LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці

Мельников А. В. Увлажняющие растворы для плоской офсетной печати
// Упаковка. — 2002. — № 4. — С. 47—49.

5. Лазаренко Е., Мельников О., Дарбуашвілі Н. Шляхи забезпечення якісного офсетного друку // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. — 1998. — № 2. — С. 113—114.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел з питань проблем та перспектив застосування технології плоского офсетного друку
із зволоженням.

6. Мельников О. В, Румянцев Ю. М., Лазаренко Е. Т. Показники якості зволожувальних розчинів для плоского офсетного друку // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. — 2000. — № 3. — С. 104—107.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел з питань складу, властивостей та використання зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

7. Румянцев Ю., Мельников О., Лазаренко О. Корозійний вплив деяких зволожувальних розчинів на металеві деталі друкарських машин // Друкарство. — 2001. — № 1. — С. 36—37.

Особистий внесок здобувача полягає в проведення експериментальних досліджень, визначення та аналіз друкарсько-технічних властивостей зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

8. Мельников А. В., Батлук В. А., Румянцев Ю. М. Очистка воздуха от пыли
при использовании увлажняющих растворов для плоской офсетной печати // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2001. — № 2. — С. 49—52.

Особистий внесок здобувача полягає в участі в експериментальних дослідженнях вловлюючого обладнання та аналізі отриманих експериментальних даних.

9. Мельников О. В., Румянцев Ю. М., Зацерковна Р. С. Визначення параметрів зволожувальних розчинів і дослідження впливу температури та концентрації
на їх експлуатаційні властивості // Наукові записки Української академії друкарства: Наук.-техн. зб. — 2001. —№ 3. — С. 27—31.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, визначенні та аналізі друкарсько-технічних властивостей зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

10. Лазаренко Е., Мельников О., Лазаренко О. Особливості виготовлення етикеткової та пакувальної продукції // Друкарство. — 2001. — № 6. — С. 39—43.

Особистий внесок здобувача полягає в пошуку і систематизації поданої інформації з питань проблем та перспектив застосування технології плоского офсетного друку із зволоженням.

11. Мельников О. В., Лотошинська Н. Д., Дячок О. Г. Дослідження реологічних властивостей деяких зволожувальних розчинів плоского офсетного друку // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. — 2002. — № 4. — С. 56—60.

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних досліджень, визначенні та аналізі друкарсько-технічних властивостей зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

12. Сеньківський В., Мельников О., Лазаренко О. Оптимізація характеристик зволожувального розчину для плоского офсетного друку // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць. — 2002. — № 7. — С. 181—187.

Особистий внесок здобувача полягає в моделюванні та оптимізації друкарсько-технічних властивостей розробленого зволожувального розчину.

13. Пат. № 42449 А Україна, МПК В 41 N 3/08. Зволожувальний розчин для плоского офсетного друку / О. В. Мельников, Ю. М. Румянцев, Е. Т. Лазаренко,
С. Є. Хаджинова, Н. Д. Лотошинська, О. В. Лазаренко, О. Г. Дячок. —
№ 2001021388; Заявл. 28.02.2001; Опубл. 15.10.2001, Бюл. № 9. — 3 с.

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні нового складу зволожувального розчину.

14. Пат. № 51453 А Україна, МПК В 01 D 45/00, В 01 D 45/18. Пиловловлювач
/ В. А. Батлук, О. В. Мельников. — № 2002042642; Заявл. 02.04.2002; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11. — 3 с., іл.

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні основної ідеї винаходу
та проведенні патентного пошуку.

15. Пат. № 52792 Україна, МПК В 01 D 45/00, 45/12, 45/18. Пиловловлювач
/ В. А. Батлук, К. І. Азарський, О. В. Мельников. — № 2000063134; Заявл. 01.06.2000; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. — 3 с., іл.

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні основної ідеї винаходу
та проведенні патентного пошуку.

16. Пат. № 53166 А Україна, МПК G 01 N 15/08. Пристрій для визначення ступеня набрякання полімерних матеріалів / О. В. Мельников, Ю. М. Румянцев,
О. Г. Дячок, Е. Т. Лазаренко, О. В. Лазаренко, Л. М. Стоянова, М. Г. Науменко. —
№ 2002032394; Заявл. 26.03.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. — 3 с., іл.

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні основної ідеї винаходу
та проведенні патентного пошуку.

17. Пат. № 57117 Україна, МПК 7 В 01 D 45/00. Секційний пиловловлювач
/ В. А. Батлук, К. І. Азарський, О. В. Мельников. — № 2000063491; Заявл. 15.06.2000; Опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6. — 3 с., іл.

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні основної ідеї винаходу
та проведенні патентного пошуку.

18. Гавенко С. Ф., Мельников О. В. Оцінка якості поліграфічної продукції. Навч. посіб. / Під ред. докт. техн. наук, проф. Е. Т. Лазаренка. — Львів, 2000. —
120 с.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел з питань складу, властивостей, проблем та перспектив застосування технології плоского офсетного друку із зволоженням.

19. Поліграфічні матеріали. Підручник / Ю. Ц. Жидецький, О. В. Лазаренко,
Н. Д. Лотошинська, В. З. Маїк, О. В. Мельников, Т. В. Олянишен, Ю. М. Румянцев,
С. Є. Хаджинова, С. Якуцевич / Під ред. докт. техн. наук, проф. Е. Т. Лазаренка. — Львів, 2001. — 328 с.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних джерел з питань складу, властивостей, проблем та перспектив виготовлення та використання зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

20. Мельников А. В., Румянцев Ю. М., Лазаренко А. В. Свойства увлажняющих растворов плоской офсетной печати // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела: Научно-техн. журнал. — 2001. — № 3—4. — С. 30—35.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, визначенні та аналізі друкарсько-технічних властивостей зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

21. Melnikov O., Rumiancew J., Lazarenko O., Lotoszynska N. Parametry roztvorow zwilzajacych. Badanie wplywu temperatury i stezenia na wlasciwosci eksploacyjne roztworow zwilzajacych // Swiat druku. — 2002. — № 6. — S. 48—51.

Особистий внесок здобувача полягає в пошуку і систематизації поданої інформації та проведенні експериментальних досліджень, визначенні та аналізі друкарсько-технічних властивостей зволожувальних розчинів плоского офсетного друку.

АНОТАЦІЯ

Мельников О. В. Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.05.01 — машини і процеси поліграфічного виробництва. — Українська академія друкарства. Львів, 2004.

Дисертація присвячена удосконаленню технологічного процесу плоского офсетного друку шляхом розроблення зволожувального розчину