LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення способів приготування лляної трести штучним зрошенням

розрідження, а в перфорованих трубках – підвищений тиск. Внаслідок утворення різниці тисків парогазова суміш проходить крізь кіпу, переважно уздовж стебел, приймаючи частину теплової енергії. Дана установка може працювати у двох режимах.

Перший режим вентилювання передбачає охолодження парогазової суміші перед подачею її у перфоровані трубки. Для цього підігріта суміш забирається через верхній отвір укриття, проходить через відкриту верхню засувку й охолоджується при проходженні через зовнішній повітропровід і вентилятор, які мають температуру навколишнього середовища. Нижня засувка при цьому режимі закрита. Такий режим умовно можна назвати "літнім". Його можна використовувати при температурах навколишнього середовища 25 оС і вищих. При необхідності парогазову суміш можна додатково охолоджувати.

Другий режим вентилювання передбачає забір анаеробної парогазової суміші з нижньої частини кіпи. При цьому тепла суміш, що виходить із кіпи від перфорованих трубок, спочатку спускається вниз уздовж стінок кіпи, тим самим віддаючи частину тепла зовнішнім шарам лляної сировини. Нижня засувка при цьому відкрита, а верхня – закрита. Вентилювання проходить по короткому колу без значних втрат теплової енергії. Такий режим можна назвати "осіннім " або "весняним". Він придатний для застосування при температурах від 5 до 20 С. При цьому режимі можна не тільки знизити температуру в центральній частині пакування, але й частково підвищити її в зовнішніх шарах.

Другий режим вентилювання є більш універсальним, бо дозволяє провести перерозподіл температури самонагрівання без додаткових витрат теплової енергії.

Після розробки проекту було сконструйовано дослідну установку для приготування трести штучним рошенням в умовах льонозаводів, яка складається з непроникного для повітря укриття, перфорованих трубок, повітропроводу, вентилятора, решітки і піддону.

4.4. Регулювання технологічних параметрів приготування трести штучним рошенням за допомогою вентилювання. Процес приготування трести штучним рошенням із використанням тепла екзотермічної реакції самонагрівання є некерованим. При відсутності керування така термобіологічна реакція може негативно впливати на процес приготування трести і спричиняти зниження якості готової продукції. Тому в роботі з метою регулювання термічного процесу самонагрівання запропоновано проведення вентилювання сировини.

У четвертому підрозділі наведено розрахунок параметрів системи вентилювання. Як свідчать результати досліджень найбільш ефективним для вентилювання і охолодження сировини є спосіб із застосуванням вертикальних перфорованих трубок, верхній отвір яких частково перекривається спеціальною вставкою. При цьому співвідношення площ поперечного перерізу отвору та трубки (Sот / Sтр) дорівнювали 0,16-0,25. Розрахунок системи вентилювання пакування сировини було проведено з урахуванням рекомендацій попередніх дослідників, вимог технологічного процесу та результатів експериментальних досліджень.

Використання для вентилювання 6 трубок діаметром D=20 мм із спеціальними каліброваними вставками діаметром від 0,4 D до 0,5 D дає змогу ефективно охолоджувати сировину при продуктивності вентилятора 0,1-0,3 м3/с. Це забезпечує проходження через верхні отвори трубки від 15 до 23 % суміші. Решта анаеробної суміші проходить через бокові отвори трубок та безпосередньо через кіпу і забезпечує її надійне вентилювання й охолодження.

Періодичним вентилюванням забезпечується зниження температури у внутрішніх шарах пакування. Робота вентиляційної системи організована таким чином, що після 24 годин витримування сировини при температурі 25 С проводиться вентилювання протягом 3-5 хвилин з інтервалом 3 години, або через 4 години при температурі навколишнього повітря 18 С.

Для дослідження процесу приготування трести з вентилюванням сировини було сформовано кіпу лляної соломи загальною масою 90 кг із щільністю укладання 100 кг/м3. Зовні кіпа лляної соломи мала укриття з поліетиленової плівки. Необхідна температура підтримувалась за рахунок періодичного вентилювання рослинної маси парогазовою сумішшю, яка утворювалась під укриттям.

Тривалість процесу приготування трести визначалась за даними попередніх досліджень і дорівнювала 7 діб при температурі навколишнього середовища 18 С та 5 діб при температурі 25 С. По завершенні процесу готова треста піддавалась лабораторному аналізу для встановлення фізико-механічних показників її якості.

Аналіз результатів експерименту свідчить, що вентилювання сировини анаеробною парогазовою сумішшю дозволяє вирівняти температурний режим процесу і поліпшити якісні показники готової трести. Залежно від температури навколишнього середовища змінюється відповідний середній показник температури, що підтримується в кіпі: 26-27 С (при tповітря=18 С) та 35-37 С (при tповітря=25 С). В результаті проведення вентилювання різниця температур у зовнішніх та внутрішніх шарах не перевищувала 2 С. Слід відзначити зменшення різниці між температурними полями всередині кіпи і вирівнювання показників якості сировини для більшості шарів пакування.

В роботі було запропоновано систему автоматичного контролю та регулювання температури сировини. Система автоматичного регулювання температури складається з температурних датчиків, автоматичного регулятора та виконавчого механізму. При витримуванні декількох пакувань під одним укриттям датчики можна встановлювати в одному з центральних пакувань. Регулятор за допомогою температурних датчиків керує роботою привода виконавчого механізму, який діє на регулюючий орган клапана. Якщо температура самонагрівання лляної соломи перевищує заданий показник, то регулятор видає команду на відкриття клапана. Внаслідок вентилювання температура вологої лляної соломи поступово знижується. Коли вона досягне нижнього заданого показника, за сигналом від регулятора відбувається закривання клапана і відновлюється процес самонагрівання.

Автоматизація процесу вентилювання пакувань зволоженої лляної соломи дозволить забезпечити підтримання регламентованих значень температури в заданих межах 36 1,5 С для tпов=25 C, або 27 1,5 С для tпов=18 C, що дає можливість стабілізувати технологічний процес штучного рошення льону і вирівняти якісні показники готової трести, покращити умови праці обслуговуючого персоналу.

Розділ 5. Аналіз результатів досліджень та впровадження нового способу приготування трести у виробництво

У п'ятому розділі подано аналіз результатів досліджень та їх впровадження у виробництво. Результати досліджень доводять можливість приготування трести штучним рошенням з витримуванням вологої лляної соломи під укриттям та періодичним вентилюванням сировини парогазовою сумішшю. Головним завданням по забезпеченню успішного проведення технологічного процесу є створення умов для розвитку пектиноруйнівної мікрофлори. Такими умовами є: вологість вихідної лляної соломи – 100-150 %, щільність укладання стебел – 100-125 кг/м3 та ізоляція від навколишнього середовища для підтримання цих умов на постійному рівні. Для зниження температури самонагрівання всередині пакування ефективним є вентилювання центральних шарів сировини. Проведення операції охолодження