,4—2,2 г/л)
у розробленому зволожувальному розчині забезпечує його мінімальний корозійний вплив на металеві поверхні друкарської машини.

30 %-й розчин перекису водню вводили до складу зволожувального розчину як антисептик, що запобігає утворенню грибків, бактерій та водоростей.

Як поверхнево-активна речовина використали порошок "Лотос Dax",
ТУУ 24.5-30093073-009-2002 (виробник: ЗАТ "Ольвія Бета Клінінг Продактс Ко",
м. Орджонікідзе, Дніпропетровської обл.), що вводили до складу розчину для покращення змочуваності пробільних елементів офсетної друкарської форми.

Таким чином, на основі лабораторних досліджень та виробничих випробувань розроблено склад зволожувального розчину, що дозволяє забезпечити: сталу протягом тривалого часу гідрофільність пробільних елементів офсетної друкарської форми та можливість використовувати розчин при друкуванні на паперах, які мають різну кислотність поверхневого шару (крейдовані та некрейдовані), що дозволяє отримувати друковану продукцію потрібної якості

Результати моделювання та оптимізації складових розробленого зволожувального розчину ЗР 14-УАД та його властивостей, здійснені з використанням комп'ютеризованого симплекс-методу, наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Результати оптимізації властивостей розробленого зволожувального розчину

Фактори та параметри оптимізації зволожувального розчину (ЗР)

Граничні значення факторів
та параметрів

Значення оптимізованих факторів та параметрів

для паперукрейдований

некрейдо-ваний

Концентрація кислоти, г / л ЗР

8,0—12,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Концентрація натру, г / л ЗР

10,0—14,0

8,0

3,59

8,0

5,75

Концентрація ІПС, г / л ЗР

40,0—100,0

103,3

103,3

103,3

103,3

Кислотність розчину pH

(з врахуванням типу паперу)

4,7—6,8

8,50

8,01

5,50

5,25

Поверхневий натяг,  , мН/м

39,96—77,38

41,0

41,0

41,0

41,0

Електропровідність,
, мкСм/см

160—1680

880,0

880,0

880,0

880,0

Вартість основних компонентів ЗР (кислоти, натру, спирту), грн. / л ЗР


0,93

0,90

0,93

0,91


Аналіз властивостей розробленого зволожувального розчину після оптимізації його складу показує, як видно з табл. 2, що за своїми друкарсько-технічними властивостями цей розчин може бути порівняний з відомими зволожувальними розчинами. Дослідження взаємодії створеного в Українській академії друкарства зволожувального розчину плоского офсетного друку ЗР 14-УАД з офсетними гумотканинними полотнами (ОГТП) у порівнянні з відомими на Україні зволожувальними розчинами Фомат 03-02 1КЗО (НВП "Фомат", м. Львів)
та Aquastabil K (Hartmann Druckfarben GmbH, ФРН) представлені на рис. 2—3.

Рис. 2. Кінетика набрякання зразків ОГТП Phenix у ЗР:


ЗР—14 УАД


Фомат 03-02 (3%)


Aquastabil K


Рис. 3. Рис. 4.11. Діаграма стискання ОГТП Corowe New, витриманих в ЗР:


вихідний;ЗР—14 УАД


Фомат 03-02 (3%)


Aquastabil K
Можна відзначити досить інтенсивне набрякання офсетного гумотканинного полотна протягом перших двох годин й доволі плавне, в більшості випадків незначне збільшення маси у подальшому (рис. 2). Розроблений зволожувальний розчин ЗР 14-УАД виявився, як видно, менш агресивним, ніж розчин на основі концентрату Фомат 03-02 1К30 та трохи агресивнішим ніж Aquastabil K.

Як видно з рис. 3 оброблення поверхні офсетного гумотканинного полотна розробленим розчином ЗР 14-УАД призводить до збільшення міцності його робочої поверхні, що підтверджує підвищення експлуатаційних властивостей полотна
в процесі використання запропонованого розчину.

Потрібно відзначити, що також встановлена менша дія розробленого зволожувального розчину ЗР 14-УАД на поверхню металевих деталей друкарських машин (показник корозії К складає 0,18865 г / мм2, Ra поверхні — 0,29